SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.05.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2018 tarih ve 1509 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Belediye Encümenin 26.04.2018 tarih ve 264 sayılı kararı, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2018 tarih ve 1520 sayılı; “SBB Sınırları Dahilinde İlçeler ve Muhtelif Cadde, Sokak ve Bulvarların Bitümlü Sıcak Karışımlı ve Asfalt Sathi Kaplama Yapımında  Kullanılmak Üzere Asfalt Bitümü Temini İçin”, İller Bankası A. Ş.’den20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’ in yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2018 tarih ve 1521 sayılı; “Samsun Bilim Merkezi İnşaatı” işi için İller Bankası A. Ş.’den20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’ in yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2018 tarih ve 1522 sayılı; “Samsun Hafif Raylı Sistem Mevcut Üniversite İstasyonu - OMÜ Kampüs Hattı Yapılması işi içinİller Bankası A. Ş.’den 40.000.000,00 (Kırkmilyonlira) TL Ek kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’ in yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2018 tarih ve 1523 sayılı;   “Samsun Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Tüm İlçelerde BSK ve Beton Kaplama Yol Yapımında kullanılmak üzere”, ”(ekli liste muhteviyatı işler için) İller Bankası A. Ş.’den 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL Ek kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’ in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2018 tarih ve 1524 sayılı; Belediyemizin yürütmekte olduğu, 2018 yılına ilişkin yatırım harcamaları içerisinde yer alan (altyapı ve üstyapı, çevre ve peyzaj, kentsel dönüşüm, kültür ve turizm vb.) projeleri  ödemelerinde kullanılmak üzere 30.000.000,00 TL (otuzmilyonlira) kredi kullanımına ihtiyaç bulunmaktadır.
  Kredi talebimizin İller Bankası ve diğer bankalar ile finans kuruluşlarından karşılanabilmesi için,  kısa ve uzun vadeli kredi kullanmaya, bu kredilerin kullanılması gerektiğinde temlik vermeye, İller Bankası payı ve Büyükşehir payı geliri teminat olarak göstermeye, gayrimenkulleri ipotek verme ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1527 sayılı; Belediyemizin yürütmekte olduğu, 2018 yılına ilişkin yatırım harcamaları içerisinde yer alan (altyapı ve üstyapı, çevre ve peyzaj, kentsel dönüşüm, kültür ve turizm vb.) projeleri  ödemelerinde kullanılmak üzere  Belediye Meclisimizin 15.01.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile  60.000.000,00 TL’lık kredi kullanılmasına karar verilmiş olup, verilen karar doğrultusunda  bu kredinin 25.000.000,00 TL’sı kullanılmıştır. Meclis Kararı ile kredinin kullanılmasında yetkili kılınan Belediye Başkanımızın değişmesi nedeniyle kalan 35.000.000,00 TL’nın (otuzbeşmilyonlira) kullanımına devam edileceğinden,
  Kullanılacak olan kredi talebimizin İller Bankası ve diğer bankalar ile finans kuruluşlarından karşılanabilmesi için,  kısa ve uzun vadeli kredi kullanmaya, bu kredilerin kullanılması gerektiğinde temlik vermeye, İller Bankası payı ve Büyükşehir payı geliri teminat olarak göstermeye, gayrimenkulleri ipotek verme ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.04.2018 tarih ve 1893 sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın 18/10/2017 tarih ve 1678758-6325 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisince alınan 16 KASIM 2017 tarih ve 493 sayılı meclis kararı ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak olan, Lovelet AVM önündeki yaya üst geçit köprüsünün uzatılmasına ilişkin protokolde, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ nün talebi üzerine “köprü üzerinde yapılacak asansörler için çekilecek enerji hatları mevcut aydınlatma hatlarından bağımsız olarak tesis edilecektir. Mevcut aydınlatma hatları ile asansör hatları ayrı olacaktır” ifadesinin eklenmesi talep edilmiştir. Buna göre yeniden düzenlenen protokolün kabulü, söz konusu protokolü imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’ in yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.04.2018 tarih ve 1164 sayılı; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2017 tarih ve 18-1-435 sayılı kararına istinaden, İlimiz Atakum İlçesi Alanlı Mahallesinde 24 derslikli okul binası yapılması ve kullanımına ilişkin Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı ile Belediyemiz arasında protokol imzalanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızın 09.03.2018 tarih ve 1717266 sayılı yazısı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesi, 9786 ada, 15 parsel numaralı 5.390,06 m² yüzölçümlü ve onaylı imar planında Belediye Hizmet Alanı olan taşınmazın, plan açıklama raporunda belirtildiği şekliyle Büyükşehir Belediyesince Eğitim Tesisi yapılmak üzere Samsun Defterdarlığı’ndan tahsisi talep edilmiştir.
