SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.10.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     

 

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Arsa Alanı (m²) Katı Bağımsız Bölüm No Brüt Alanı (m²)
1 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 601 358,59 m2
2 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 602
3 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 603
4 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 604
5 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 605
6 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 606

 

Sıra No İlçe Mahallesi Pafta No Ada/Parsel No Alanı (m²) Niteliği
1 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2365 10.600,00 m² Tarla
2 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2366 446.300,00 m² Tarla
3 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2367 30.300,00 m² Tarla
4 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2368 108.000,00 m² Tarla

 

Sıra No Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Mevkii
1 Otopark İlimiz Atakum İlçesi, 1521, 1522 nolu parsellerde Kayıtlı Kültür ve Sanat Merkezi ile Yeşilyurt AVM arasındaki otopark alanı
2 Büfe ve çay bahç. İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada, 4 nolu parselde kayıtlı Körfez mah. Belediye caddesi no:18 adresindeki Kurupelit Hizmet Binası büfe ve çay bahç.
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3261 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36a3 paftası, nazım imar planı F36a.20d paftası, uygulama imar planı F36a.20d.3a, F36a.20d.3b, F36a.20d.3c ve F36a.20d.3d paftaları, 914, 2790, 2798 ve 2799 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin (PİN:1076-7) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-41) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve (PİN:580-24) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3262 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  İstasyon Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d  paftası ve uygulama imar planı F36b.22d.4d paftası, 9611 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 27.08.2014 gün ve 5948 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-42) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1055-31) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3263 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Yalı Mahallesi, nazım imar planı F37c.05c ve F38d.01d  paftaları ve uygulama imar planı F37c.05c.3c ve F38d.01d.4d paftalarında, 547 ada 1 nolu parsel, 545 ada 1 nolu parsel  ve 546 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, jandarma alanı, belediye hizmet alanı, yurt alanı, otopark ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve (PİN:607-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-674 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3264 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d paftası ve uygulama imar planı F37c.05d.1c ve F37c.05d.1d paftalarında, 2 ada 21, 29, 19, 20 nolu parseller ve 1 ada 14, 59, 60, 61, 62, 63, 69 nolu parsellerin   bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı, park, konut , ticaret alanı ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve (PİN:607-6) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-677 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3265 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d  paftası ve uygulama imar planı F37c.05d.3b paftası, 318 ada 1,2, 3, 4 ve 5 nolu parselin bulunduğu alanda, cami alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-7) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.10.2014 gün ve 37035960-886 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3266 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası, 9284 ada  ve 12043 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park ve cami alanı kullanımlarının yer değiştirmesine ilişkin (PİN:1077-43) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.08.2014 gün ve 32441223-310.01.04.01-183 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3268 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 6344 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının zihinsel ve bedensel engelliler için özel eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-44) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 29.11.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3269 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftası, 3092 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-45) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 16.09.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3270 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftası, 4893 ada 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yapılaşma haklarının başka bir konut alanına aktarılması karşılığında, konut alanının park alanına çevrilmesine ilişkin  (PİN:1077-46) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 15.09.