SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.04.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. (K.NO:124)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.03.2017 tarih ve 1071 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 yılına ait “Faaliyet Raporu” oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:125)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 206 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonunun hazırlanmış olduğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 yılına ait, “Denetim Komisyonu Raporu” Meclisin bilgisine sunuldu.
 3. (K.NO:126) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 207 sayılı teklifi üzerine; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden Büyükşehir Belediye Encümeninde 1 YılGörev Yapmak Üzere Gizli Oy İle;                                     1- Hayrettin ŞAHİN
   2- Mehmet Hulusi EKİNCİ
   3- İnci VARIŞ 
   4- Turan ÇAKIR (YAKAKENT)
   5- İsmail YAMAN     Büyükşehir Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.
 4. (K.NO:127) Gündemimizin 5. maddesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği işaretle oylama ile;
  a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  b) Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  c) Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak üyeden oluşması,
  d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  e) Ulaşım Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  f) Hukuk Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  g) Tarım  ve Hayvancılık Komisyonu Kurularak Üyeden oluşması,
  h)  Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşleri Komisyonu Kurularak Üyeden oluşması ve bu Komisyonların yıl müddetle görev yapmaları kabul olunmuş ve:
   a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Turan ÇAKIR (Atakum), 2-Tahsin CANİKLİ, 3- Mustafa NUMANOĞLU, 4- Anıl Seyfi ARSLAN, 5- Kemal ŞENOCAK, 6-Kemalettin GÖKÇE 7-Yılmaz ERSOY 8-Abdullah FİNCAN, 9-Erkan AKYÜZ,

 b) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Aydın KARMİL, 2- İsmail YAMAN, 3-Mahmut ÇAKMAK, 4- Mustafa ERBAY, 5- Salim ÖZAL, 6-Mustafa KESKİNOĞLU, 7-Süleyman SEMİZ 8-İbrahim SEZGİN, 9- Hatice Sönmez GÜNEŞ,


c) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; 1- Fikret OY, 2- Dursun UZ, 3- İnci VARIŞ,  4- Şerif KORKMAZ, 5- Hayrettin AKKUŞ, 6-Recep ÖZTEL, 7-Erol KÖROĞLU, 8- Fevzi ER, 9- Mustafa TÜFEK,

 

d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine; 1- Mehmet Hulusi EKİNCİ,  2- İsmail KURT, 3- Aydın ÇİFT, 4- Kazım YILDIZ , 5- Fahri DALGIÇ, 6-İlknur GÜMÜŞ, 7-Ali İLTEKİN, 8- Özhan TOP, 9- Tansu ÇIKIŞ,

 

e) Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; 1- Sebahattin TURAL, 2- Aydın YILMAZ, 3- Ali YİĞİT, 4- Sedat KARAKOÇ, 5- Recep ERTAN, 6- Nazif AKIN, 7- Kaşif KURTOĞLU, 8-Ali ŞENER, 9-Mücahit UYDU,

 

f) Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; 1- Salih SEFACI, 2- Osman AZİRET, 3- Mustafa SEKMEN, 4-Sabri ARSLAN,  5-Süleyman EROĞLU, 6-Esra TÜRKOĞLU, 7-Hacı Bilal ARSLAN, 8-Recep GÜLEROĞLU, 9-Ali KAPLAN,

 

g)Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliklerine; 1-Nihat SOĞUK, 2-Sadık SAĞLAM, 3-Hayrettin ŞAHİN, 4-Murat SARP, 5-Yasemin TASALI, 6-Kemal EPİK, 7-Kurtça YALÇINKAYA,

