SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.07.2009 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 06 TEMMUZ  2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 190) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1075 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Kamalı Mah. Nazım imar planı F36a.20b ve F36a.20c paftalarında, 8528 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 191) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1067 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Köyü nazım imar planı F36a.15c paftasında 1682 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.06.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, 3194 sayılı İmar Yasasının uygulama yönetmeliği olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen standartlara uymaması yanında, Nazım İmar Planı bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 192) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1069 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Derecik Köyü nazım imar planı F36b.21b paftasında 6523 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.06.2009 gün ve B.10.4.ISM.55.00.11-21834 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.                 (K.NO: 193) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1052 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Çakırlar Yalı Mah. nazım imar planı F36a.09c paftasında 128 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına akaryakıt ikmal istasyonu kullanımı ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.06.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 194) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1076 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında F36c.05d paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2006 tarih ve 18/347 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımına gereksinim olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının eski plan haklarına dönüşümüne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 195) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1084 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırında, nazım imar planı F36b.17d paftasında raylı sistem depolama işlik alanında raylı sistem için gerekli olan yeni düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 196) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 245 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36c.04a ve F36c.04d paftalarında 617 ada 3, 4, ve 5 parsel, 337 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda park alanının konut alanına, konut alanının park alanına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 13.01.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı bütünlüğüne aykırı nitelik taşıması yanında, değiştirilen park alanı kullanımlarının aynı bölge içerisinde yer almaması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 197) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1077 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Çatkaya Köyü nazım imar planı F36a.25c paftasında 1723 nolu parselin bulunduğu alanda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26.06.2009 tarih ve 2009/72 sayılı yazısı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Hizmet alanı kullanımının bir kısmının cezaevi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 198) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1083 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.23d paftasında 100.Yıl Bulvarı, Alirızabey Bulvarı ve İlkadım Bulvarı’nın bulunduğu alanda kentsel dönüşüm alanında belediye hizmet alanı kullanımının kaldırılarak, park ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında 1284 nolu adanın da kentsel dönüşüm alanına ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediyesi 26.06.2009 tarih ve M.55.CAN.0.13.01.00.09-01-1907 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 199) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1082 sayılı; Atakum İlçesi ve İlkadım İlçesi Belediye sınırında, Raylı Sistem için gereken trafo alanlarının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 200) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1074 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.3a, F36b.22a.4b, F36b.22a.4a ve F36b.21b.3b paftalarında, Barış Bulvarı ve 2. bulvarda ulaşıma çözüm getirilmesi amacıyla 25m en kesitli yol güzergahının genişletilmesine ve kavşağın düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 gün ve 10/151 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 02.06.2009 gün ve 973 sayılı,  03.06.2009 gün ve 985 sayılı, 05.06.2009 gün ve 994, 995, 996, 999 sayılı, 09.06.2009 gün ve 1008 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Kent bütünlüğüne yönelik trafik sorununun çözülmesi için kavşağın yeniden düzenlemesinin zorunlu olduğu, 25 mt. enkesitli yolun artan bölge trafiğini taşıyabilmesi için 35 mt. enkesitli olarak genişletilmesi gerekli olduğundan sözkonusu itirazların reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 201) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1071 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Köyü uygulama imar planı F36c.02a.1a paftasında.  931 ve 932 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.05.2009 gün ve 10/35 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 tarih ve 10/150 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı kullanımının “Samsun Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” yapılması amacıyla resmi alan kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.05.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-118 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 202) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1072 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Köyü uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasında.  10829 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 03.06.2009 gün ve 12/37 sayılı kararıyla;  park ve cami alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.06.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-153 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 203) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1013 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kılıçdede Mah. uygulama imar planı F36b.22b.3a paftasında 7893 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.06.2009 gün ve 12/36 sayılı kararıyla ilköğretim alanının bir kısmının ada miğferiyle kreş alanı olarak ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.06.