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3271 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Yenicami Mahallesi, nazım imar planı 19L  paftası, 85 ada 73 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının bir kısmının  yurt alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında konut alanı kullanımından park alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:5829) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 25.09.2014 gün ve 58155419-310.99/637 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3272 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Göçkün Mahallesi, nazım imar planı 20L  paftası, 103 ada 6 nolu parsel, 101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 nolu parseller ve 105 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının bir kısmının park, rekreasyon ve belediye hizmet alanı kullanımı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN: 5830) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 25.09.2014 gün ve 58155419-310.99/636 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3273 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Eyüp Sultan Mahallesi, nazım imar planı G37a.03b paftası, 402 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, nazım imar planı olmayan ancak uygulama imar planında ticaret alanı kullanımının olan  402 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu kullanımının belirlenmesine ilişkin  (PİN:5825) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 26.08.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve plan açıklama raporunun İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3274 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c ve F36c.02b paftaları, 557, 562, 563 nolu parsellerin ve 6008, 6009, 6012, 6013, 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı ve endüstri meslek lisesi kullanımlarının üniversite alanı kullanımına, üniversite alanının 15000m2lik kısmının endüstri meslek lisesi alanına çevrilmesi yanında uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla üniversite alanının bir kısmının ticaret alanı kullanımına, yurt alanının da konut alanına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077-47) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2014 gün ve 22510021-310.01.04-29293 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3275 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Beypınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.3b  paftası, 307 nolu parselin bulunduğu alanda, Harita Şube Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün ve 3247 sayılı yazısı doğrultusunda,  uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla cami alanı sınırlarının düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-25) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3276 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi ve Devgeriş Köyü, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23c paftaları, 11514 ada 1 ve 2 nolu parseller, 281 ada 3 nolu parsel, 240 ada 2 nolu parsel, 876, 825, 833, 834, 840, 841, 842, 913, 914, 915, 925, 935, 1220, 1221 nolu parsellerin bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla plansız alanlarda park alanı kullanımının oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-48) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için Canik Belediye Başkanlığı’nın 14.04.2014 gün ve 22510021-622-27456 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3277 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23c paftaları, 753, 754, 763, 764, 765, 774, 775, 781, 789, 793, 1213, 822, 827, 828, 829, 837, 838, 844, 906, 823, 826, 830, 836, 839, 843, 907, 918, 919, 920, 921, 922 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 11.06.2014 gün ve 6028 nolu yazısı doğrultusunda, park ve spor alanı kullanımının bir kısmının konutalanı kullanımına bir kısmının park alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla arazinin yapılaşmaya ve park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçelerinden dolayı park alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-49) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 16.07.2014 gün ve 22510021-622-38383 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3278 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c ve F36b.23d paftaları, 11597 nolu adanın bulunduğu alanda, kültürel tesis alanı ve park alanı kullanımlarının kültürel tesis alanı olarak belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-50) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 23.05.2014 gün ve 22510021-622-31746 sayılı ve 22.09.2014 gün ve 22510021-310.01.04-45547 sayılı  yazıları  ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3279 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36a.20b paftası, 10376 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, konut , ticaret alanı kullanımının konut , ticaret ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesineilişkin (PİN:1077-51) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 29.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3280 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftası, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, okul alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/45 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin  11.07.2014 gün ve 14/213 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğuyla reddeden Atakum Belediye Meclisinin  05.09.2014 gün ve 18/75 (PİN:580-5)  sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 12.09.2014 gün ve 84211085-517.03-173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3281 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Yeni Mahalle ve Mevlana Mahalleleri, uygulama imar planı F36a.15c.3d, F36a.20b.2c ve F36b.16c.1d paftalarında paftaları, 3782 ada 3 nolu parsel ve 10989 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, karakol alanlarının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Atakum Belediye Meclisinin  07.07.2014 gün ve 14/54 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin  11.07.2014 gün ve 14/240 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda 3782 ada 3 nolu parsel ve 10989 ada 2 nolu parselin park alanı kullanımına çevrilmesini oybirliğiyle kabul eden Atakum