SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11 ARALIK 2019 MECLİS GÜNDEMİ


İlan
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

    Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 ARALIK 2019 Çarşamba Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.    
             Duyurulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                06.12.2019

1.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.12.2019 Tarih Ve 50924 Sayılı; 2019 Mali Yılında Kullanılmayacağı Anlaşılan Ödeneklerin Ödenek İhtiyacı Olan Birimlere Aktarılması Teklifi.
2.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 Tarih Ve 52099 Sayılı; Ücret Tarifesi Değişikliği Teklifi.
3.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.12.2019 Tarih Ve 51984 Sayılı; İller Bankası A.Ş.’Den, Diğer Bankalardan Ve Kredi Veren Finans Kuruluşlarından 300.000.000,00.-Tl Kredi Kullanılabilmesi İçin  Büyükşehir Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi Teklifi. 
4.    Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığının 19.11.2019 Tarih Ve 48393 Sayılı; Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısına İlişkin Yeniden Düzenlenen Çalışma Usul Ve Esasları İle Görev Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
5.    Kadın Aile Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 Tarih Ve 50632 Sayılı; Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Teklifi.
6.    Kadın Aile Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.12.2019 Tarih Ve 50935 Sayılı; Sosyal Hizmetler Ve Yardım Esasları Yönetmeliği Teklifi.
7.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.11.2019 Tarih Ve 49614 Sayılı: Çarşamba İlçe Sınırlarında Mezarlık Vasıflı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Cami Ve Müştemilatın Din Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsisi Teklifi.
8.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 Tarih Ve 50627 Sayılı; Salıpazarı İlçe Sınırlarında Bulunan 2560,00 M²’Lik Taşınmazın Tarım Ürünlerinin Kurutulması Ve Tarımsal Projeler Kapsamında Kullanılmak Üzere Hazırlanan Salıpazarı Ziraat Odası İle Yapılacak Olan Ortak Hizmet Projesi Protokolünü İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Teklifi.
9.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.12.2019 Tarih Ve 50937 Sayılı; Vezirköprü İlçe Sınırlarında  Mülkiyeti Belediyemize Ait, 10.900,00 M² Yüzölçümlü  Taşınmazın Satışı Teklifi.
10.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.11.2019 Tarih Ve 50102 Sayılı; İlkadım İlçe Sınırlarında Bulunan Belediye Hamamının 10 Yıl Süre İle Kiralanması Teklifi.
11.    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 Tarih Ve 50631 Sayılı; 01.01.2020 – 31.12.2021 Tarihleri Arası Uygulanacak Olan Sosyal Denge Sözleşmesini Yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Teklifi.
12.    Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının  04.12.2019 Tarih Ve 51496 Sayılı; Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kapsamında Büyükşehir Belediyesi Adına “Samsun İşgem İşlik Kapasitesinin Artırılması Ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi” Başlıklı Proje Sunulması Ve Sunulan Projede Her Türlü Belgeyi İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Teklifi.
13.    Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.12.2019 Tarih Ve 51500 Sayılı; Samsun Kültür Turizm A.Ş’ Nde Büyükşehir Belediyesine Ait 18.000 Adet Hisseden 200 Adedinin Samsun Kızılırmak Deltası Koruma Ve Geliştirme Birliğine Devredilmesi Ve Her Türlü İş Ve İşlemleri Yapmak Üzere Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Teklifi.
14.    Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05.12.2019  Tarih Ve 51714 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığına Ait Araç Ve İş Makinalarının Çalışma Sahalarına Nakledilmesi İçin İhtiyacı Bulunan  Lowbed’in  Büyükşehir Belediyesinden Hibe Yoluyla Karşılanması Teklifi.
15.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04.12.2019 Tarih Ve 51502 Sayılı; Özel Halk Otobüslerinde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanan 31.12.2019 Tarihinde Süresi Dolan İndirimli Bilet Desteğinin 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Devam Etmesi İle İlgili Meclis Kararı Alınması Teklifi.
16.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52232  Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Alan Kullanımının Millet Kiraathanesi Ve Kitap Kafe Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi. 
17.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52208   Sayılı; Samsun İli Belediye Sınırlarında Plan Notunun Kaldırılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
18.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52237  Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi. 
19.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52209   Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Ve Yol Kullanımı İle Birlikte Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine  İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
20.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52238   Sayılı; Ladik  İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
21.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52210   Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Sanayi Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
22.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52211   Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımın Mezbaha Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
23.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52212   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi. 
24.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52213   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi. 
25.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52214   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi. 
26.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52215   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi. 
27.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52216   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Ticaret Ve Katlı Otopark Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
28.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52217  Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Kullanımının Ticaret (T1) (Otel) Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
29.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52218   Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
30.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52219   Sayılı; Kavak  İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
31.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52220   Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Ticaret + Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
32.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52221   Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Sınırlarında Konut Park Ve Yol Alanı Kullanımının Konut, Park, Yol Ve Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
33.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52222   Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Park, Ticaret Ve İdari Hizmet Alanı Kullanımının Park, Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
34.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52223   Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum (Kaymakamlık) Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
35.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52224   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Çocuk Bahçesi Alanı Kullanımının Bir Kısmı Park Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
36.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52225   Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notuna İlişkin  Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
37.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52226  Sayılı; Canik  İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Özel Yurt Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
38.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52227   Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park Ve Yol Kullanımı Oluşturulmasıyla Birlikte Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi. 
39.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52228   Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
40.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52229  Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Yol Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
41.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52231   Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararları Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
42.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52235   Sayılı; 19 Mayıs  İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Konut Alanı Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
43.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52233   Sayılı; Terme  İlçe Belediye Sınırlarında Plan Notuna İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
44.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52234   Sayılı; Bafra  İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
45.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52207   Sayılı; İller Bankası A.Ş’ Ye Hali Hazır Harita Yapımına İlişkin Meclis Kararı Teklifi. 
46.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52236   Sayılı; İller Bankası A.Ş’ Den Hibe Ve Kredi Kullanılmasına İlişkin Meclis Kararı Teklifi. 
47.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.12.2019  Tarih Ve 52230   Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.