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-550 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma sınırlarının kaldırılması ile ilgili kısmın uygun olduğu ancak ada mihveri çizgisi ile okul alanından kreş kullanımının ayrılmasının ilkokul alanında azalmaya neden olacağından, ada mihveri çizgisi ile kreş (temel eğitim öncesi öğretim alanı) kullanımının  kaldırılması, ilkokul tanımlamasının da ilköğretim alanı şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 204) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1037 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimarsinan Mah uygulama imar planı F36b.16b.4d paftasında.  174 ada 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.06.2009 gün ve 11/39 sayılı kararıyla; blok nizam 3 kat ve ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımları birleştirilerek ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.06.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/160 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 205) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 08/06/2009 tarih ve 796 sayılı; 1 adet minibüs satın alınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 206) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarih ve 1224 sayılı; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 12.05.2009/23035 sayılı oluru ile, bölge parkı yapılmak üzere, iki yıl süre ile Belediyemize ön tahsisi yapılan; Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesinde bulunan, Tapuda Atakum  8 pafta 1521 ve 1522 parsellerin birleştirilmesi sonucu oluşan, imar planında “Bölge Parkı” olarak ayrılan 11.362,70 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ekteki krokide gösterilen 31,20 m² yüzölçümlü  Büfe ve Çay Bahçesinin müştemilatları ile birlikte işletme hakkının sezonluk olarak(Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül) şirketlerine verilmesi; Anakent İmar İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 17.06.2009/3408 yazıları ile talep edilmektedir. Yapılan incelmede 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediye ve bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisi tarafından belirlenecek süre ve bedeller ile işletilmesini devredebilir” denilmektedir. Yukarıda belirtilen 31.20 m² yüzölçümlü büfe ve çay bahçesinin müştemilatları ile birlikte aylık 500,00 TL (sezonluk 2.000 TL) bedel ve 2 yıl süre ile,  (kira bedeli 6., 7., 8. ve 9. aylarda ödenmek üzere ) Büyükşehir Belediyemizin % 99 oranında ortak olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Limited Şirketi tarafından işletme hakkının devrinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 207) Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30/04/2009 Tarih Ve 904 Sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Tic.Ltd.Şti., 28.04.2009 tarih, 251 sayılı yazısında, İlimiz Atakum İlçesi sınırları içerisinde Büyükşehir belediyemizce inşa edilen ekli projesinde de gösterilen, Hayal Büfe ve çay bahçesi, Ihlamur Büfe Ve Çay Bahçesi ile eski Kurupelit Belediye hizmet binasının alt katında yeralan büfe- çay bahçesi ve müştemilatlarının sezonluk olarak ( kira bedeli 6., 7., 8. ve 9. aylarda ödenmek üzere ) taraflarına kiralanması ve işletme haklarının da kendilerine verilmesini talep etmektedir. Yapılan incelmede 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediye ve bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisi tarafından belirlenecek süre ve bedeller ile işletilmesini devredebilir” denilmektedir. Büyükşehir Belediyesine ait ve ekli projesinde gösterilen: Eski Kurupelit Belediye hizmet binasının alt katında yeralan büfe- çay bahçesi ve müştemilatlarının aylık 500,00 TL (sezonluk 2.000 TL) bedel ve 5 yıl süre ile,  (kira bedeli 6., 7., 8. ve 9. aylarda ödenmek üzere ) Büyükşehir Belediyemizin % 99 oranında ortak olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Limited Şirketi tarafından işletme hakkı devrinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bükçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 208) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/06/2009 tarih ve 1692 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96/B  maddesine göre hazırlanan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı  Gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden  ve bunların vizelerinden alınacak harçla ilgili aşağıdaki tarifenin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. GEMİ ,DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARINA VERİLECEK  RUHSATNAMELERDEN  VE  BUNLARIN VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇ TUTARLARI
 21. UYGUN GÖRÜLEN     A- 5   Metreden   9  Metreye  kadar olanlardan 200,00 TLB- 9   Metreden   12 Metreye  kadar olanlardan 400,00 TLC- 12 Metreden   20 Metreye kadar olanlardan 800,00 TLD- 20 Metreden   30 Metreye  kadar olanlardan 1.600,00 TLE- 30 Metreden    büyük olanlardan 3.200,00 TL
 22. NOT : 1. Aracın boyunun tespitinde 1 metreden küçük değerler dikkate alınmaz.
 23. 2. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi , deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman veya Belediye Başkanlıkları huzurunda yapılması zorunludur.
 24. 3. Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir  gemi, deniz ve iç su aracı için ruhsatname düzenlenecek ve ruhsatnameler her yıl vize edilecektir.
 25. 4. Vizenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler geçersiz sayılacaktır.
 26. 5. Ruhsatname ve bunların vizeleri, Harçlar kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin ‘ XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunlarından vizelerinden alınacak harçlar’ bölümünde belirlenen harca tabi tutulacaktır.
 27. 6. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmayacaktır.
 28. 7. Kapsamdaki araçlar için düzenlenen ruhsatnameler  beş yıla kadar vize edilebilecek ve bu durumda harç içinde bulunulan yıl tarifesi esas alınarak her bir yıl için ayrı  ayrı hesaplanarak tahsil edilecektir.
 29. 8. Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi , deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine , tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen  ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilecektir.
 30. (K.NO: 209) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemalettin KOLA ve Arkadaşlarının 06/07/2009 tarihli; Merhum Muhsin YACIZIOĞLU isminin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve sorumluluğunda bulunan herhangi bir Mahalle, Salon, Meydan, Park, Bahçe, Cadde ve benzeri yerlerden birine verilmesi ile ilgili önergenin aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (07 EYLÜL 2009 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’ toplantı kapatıldı.)