Belediye Meclisinin  05.09.2014 gün ve 18/76 (PİN:580-11)  sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 12.09.2014 gün ve 84211085-517.03-173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3282 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20a.3a, F36a.20a.3b, F36a.20a.3c, F36a.20a.3d, F36a.20b.1c, F36a.20b.1d, F36a.20b.2d, F36a.20b.3a, F36a.20b.4a, F36a.20b.4b ve F36a.20b.4d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:580-21) 18/77 sayılı kararıyla, yapı yüksekliği ve kat adedi tanımlanmamış, E=0.70 yapılaşma koşullu konut adalarının tümünün ayrık nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi:5m., yan bahçe mesafesi:3m., TAKS:0.30 ve  KAKS:0.70 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.09.2014 gün ve 84211085-517.03-173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3283 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.08a.3a pafta, 122 ada 54 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.09.2014 gün ve (PİN:5834-1) 8/63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/162 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Akaryakıt ve LPG İstasyonu kullanımının bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1546 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3284 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2c paftası, 6880 ada 2 nolu parsel, 6881 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-23) 15/79 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/171 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; imar yolunun kaldırılarak adaların birleştirilmesi yanında kaldırılan yolun adanın doğu kısmında yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3285 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası, 3278 ada nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-21) 15/80 sayılı kararıyla; serbest nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3286 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2d pafta, 3165 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-22) 15/83 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3289 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4a,  F36b.23d.3b ve F36b.23d.3c paftaları, 822, 827, 828, 829, 837, 838, 844, 906, 823, 826, 830, 836, 839, 843, 907, 918, 919, 920, 922 nolu parseller, 753, 754, 763, 764, 765, 774, 775, 781, 789, 793 ve 1213 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.09.2014 gün ve 16/54 (PİN:4848-5) sayılı kararıyla; park ve spor alanı kullanımının bir kısmının konut alanı kullanımına bir kısmının park alanı kullanımına dönüştürülmesi  yanında arazinin yapılaşmaya ve park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçelerinden dolayı kent parkı kullanımının plansız alana çevrildiği alanda park alanı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği ve ilave uygulama imar planı Canik Belediye Başkanlığının 11.09.2014 gün ve 11547413-301.01-44409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3292 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Düvecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3c,  F36b.22c.4c, F36b.22c.4d, F36b.02b.1b, F36b.02b.2a paftaları, 557, 562, 563 nolu parsellerin ve 6008, 6009, 6012, 6013, 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  03.07.2014 gün ve 14/46 (PİN:3984) sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı ve endüstri meslek lisesi kullanımlarının üniversite alanı kullanımına, üniversite alanının 15000m2lik kısmının endüstri meslek lisesi alanına çevrilmesi yanında uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla üniversite alanının bir kısmının ticaret alanı kullanımına, yurt alanının da konut alanına çevrilmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.07.2014 gün ve 11547413-301.01-37164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3290 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F36d.25a.2c ve F36d.25b.1d paftaları, 151 ada 41 nolu parselin bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 03.09.2014 gün ve (PİN:4932) 46 sayılı kararıyla; besi ahırı olarak kullanılmak üzere konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı yanında 10m’lik yol   belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen ilave ve  uygulama imar planı değişikliği Asarcık Belediye Başkanlığının 16.09.2014 gün ve 2014/F/303 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave ve uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3303 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkale Mahallesi, uygulama imar planı 29L.IIa paftası, 238 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.09.2014 gün ve (PİN:4760-1) 71 sayılı kararıyla, konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 36687901-754-99-3526 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3305 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, 57 ada ile 6395 adanın bulunduğu alanda, otopark ve trafo alanı kullanımında bulunan alanın katlı otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-52) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.06.2014 gün ve 32441223-310.01.04.01-20 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3337 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, İcadiye Mahallesi, nazım imar planı G35a.04d paftası, 250 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sağlık tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:5827-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Havza Belediye Başkanlığı’nın 23.09.2014 gün ve 82302225-310.01.04-1288 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3338 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36a.15c paftası, 400 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-53) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 30.09.