  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2018 tarih ve 13026 sayılı yazısı ile “Eğitim Tesisi yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine 2 (iki) yıl süreli ön tahsisi uygun görülmüştür. Söz konusu taşınmazın 2 (iki) yıl süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulacaktır. Aksi halde tahsis işlemi herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılacaktır” denilmektedir.
  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesi, 9786 ada, 15 parsel numaralı 5.390,06 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.04.2018 tarih ve 1108 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuda; İlimiz, Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, Devret mevkii, 101 ada, 192 nolu parselde kayıtlı, kafeterya, sosyal tesis ve müştemilatlarının işletme hakkının, 10 yıllığına, sezonluk olarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketi’ne devredilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 tarih ve 10-1-148 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketi tarafından Belediyemize gönderilen 24.04.2018 tarih ve 2018/367 sayılı yazıda; işletme hakkının kendilerine verildiği tarihten bu yana, kafeterya, sosyal tesis ve müştemilatlarının faaliyete geçirilemediği, faaliyete geçirilmesi halinde de işletmecilik bakımından beklenene verimin alınamayacağı ve bu nedenle mali yönden Şirketlerine yük getireceği bildirilerek, söz konusu tesisin işletme hakkının kaldırılması talep edilmiştir.
Bu nedenle, mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, Devret mevkii, 101 ada, 192 nolu parselde kayıtlı, kafeterya, sosyal tesis ve müştemilatlarının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketi’ne devredilen işletme hakkının kaldırılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.04.2018 tarih ve 1109 sayılı; Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği(SİYAH) tarafından Belediyemize gönderilen 20.04.2018 tarihli ve 2018/22 sayılı yazıda; Derneklerine bağlı gençlerin, yetimlerin, kadın kollarının, arama kurtarma ve diğer İHH birimlerinin yapacakları eğitim çalışmaları ile kamp faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir sosyal tesise ihtiyaç duydukları bildirilerek, Belediyemiz ile Dernekleri arasında gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği’ne yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere sosyal tesis alanı tahsis edilmesi talep edilmiştir.                                                                                                                                       5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin (v) fıkrasında; “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” hükmü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz, Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, Devret mevkii, 101 ada, 192 nolu parselde kayıtlı, Ayvacık Doğa Evleri olarak adlandırılan tesislerin Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği’nin kullanımına verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan ekli Ortak Hizmet Projesi Protokolünün kabulü ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.04.2018 tarih ve 1139 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 27.04.2018 tarihli, 2018/377 sayılı yazısı ile; mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.792,43 m2’lik taşınmaz üzerine inşa edilen Balık Satış Merkezinde yer alan, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 no.lu bölümlerden oluşan büfe ve müştemilatlarının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.
Bu nedenle; mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.792,43 m2’lik taşınmaz üzerine inşa edilen Balık Satış Merkezinde yer alan, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 no.lu bölümlerden oluşan büfe ve müştemilatlarının işletme hakkının, belirlenecek kira bedeli ve süre ile Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Bafra İlçe Belediye Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 176 sayılı; 2018 yılı Mali yılı bütçesine 8.570.000,00 TL ek bütçe ödeneği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1503 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b.3 paftasının, bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda balıkçı barınağının yeniden düzenlenmesine ilişkin,( PİN:1076-33) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1504 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy ve Devgeriş Mahalleleri, nazım imar planı F36b.23c, F36c.03b ve F36b.23d paftalarının, bulunduğu alanda, Samsun Valiliği Defterdarlık Kayyımlık Bürosunun 19.03.2018 tarih ve 81249893-349.01-(479-53)-5204 sayılı yazısı ve mahkeme kararı doğrultusunda kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN:1077-400) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1505 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası uygulama imar planı F36b.22b.4c paftasının, bulunduğu alanda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN:1077-399) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-234)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1506 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırtaş Mahallesi, nazım imar planı F34c.15c paftası uygulama imar planı 29M-IVb paftası, 600 nolu parselin bulunduğu alanda Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 02.04.2018 tarih ve 71846147-754-56775 sayılı yazısına istinaden, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN: 4911-26) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN: 4760-35 )   1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1507 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Atatürk ve Bahçelievler Mahalleleri, nazım imar planı 30.KLM paftasının bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek, belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:911-27) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 30.04.2018 gün ve 76384922-755.02.99-E.2913 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1508 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.25d ve F36c.05a paftaları, uygulama imar planı F36b.25d.3d, F36c.05a.2a, F36c.05a.1b ve F36b.25d.4c paftalarının, bulunduğu alanda, Eti Bakır A.Ş. tarafından hazırlattırılan ilave dolgu içeren ‘Sıvı ve Kuru Yük Taşımacığına Yönelik Altyapı Tesisi’ amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planı ilave ve değişikliği teklifi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2018 gün ve 57402334-305.04.04.02-E.55083 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır.
Söz konusu görüş, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1509 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.11a, E35d.11b, E35d.12a, E34c.15b, E34c.15a, E35d.11c ve E35d.12d paftalarının bulunduğu alanda, kullanım kararları oluşturulmasına ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2018 gün ve 6/149 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına 16.04.2018 ve 17.04.2018 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1510 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4d paftası, 7657 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda,  İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve (PİN: 1055-223) 7/24 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 4/123 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Eğitim Tesisi (Anadolu Lisesi) kullanımı içerisinde, trafo alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.04.2018 gün ve 94651478-301.05.03-147/E.4713 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1511 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Atatürk ve Bahçelievler Mahalleleri, nazım imar planı 30.KLM paftasının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve (PİN: 4760-33)35 sayılı kararıyla, kullanım alanlarının yeniden düzenlenerek, belediye hizmet alanı oluşturulmasına ilişkin ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 05.05.2018 gün ve 76384922-755.02.99-E2966 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2018 tarih ve 1553 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.1a ve F36b.16d.1b paftaları, 792  nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum  Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve (PİN:28802-11) 10/51 sayılı kararıyla; sağlık tesisi (hastane) alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkinoy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 05.05.2018 gün ve 84211085-517.03-E.99 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve 1501 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)Bafra İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Samsun-Sinop asfaltı üzerindeki üstgeçidin ‘Şehit Astsubay Üstçavuş Tolga PEHLİVAN ’ olarak isimlendirilmesi,
2-) Vezirköprü İlçesi Esentepe Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Fatih Caddesi(T.N.=34)’ olan adının ‘Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Caddesi (T.N.=34)’ olarak değiştirilmesi,
3-) İlkadım İlçesi Adalet Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘Aydın Sokak (T.N.=12)’  ve Bahçelievler Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘Aydın Sokak (T.N.=8)’olan yolun adının Adalet Mahallesinde ‘Şehit Eren BÜLBÜL Sokak (T.N.=12) ile Bahçelievler Mahallesinde ‘Şehit Eren BÜLBÜL Sokak(T.N.=8) olarak değiştirilmesi,
4-)19Mayıs İlçesi Bahçelievler, Ballıca, Cumhuriyet, Çamlıca, Dereköy, Engiz, İstiklal, Karşıyaka, Kumcağız, Mimarsinan, Pazar, Yenimahalle, Yukarıengiz ve Yükseliş Mahallelerinde bulunan isimsiz imar yollarının isimlendirilmesi,
5-) Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesinde bulunan üst geçidin isminin ‘Piazza’ olarak isimlendirilmesi teklifi İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  (K.NO:233)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02.05.2018 tarih ve 373 sayılı; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Vezirköprü   İlçesi Adalet Ve Kalkınma Partisinden Vezirköprü Belediyesi Meclis Üyesi seçilen ve aynı zamanda  Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan  Yasemin TASALI’nın istifası nedeni ile boşalan Belediye Meclis İhtisas Komisyonlarından Tarım ve Hayvancılık  Komisyonu üyeliğine işaretle yapılan oylama sonucu Ömer ERGEN oybirliği ile  seçilmiştir.

26.  (K.NO:234)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına 30.04.2018 tarih ve 275 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mayıs 2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine üye olmuştur. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Tüzüğünün 9. Maddesine istinaden Birlik Meclisinde Mahalli İdareler Seçimlerine kadar (5 yıl) görev yapmak üzere Asil üye olarak; İshak KÖKSAL ve Hayrettin ŞAHİN, Yedek üye olarak; Kemallettin GÖKÇE seçilmiştir.
Söz konusu heyette İshak KÖKSAL ve Kemallettin GÖKÇE’den boşalan Yeşilımak Havzası Kalkınma Birliği Meclis Üyeliğine Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni temsil etmek üzere Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Ali İLTEKİN Asil Üyeliğe ve Ayşe SOYCAN yedek üyeliğe oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

(16 MAYIS 2018 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)