SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.11.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18/10/2011 Tarih ve 51 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans Programı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17/10/2011 tarih ve 1866 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 14/10/2011 Tarih ve 454 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 07/10/2011 Tarih ve 294 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 21/10/2011 Tarih ve 205 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 17/10/2011 Tarih ve 3451 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12/10/2011 tarih ve 1036 sayılı;            İlgi: İç işleri Bakanlığının 07/10/2011 tarih ve 24937/50000 sayılı yazısı;        İlgi de kayıtlı yazı ekinde gönderilen Dış İşleri Bakanlığı yazısında şehrimiz ile Azerbaycan’ın Sumgayıt şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hususu belirtilmektedir. Her iki şehir arasında karşılıklı işbirliğinin, ticari, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine, iş adamlarımızın karşılıklı tanıştırılıp ticari alanların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/10/2011 tarih ve 1387 sayılı;  İLGİ: 26.04.2011 tarih ve M.55.0.SBB.0.11.313.03.01- 1387 sayılı yazımız.                    İlgi yazımızda, Kurumları altyapı çalışmalarına ait yatırımlarını ve projelerini önceden hazırlamalarını sağlamak, yol çalışmalarımızın ardından kurumların altyapı çalışmaları yapmasını caydırmak amacı ile üst yapısı yeni yapılan güzergâhlarda alt yapı kurumlarınca yapılacak tranşe kazılarında; Asfalt, parke, bordür, sathi kaplama, doğaltaş bordür, doğaltaş plak döşeme, doğal küptaş, temek tabakası, plentmiks temel tabakası, kazı yapılması, dolgu yapılması, karosiman döşenmesi, rölyef desenli plak döşeme, granik plak döşeme, çima alan tamiri vs. gibi üst yapılarda ek’te sunulan ‘Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyatları’ nın 5 katı olarak alınması, Endüstriyel Beton(düz, renkli),Baskı Beton (Renkli, Renksiz ) gibi zeminlerin sonradan tamiri mümkün olmadığından zemin tahrip bedelinin çalışma yapılan güzergâhtaki sathın tamamının alınmasına dair konularının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi için evrakın meclise havalesini talep edilmiş ve 13.05.2011 tarih ve 171 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.       Ancak, büyük emek ve paralarla yapılan üstyapılar (asfalt, parke, beton, yeşil alan vs.) altyapı kurumlarının çalışmaları sonucu tahrip olmakta, tamirat yapılsa bile hem görsellik açısından görüntü kirliliği oluşturmakta, hem de yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürmekte, bu durumda vatandaşlardan ciddi şikâyetlerin gelmesine sebebiyet vermektedir. Söz konusu nedenlerden dolayı altyapı çalışmaları sonrasında yolun ve tretuarın tamamının(bordürden bordüre) yeniden yapılması hâsıl olmuştur.                  Kurumları altyapı çalışmalarına ait yatırımlarını ve projelerini önceden hazırlamalarını sağlamak, eni geçişlerdeki konforsuzluğu gidermek ve trafik güvenliğini sağlamak, yol çalışmalarımızın ardından kurumların altyapı çalışmaları yapmasını caydırmak amacı ile üst yapısı yeni yapılan güzergâhlarda alt yapı kurumlarınca yapılacak tranşe kazılarında;                  Asfalt, parke, bordür, sathi kaplama, doğaltaş bordür, doğaltaş plak döşeme, doğal küptaş, temel tabakası, plentmiks temel tabakası, kazı yapılması, dolgu yapılması, karosiman döşenmesi, rölyef desenli plak döşeme, granik plak döşeme, Endüstriyel Beton(düz, renkli),Baskı Beton (Renkli, Renksiz ) çim alan tamiri vs. gibi üst yapılarda zemin tahrip bedeli hesaplanırken çalışma yapılan güzergâhın genişliğinin ve uzunluğunun tamamının (bordürden, bordüre) 5 cm kalınlıkta aşınma tabakası bedeli, enine geçişlerde ise kazı yerinin 100 metre sağ,100 metre solunda olacak şekilde 5 cm sıkıştırılmış aşınma tabakası bedelinin alınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Fen işleri Dairesi Başkanlığının 20/10/2011 tarih ve 3744 sayılı; İlkadım Belediyesi tarafından yürütülen “Temiz Bir Gelecek ve Sağlıklı Yaşam” için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz SAMBİS Projesinde projenin ortağıdır. Proje kapsamında önerilen güzergâh uzatımı için: 4 km bisiklet yolu, aynı zamanda 2 adet kiralama terminali, 2 adet engelli kullanımlı bisiklet ve 2 adet engelli kullanımlı park istasyonu yapımının Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1801 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, Ulugazi Mahallesi nazım imar planı F36b.22a  paftasında, F36b.22a.4a, F36b.22a.4b, F36b.22a.4c ve F36b.22a.4d paftalarında 561 ada 119, 122 parsellerin bulunduğu alanda,  toplu konut alanının yol genişletilmesi  ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/263 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından  14.10.2011 gün  ve 38269 sayılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından  03.10.2011 gün  ve 4220-321-11 sayılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 15’inci Piyade Eğitim Tugayı Çavuş Eğitim Tabur Komutanlığı tarafından 04.10.2011 gün ve 4220-233-11 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.         Sözkonusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1692 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, İstiklal ve Şabanoğlu Mahalleleri nazım imar planı F36c.04a  paftasında,  287, 288, 289 ve 290 nolu adaların Kutlukent Bulvarına cephe  ada başlarının  bulunduğu alanda, küçük sanayi alanı, yol ve yeşil alan düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/281 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Tekkeköy Belediye Başkanlığı tarafından  13.10.2011 gün  ve M.55.6.TEK.B/1631-3380 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.                   Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1689 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16c ve F36b.16d paftalarının bulunduğu alanda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2011 gün ve M.55.0.SBB.0.15.-11-752-01-1093 sayılı yazısı doğrultusunda teknik altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye hizmet alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1573 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 471 ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 26.09.2011 gün ve 1573 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1765 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Hançerli Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftasında 151 ada 18 numaralı parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.10.2011 gün ve 1765 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.               Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1793 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde açık balkonlarda 1,5m’den fazla yapılan çıkmalar için kolonların inşaat alanından sayılmaması şeklinde düzenleme yapılmasına gereksinim duyulmuştur.           