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.09.2014 tarih ve 3215 sayılı; İlgi :     (a) Atakum Belediyesinin 10.09.2014 tarih 1026 sayılı yazısı, (b) Atakum Belediyesinin 03.09.2014 tarih 1001 sayılı yazısı, (c) Ladik Belediyesinin 22.08.2014 tarih 426 sayılı yazısı,(d) Tekkeköy Belediyesinin 26.09.2014 tarih 5092 sayılı yazısı, (e) Tekkeköy Belediyesinin 26.09.2014 tarih 5098 sayılı yazısı,(f) 19 Mayıs Belediyesinin 11.09.2014 tarih 641 sayılı yazısı,           Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 34. 1-)      İlgi (a) yazısında belirtilen; Atakum İlçesi Alanlı Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun 3351. Sokak (T.N: 35) olan isminin mevcut imar planına göre 3351.Cadde (T.N:35) olarak isimlendirilmesi,                                                                                
  2-)      İlgi (b) yazısında belirtilen; Atakum İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun 908. Sokak (T.N: 37) olan isminin mevcut imar planına göre 908.Cadde (T.N:37) olarak isimlendirilmesi,                                                                                
  3-)      İlgi (c) yazısında belirtilen; Ladik İlçesi Akpınar Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi Küme Evleri(T.N:29) isminin Akpınar Fen Lisesi Küme Evleri(T.N:29)  olarak isimlendirilmesi,                                        
  4-)      İlgi (d) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1613. Sokak(T.N:1.01)  olarak isimlendirilmesi,                                                                                                                               
  5-)      İlgi (e) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1614. Sokak(T.N:66.01)  olarak isimlendirilmesi,                                                                                                                             
  6-)      İlgi (f) yazısında belirtilen; 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolllara mevcut imar planına göre 1.Sokak(T.N:88) 2.Sokak(T.N:89) ve 3.Sokak(T.N:90)  olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 3236 sayılı; İlgi : İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 05.09.2014 tarih 8835 sayılı yazısı, 5393 sayılı belediye kanunun birleşme ve katılma ile ilgili   8. Maddesinde “Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz. Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır. Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır.” Denilmektedir. Bu nedenle; ilgi yazıda belirtilen, Bafra İlçesi Kasnakçımermer Mahalllesinin idari yönden buradan ayrılarak Atakum İlçesine bağlanması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 565 sayılı; Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 726 sayılı yazısı ve Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 6/22 sayılı, 2014 Mali Yılı Bütçesinde Ek Bütçe yapılması teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 37. İtfaiye Dairesi Başkanlığının 26.09.2014 tarih ve 684 sayılı; İtfaiye Dairesi Başkanlığımız ve Daire Başkanlığımıza  bağlı ilçelerde bulunan İtfaiye Grup Amirlilerinde kullanılmak üzere 10 Adet  7 ton su tanklı itfaiye aracı, 2 adet ilk müdahale itfaiye aracı, 1 adet tam donanımlı itfaiye kurtarma aracı, 1 adet 32 metre mafsallı merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 42 metre merdivenli itfaiye, 1 adet 56 metre merdivenli itfaiye aracı ‘na  ihtiyacımız bulunmaktadır. Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinden izin alarak taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre; 10 Adet 7 ton su tanklı itfaiye aracı, 2 adet ilk müdahale itfaiye aracı, 1 adet tam donanımlı itfaiye kurtarma aracı, 1 adet 32 metre mafsallı merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 42 metre merdivenli itfaiye, 1 adet 56 metre merdivenli itfaiye aracı satın alınmasına izin verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 38. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1824 sayılı; 6360 sayılı  “ On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 06.12.2012 tarih, 28489 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 25.06.2014 tarihli kararı ile, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunca oy birliği ile Belediyemize devredilmesine karar verilen İlimiz Kavak İlçesi, Mahmutlu Köyü, Çakıl Mevkii, 1207 ada, 61 nolu parselde kayıtlı 10.200,00 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ilgili tapu müdürlüğünün 25.06.2014 tarih, 1412 yevmiye nosu ile Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın 7 yıl süre ile kiralanması düşünüldüğünden; İlimiz Kavak İlçesi, Mahmutlu Köyü, Çakıl Mevkii, 127 ada, 61 nolu parselde kayıtlı 10.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi uyarınca 7 yıl süre ile kiralanması ve bu kiralamayı uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1827 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la,  mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, otuz adet büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Söz konusu Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, Valilik Makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile, İl Özel İdaresine ait bazı taşınmaz malların Belediyemize devri yapılmıştır.         Bu kapsamda, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanun gereği söz konusu komisyonun 28.03.2014 tarih ve 89801662-010/168 sayılı kararı ile; İlimiz, İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Hizmet Binasının da  Belediyemize devri yapılmıştır.