 

h )Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler  Komisyonu Üyeliklerine; 1-Yavuz YILMAZ, 2-Celal TUZCU, 3-Mehmet KOCA, 4-Turan ÇAKIR(Yakakent), 5-Mehmet Ali ELBİR, 6-Hüseyin BENZER, 7-Cumhur KAYA, oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 1. (K.NO:128) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle  oylama ile  1- İnci VARIŞ,  2- İlknur GÜMÜŞ, 3- Yasemin TASALI,  4-Ali İLTEKİN, 5-Hüseyin BENZER  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 1. (K.NO:129)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 20.03.2017 tarih ve 78 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27/03/2000 Tarih ve 7/6 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi  Özel Halk Otobüsleri Uygulama yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  Uygulama yönetmeliği hükümlerine göre; Halk Otobüsleri komisyon üyeliğine 1 yıl müddetle görev yapmak üzere; 1. Hayrettin AKKUŞ, 1.Sadık SAĞLAM, 3.Dursun UZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
 2. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.03.2017 tarih ve 54 sayılı; Bakanlar Kurulunun 03.10.2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Kararı ile kabul edilen Şehitlik Yönetmeliği 12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin mevcut şehitlikler başlığını taşıyan geçici birinci maddesinin birinci fıkrasında, ‘’Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu idarelerine şehitlik olarak tahsis edilmiş olan ve Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazlar, şehitlik olarak kullanılmak üzere bir yıl içerisinde Maliye Bakanlığı veya maliki kamu idaresi tarafından ilgili Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına veya İl Özel İdaresine tahsis edilir.’’ Hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin Yürürlük başlığını taşıyan 15 inci maddesinde, ‘’ Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.’’ denilmiştir.                                                   Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Asri Mezarlığının ekli (A) ile gösterilen 811,56 m2 ve Kıranköy Mezarlığındaki ( A-B) ile gösterilen 922,62 m2 alan Şehitlik Yeri kullanımına ayrılmıştır.                                                                                                                                  Bu nedenle; yukarıda özellikleri belirtilen Asri Mezarlığındaki (A) ile Kıranköy Mezarlığındaki (A-B) ile gösterilen alanların Şehitlik Yönetmeliği Mevcut Şehitler başlığını taşıyan geçici birinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Samsun Valiliği( Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) adına ‘’ Şehitlik Alanı olarak kullanılmak üzere’’ tahsisinin yapılmasına, teslim işlemleri için Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın görevlendirilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.03.2017 tarih ve 312 sayılı; 6360 Sayılı yasa gereği Vezirköprü ilçesinde oluşan katı atıkların bertaraf sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize geçmiştir.                                                                                                                         Konu ile ilgili olarak Vezirköprü ilçesi Meşeli Mahallesi 668 parsel nolu, mera vasıflı toplam 56.900 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4.347,68 m2’lik kısmında Katı Atık Aktarma tesisi kurmak istemekteyiz.                                                                                                            4342 sayılı Mera Kanununun 14. Madde uygulamaları 2014/2 nolu talimatın 19. Maddesi (b) bendinde, Mera Kanununun 14/c maddesi gereği Belediyelerce yapılacak yatırımların kamu yatırımı kararının Belediye Meclisince karara bağlanmış olmalıdır denilmektedir.                                                                                                                                 Bahsi geçen arazide yapılacak olan katı atık aktarma tesisi için kamu yatırımı kararı teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.02.2017 tarih ve 1225 sayılı; Bilindiği üzere, Kurtuluş mücadelesinin başlangıç şehri olması nedeni ile Samsun turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. “Kurtuluş Yolu” projesi ile Samsun Merkezden Kavak İlçesi ve Havza İlçesine kadar uzanan 98 km.lik yolculuk, gün ışığına çıkarılarak ilimiz turizmine büyük katkı vermesi planlanmaktadır.                                                                                                                      Bu bağlamda, anılan güzergâhta kurtuluş yılları dönemine ait dış doku özelliğini yitirmiş binaların dış cephe iyileştirmeleri, sıvasız boyasız evleri küçük rötuşlarla dönemin dokusuna uygun hale getirilmesi, güzergâh üzerinde kamulaştırılması yapılmış binaların aslına sadık kalınarak kurtuluş dönemine uyarlanması ve gerekirse tescillenmesi, görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların kaldırılması ve cepheleri estetik bakımdan görüntü kirliliği oluşturan bina, çit, bahçe, duvarı, ahır, samanlık vb. yapılarda cephe düzenlemesi ve bakım işlerinin yapılması gerekmektedir.                                                                                                             Söz konusu unsurların,  5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinin “Büyükşehir Belediye Meclisinin İl ve İlçelerde meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapabilir” hükmü gereğince güzergâh üzerinde yukarıda açıklanan çalışmaların tüm masrafların Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması kaydıyla yaptırılması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21.03.2017 tarih ve 1807 sayılı; Daha önce köy tüzel kişilikleri ve Orman Teşkilatı arasında yapılan anlaşma gereğince kurulan köy tüzel kişiliklerine ait özel ormanların Büyükşehir yasası gereğince Samsun Büyükşehir Belediyemiz bünyesine geçmesi nedeniyle, Orman Teşkilatıyla yapılan sözleşme ve senetlerin yenilenmesi gerektiğinden Orman Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2014 tarih ve 42267813-604.01.01/714289 sayılı yazıları gereği Orman İşletme Müdürlükleriyle yapılacak olan sözleşme, senet vb. işlemlerin yapılması için Şube Müdürü D.Ahmet HEKİMOĞLU’na (Orman Müh.) belediyemiz adına imzalamaya yetki verilmesi teklifi, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.03.2017 tarih ve 1346 sayılı; Samsun İli Ayvacık İlçesinde Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilindeki yollarda (kazı, dolgu, serme işlerinde) toplamda 3200 ton 0-50 mm konkasör, tüvanan, dolgu ve tahkimat malzemesi verilebilmesi karşılığında Ayvacık Belediyesine ait olan ekskavatörün çalışma saatlerine karşılık 384 saat üzerinden ekskavatörün 48 gün çalıştırılması ile ilgili protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.03.2017 tarih ve 483 sayılı; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesinin 14.03.2017 tarih ve 2017-5 sayılı dilekçelerinde; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. kat 41 numaralı taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 18-387 sayılı kararı ile ilk tahsisinin yapıldığı, 14.04.2015 tarih ve 9-1-154 kararına istinaden tahsis süresi 2 yıl süre ile uzatılarak taraflarına tahsis edildiği, bu sürenin de dolmuş olması münasebeti ile bahse konu yerin taraflarına yeniden tahsis edilmesi talep edilmektedir.                                                                                                                        Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesine, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. kat 41 numaralı taşınmazın düzenlenecek Ortak Hizmet Projesi Protokolünde belirtilen hususlar dâhilinde derneğin kullanımına bırakılması ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk,  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.03.2017 tarih ve 144 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Kurumumuz adına “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi” sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında;                                                                           -Alanda ihtiyaç duyulan altyapı/üstyapı yatırımlarının yapılması (Balıkçı Koop. İskelesi, Kır Lokantası, Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, Giriş Kontrol Ünitesi, Yörükler Doğa Eğitim Merkezi, Konaklama Ünitesi ve Otopark Alanı, Cernek Gölü İskelesi, Sarıkamış 1 ve 2  Nolu İskeleleri, 1 ve 2 Nolu Kumul Ahşap Yürüyüş Yolu, Fener Yürüyüş Yolu, Alibey Ahşap Yürüyüş Yolu, Alibey Asma Köprü, Doğanca Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi ve Otopark  Alanı),                                                                                                                                 - Yerelde kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi/çeşitlendirilmesine yönelik eğitimler,                                                                                                                                            -  UNESCO Dünya Miras Listesine girebilmek için gerekli alan yönetim planının hazırlanması ve UNESCO süreci de dikkate alınarak Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin tanıtım stratejisinin oluşturularak gerekli materyallerin hazırlanması, planlanmaktadır.                                                                                                                 Projenin tahmini bütçesi 7.000.000 (Yedi Milyon) TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı katkısı 4.995.000 (Dört Milyon Dokuz Yüz Doksan Beş Bin) TL olup, 2.005.000 (iki milyon beş bin) TL olan eş finansman miktarının 1.905.000 (bir milyon dokuz yüz beş bin) TL’si proje sahibi Kurumumuz tarafından, 100.000 (Yüz bin) TL’si Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği-SAMKUŞ tarafından karşılanacaktır.                                   Kurumumuz adına “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi”  başlıklı projenin sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, 1.905.000 (bir milyon dokuz yüz beş bin) TL eş finansman desteği olarak mali katkı yapılmasına,  sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Fen İşleri Dairesi Başkanı “Serkan ÇAM”ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.03.2017 tarih ve 146 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13 Kasım 2012 tarih ve 398 nolu kararının;                                                                                                                                                                                                       ESKİ METİN; b) 16/10/2006 tarihinde Belediyemiz ile Samsun Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (SAMESKOM AŞ.) arasında imzalanan protokol gereğince Samsun Sebze ve Meyve Halinde işyeri sahibi bulunanlardan 10 yıllık tahsis bedeline karşılık gelen miktar peşin olarak alındığından, söz konusu Kanunun Toptancı Hallerindeki İşyerleri ile Pazar Yerlerindeki Satış Yerlerinin İşletilmesi başlıklı 11.1. maddesi uyarınca, hak sahipleri ile 01/01/2012-31/12/2023 tarihleri arasında 12 yıllık kira sözleşmesi imzalanacağından, bunlardan 01/01/2012-31/12/2018 tarihleri arasında kira bedeli alınmaması,                                        DÜZELTİLMİŞ YENİ METİN; b) 16/10/2006 tarihinde Belediyemiz ile Samsun Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (SAMESKOM)arasında imzalanan protokol gereğince Samsun Sebze ve Meyve Halinde işyeri sahibi bulunanlardan 10 yıllık tahsis bedeline karşılık gelen miktar peşin olarak alındığından, söz konusu Kanunun Geçiş Hükümleri başlıklı Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, hak sahipleri ile 01/01/2012-31/12/2023 tarihleri arasında 12 yıllık kira sözleşmesi imzalanacağından, bunlardan 01/01/2012-31/12/2017 tarihleri arasında kira bedeli alınmaması,                                                                                                           ESKİ METİN; c) Yukarıda anılan Yönetmeliğin İşyerlerinin Kiralanması, Satışı ve Devri başlıklı 28. Maddesi uyarınca 01/01/2018-01/01/2023 tarihleri arasındaki kira bedellerinin ise, o günün şartlarına göre o günkü Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi,                                                                     DÜZELTİLMİŞ YENİ METİN; c) Maddede geçen tarihlerin 01/01/2018-31/12/2023 olarak düzeltilmesi ve kira bedellerinin günün şartlarına göre Belediye Encümeni tarafından belirlenmesi,                                             Şeklinde düzeltilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1493 sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında, 19 Mayıs 2019 Cumhuriyetimizin 100. Yıl Etkinlikleri çalışmalarını yönetmek üzere komite oluşturulmasına ilişkin teklifi, İmar ve Bayındırlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1451 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı 30L paftası, 527 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3 nolu parselin yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:11285-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için  dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1491 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon (PİN:4897-22) nazım imar planı Terme Belediye Başkanlığı’nın 28.02.2017 gün ve 37035960-310.01-240 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                           Söz konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1450 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında,  F36b3 paftasının bulunduğu alanda, kentsel alan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin(PİN:1076-25) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                             Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1496 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c ve F36c.03b paftaları ve uygulama imar planı F36b.23c.3c, F36b.23c.3d ve F36c.03b.2b paftalarının bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-298) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-62) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                             Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1492 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.12c paftası ve uygulama imar planı E35d.12c.3b, E12c.3c ve E35d.12c.3d paftalarının bulunduğu alanda, sokak sağlıklaştırma projesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-299) nazım ve (PİN:6461-2) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                         Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1462 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmak koşulu ile 1/5000 ölçekli İlave-Nazım İmar Planı hazırlanmasına ilişkin yetki istenmesi talebi Terme Belediye Başkanlığı’nın 28.03.2017 gün ve 37035960-310.01-413/440 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                          Söz konusu taleb, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1463 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmak koşulu ile 1/5000 ölçekli İlave-Nazım İmar Planı hazırlanmasına ilişkin yetki istenmesi talebi Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın 27.03.2017 gün ve 98594363-310.01.03-244 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                            Söz konusu taleb, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1460 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında,  F36c2 paftasının bulunduğu alanda, kent parkı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1076-26) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.                                   Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1461 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05b paftası ve uygulama imar planı F36c.05b.1c, F36c.05b.2d, F36c.05b.3a, F36c.05b.4b ve F36c.05b.4a paftalarının bulunduğu alanda,  kent parkı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-300) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-63) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1430 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası ve uygulama imar planı F36c.04a.1a, F36c.04a.1b ve F36c.04a.1d paftalarının bulunduğu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve E.89771 sayılı yazısı doğrultusunda,  kanal güzergahı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-301) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-64) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                             Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1431 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 21L paftası ve uygulama imar planı 21L-IV paftası, 65 ada 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  yol ve konut alanı kullanımlarının konaklama amaçlı yeniden düzenlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:8473-10) nazım ve (PİN:912-27) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1432 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36b.22b.1c paftası, 9968 ada 1 ve 3 nolu parselin  bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla ticaret ve katlı otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/69 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 13.03.2017 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.                                                          Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1433 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) kullanımının Kent Parkı olarak kullanılmak üzere Kentsel ve Bölgesel Spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/62 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 çevre düzeni planı değişikliğine Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 28.03.2017 gün ve 4397 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24.03.2017 gün ve E.3933305 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.                                                                                                                                Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1434 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36b.22b paftasının bulunduğu alanda, taşıt yolu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/74 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 25.03.2017 günlü dilekçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23.03.2017 gün ve E.3872024 sayılı yazısı ile ile itirazda bulunulmuştur.                                                                                                     Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1435 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04b.3c ve F36c.04c.2b paftaları, 1078 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, Harita Şube Müdürlüğü’nün 20.03.2017 gün ve 1244 sayılı yazısı doğrultusunda, raylı sistem ve karayolu yönündeki servis yollarının düzenlenmesi amacına yönelik imar uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin (PİN:905-65) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                              Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1436 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftaları ile uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftaları, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) kullanımının Kent Parkı olarak kullanılmak üzere park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/63 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 06.03.2017 günlü dilekçelerle ve Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 28.03.2017 gün ve 4397 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24.03.2017 gün ve E.3933305 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.                                                                                        Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1437 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Hüseyinbeyli Mahallesi, nazım imar planı E35c.11d ve E35c.16a paftaları, 113 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:8473-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 09.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                        Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1438 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Beylerce Köyü, nazım imar planı F37d.04d paftası, 930 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4928-24) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 07.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                               Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1440 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36a.25b ve F36b.21a paftaları, 9534 ada 5 nolu parsel ve 9544 nolu adanın bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-303) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1439 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Akören Mahallesi, nazım imar planı F34c.10c paftası, 641, 661, 662, 663, 676, 681 ve 763 nolu parsellerin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                            Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1441 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Fazıl Ahmet Paşa, Orta Cami, Mehmet Paşa Mahalleleri, uygulama imar planı F34c.15a.1a, F34c.15a.1b, F34c.15a.1c ve F34c.15a.1d paftalarının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 01.03.2017 gün ve (PİN:4760-25) 24  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/484 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Kentsel Sit Alanına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 07.03.2017 gün ve 76384922-755.99-E.1551 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                     Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 1442 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F34c.15a.2a, F34c.15a.2b, F34c.15a.2c ve F34c.15a.2d paftalarının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 01.03.2017 gün ve (PİN:4760-26) 23  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/485 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin oybirli