Sözkonusu yönetmelik değişikliği, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1794 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasının 8421 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 gün ve 22/371 sayılı kararıyla ilgili olarak, mülkiyet sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ada kenarlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.          Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1795 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.3c, F36b.22d.4d, F36b.22d.4c ve F36b.22d.3d paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 18/317 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mülkiyet durumuna göre Büyükşehir Belediye hizmet alanı, yol ve park kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.          Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1796 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.22d.2d paftasının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/265 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mevcut yol güzergahı dikkate alınarak yolun genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                          Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1797 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09a.3a, F36a.09a.3d ve F36a.09a.4c paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/264 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  sayısallaştırmadaki hatanın giderilmesi amacıyla mevcut plana uygun olarak  kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1798 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36a.14b.4a, F36a.14b.4b, F36a.14b.4c,  F36a.14b.4d paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/268 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mevcut yapılaşma haklarını dikkate alacak şekilde kullanım kararlarının yeniden plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.             Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1546 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında 7530 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/69 sayılı kararıyla; blok nizam 6 katlı konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1744 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.1b ve F36b.21a.1a paftasında 9562 ada 2 parsel ve 9540 ada 4 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.10.2011 gün ve 19/83 sayılı kararıyla; imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı  ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/33.454  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1743 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında, 484 ada 29 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 07.10.2011 gün ve 19/84 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/33.454  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.          Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1742 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3a paftasında 2410 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.10.2011 gün ve 19/88 sayılı kararıyla; konut alanından trafo yeri ayrılmasına  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/33.454  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1751 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4d paftasında,  372 ada ve 9767 ada 7 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  13.10.2011 gün ve 19/93 sayılı kararıyla; park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/206 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1556 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36a.20a.2c ve F36a.20b.1d paftalarında, 10730 ada 1 ve  2 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/81 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/284 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı kullanımının Resmi Kurum Alanına  (Kaymakam Evi) dönüştürülmesi yanında park ve cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1728 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar, uygulama imar planı F36b.16c.3c pafta, 9626 ada 1, 2, 3 ve 950, 953 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.05.2011 gün ve 10/53 sayılı kararıyla uygun görülen ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 254 sayılı kararıyla değiştirilerek kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından yapılan itirazı oy birliğiyle kabul eden Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/86 sayılı kararı; Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1729 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.1d paftasının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/87 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için ada kenarlarında düzeltme yapılması yanında yapılaşma koşulları ve plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1730 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3d pafta, 1504 ve 1505 numaralı adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/88 sayılı kararıyla; kavşağın yeniden düzenlenmesi yanında “5 numaralı parselde yapılacak yeni yapıda 10.00m’lik yola doğru zemin kat üzerinde 1.5m kapalı çıkma yapılabilir, 8 numaralı parselde de 7 katlı yapılacak iki yapı arasında 3.50m yüksekliğinde yapı yapılabilir.” plan notları işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1731 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.1c ve F36b.16c.1d paftalarında, 6757, 6758 ve 6759 numaralı adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/91 sayılı kararıyla; konut, yol ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1661 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar, uygulama imar planı F36b.23d.4a pafta, 1401 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.10.2011 gün ve 18/61 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/67 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dini tesis alanı kullanımının İlçe Müftülüğü Alanı kullanımına çevrilmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.10.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-294 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1799 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Köyü, uygulama imar planı F36b.23d.1c paftasında 2672 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/54 sayılı kararıyla; dini tesis alanı, park ve kültürel tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. (K..NO:345)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24/10/2011 tarih ve 4344 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ;                 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA), Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği Rusya Çalışma Ziyareti programı kapsamında  2-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova, Krasnodar ve Novorossisk   Şehirlerine gitmiş bulunmaktadır.             İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yukarıdaki görevlendirmesi meclisin bilgisine sunuldu.
 34. (16 KASIM 2011 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı  Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)