 40. Eski Samsun İl Özel İdaresi Hizmet Binasının (A- Blok)  2. katı  T.C. Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı birim olan Samsun Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup; Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 09.05.2014/209 tarih ve sayılı kararı ile, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacağından tahliye edilmesine ilişkin ilgi (a) yazımız taraflarına bildirilmiştir.Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü 05.08.2014 tarih, 14231689-756.02/397 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezinin herhangi bir katında bulunan ortalama 350 m2’lik 9 veya 10 odalık kısmının tahsis yoluyla kiralamayı istemektedir. Bu nedenle; halihazırda Belediyemiz SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan, ancak yakın bir zamanda SASKİ Genel Müdürlüğünün Tapuda Atakum İlçesi F36b.17a.4c ve F36b.17a.3d  pafta, 2975 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde bulunan eski İl Özel İdaresi Tesislerine taşınacak olması nedeni ile; Tapuya Samsun, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi F36b.22b.1b pafta 6222 ada 2 no’lu parselde, mülkiyeti Belediyemize ait olan Anakent İş Merkezi’nde aşağıdaki tabloda gösterilen bağımsız bölümlerin SASKİ Genel Müdürlüğü’nün taşınmasından sonra başlamak üzere belirlenecek bedel ve süre ile, İlimiz ve bölgemiz ekonomisi açısından önemli katkılar sağlayan bir kamu kurumu olması nedeniyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne tahsisi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 41. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1826 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlık lojmanı olarak kullanılmak üzere bu niteliklere uygun vasıfta bir taşınmaz mülga Gazi Belediyesi’nden 20.08.2004 tarih ve 2004-1288-2599 sayılı yazımız ile talep edilmiştir. Alınan 05.11.2004 tarih ve 271 sayılı yazıda, “Gazi Belediye Encümeni’nin 03.11.2004 tarih ve 825 sayılı kararı ile, mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuya Kılıçdede Mahallesi 1228 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 1508,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binanın 3. katında, 5/200 arsa paylı  15 no’lu meskenin 250.000,00 TL bedel üzerinden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince Büyükşehir  Belediyesine devir edilmesi uygun görülmüştür.”  şeklinde görüş bildirilmiştir. Belediyemiz teknik elemanları tarafından yapılan incelemede teklif edilen dairenin başkanlık lojmanı olacak niteliklere sahip olduğu belirlenmiş; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2005 tarih ve 10/37 sayılı kararı ile, söz konusu dairenin 250.000,00 YTL bedel üzerinden Gazi Belediyesinin, Belediyemize olan borçlarından mahsup edilmek üzere - alacağımızın tahsilinin başka bir yolunun olmayacağı anlaşıldığından- devir alınması karara bağlanmıştır. Bu aşamada, her iki Belediyenin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, taşınmazın Samsun Büyükşehir Belediyesine devri için Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde işlemler başlatılmış; ancak Gazi Belediyesinin Samsun 19 Mayıs Vergi Dairesine ve Samsun SGK olan borçlarından dolayı devri yapılacak taşınmaz üzerindeki kamu haciz şerhinden dolayı işlem duraksamaya uğramıştır. Gazi Belediyesi ile söz konusu işlemler devam ederken, 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” a göre; Gazi ve Yeşilkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte İlkadım Belediyesi kurulmuştur. Devir ve tapu tescil işlemlerine İlkadım Belediyesi nezdinde devam edilmiş; İlkadım Belediyesi Gazi Belediye Encümeni’nin 03.11.2004 tarih ve 825 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2005 tarih ve 10/37 sayılı kararı ile yapılan mahsuplaşmayı kabul etmediğinden devir işlemi bugüne kadar sürüncemede kalmıştır. İlkadım Belediyesi 06.08.2014 tarihli ve 20565815/308 sayılı yazısı ile, ”5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca taşınmaz mal alımına, satımına, takasına Belediye Meclisi yetkili olduğundan Gazi Belediye Encümeni’nin 03.11.2004 tarih ve 825 sayılı kararının geçersiz olduğu; mahsuplaşma için günümüz şartlarına göre yeniden değer tespiti yapılmasını istemiştir. Bunun üzerine, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.03.2014 tarih ve 112 sayılı kararı ile kurulan; Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın 18.08.2014 tarih ve 40229771-756.02-1382020 sayılı oluru ile görevlendirilen komisyonumuz; Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanlığından alınan 19.08.2014/391 tarih ve sayılı rapor ışığında; Samsun, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 1228 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 1508,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yapılan Blok nizam 9 katlı binanın 3. katında, 5/200 arsa paylı brüt 174,00 m² , net 153,00 m²  yüzölçümlü 15 numaralı mesken nitelikli bağımsız bölümün, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi hükümleri uyarınca başkanlık lojmanı olarak tahsis edilmek üzere, Samsun Büyükşehir Belediyesine muhammen devir bedelinin; taşınmazın bunduğu mevkisi, şerefiyesi ve yıpranması da dikkate alındığında 250.000,00 TL (İki yüz elli bin Türk Lirası)   olduğu 22.08.2014 tarihinde hazırlanan muhammen bedelin belirlenmesi ile ilgili raporda tespit edilmiş ve İlkadım Belediyesi’ne 22.08.2014 tarih, 1382898 sayılı yazımızla bildirilmiştir. İlkadım Belediyesi 18.09.2014 tarih, 20565815/408 sayılı cevabi yazısı ile; söz konusu taşınmazın Belediyemize olan borçlarına mahsuben takasının yapılmasının İlkadım Belediyesinin 05.09.2014 tarih, 76 sayılı meclis kararı ile karara bağlandığını belirtmiştir. Bu nedenle; mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1228 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 5/200 arsa paylı brüt alanı 171.00 m2 olan 3. kat 15 nolu meskenin değeri de dikkate alınarak; İlkadım Belediyesinin Belediyemize olan 250.000,00-TL’lik borçlarına mahsup edilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ve 2942(4650) Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30.maddesine istinaden devir alınması Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1811 sayılı; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6360 sayılı yasa gereği; İlimiz Vezirköprü İlçesi Tepeören Mahallesi Koçaş Mevkiinde bulunan ve mülkiyetleri Tepeören Köy Tüzel Kişiliğine  ait olan  2365, 2366, 2367 ve 2368  nolu taşınmazlar, Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 13.02.2014 tarih ve Karar No:17-3-1 sayılı kararı ile Belediyemize devredilmiş olup tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. İlimiz Vezirköprü İlçesi, Tepeören mahallesi Koçaş mevkiinde bulunan ve mülkiyetleri Belediyemize ait olan, tapuda Samsun, Vezirköprü, Koçaş Mevkii, 2365, 2366, 2367 ve 2368  ada no. üzerinde yer alan, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ve diğer açıklamaları bulunan tarla nitelikli taşınmazların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 43. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1825 sayılı; 6360 sayılı On Dört  İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi  İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6360 sayılı yasa gereği; İlimiz Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, Yayla Mevkiindeki, Akdağ Kayak Merkezi Tesisleri Valilik Makamınca oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun Kararı ile Belediyemize devredilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 18.09.2014 tarih, 62222191-106-6885 sayılı yazısı ile; Akdağ Kayak Merkezi Tesisleri içerisinde ki 36 m²’lik alanı Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu kurulumu yapılmak üzere kurumlarına tahsisini talep etmektedirler.   Bu nedenle; İlimiz Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, Yayla Mevkiindeki, Akdağ Kayak Merkezi Tesisleri içerisindeki yeri daha sonra belirlenmek üzere (6x6=36 m²)’lik alanın, Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu kurulumu yapılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’ne 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca tahsisinin yapılması ve kurumlar arası düzenlenecek protokolü  imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ya yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 44. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1812 sayılı; 6360 sayılı  “ On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 06.12.2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parselde kayıtlı  taşınmazın Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 23.03.2014 tarih, 89801662-010/131 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunun 26.02.2014 tarih, 08-1-1 sayılı kararı ile oy birliği ile Belediyemize devredilmesine karar verilmiş olup; ilgili Tapu Müdürlüğü’nün 02.07.2014 tarih, 1459 yevmiye nosu ile Belediyemiz adına tescil edilmiştir.         Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti. 24.09.2014 tarih, 1384 sayılı yazısı ile;  mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parselde kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı içerisinde yer alan çay bahçesi ve kafeteryanın işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev