SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.06.2009 Meclis Kararları


 1. Geçen toplantıya ait 15 MAYIS  2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 957 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında F36b.22b paftasında, tescilli olan İlkadım Anıtının bulunduğu alandan Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.02.2008-1544 sayılı kararında belirtilen koruma alanı sınırının yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 926 sayılı; Canik İlçesi Belediye nazım imar planı F36b.22dve F36c.02a paftalarında, Dereler Köyü 987 nolu parselin bulunduğu alanda Belediye Hizmet Alanı kullanımının İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapılması amacıyla askeri alan kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Belediyesinin 14.05.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.13.02.00-09-02-1532 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 938 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında Şabanoğlu Mah. nazım imar planı F36b.04b paftasında 219 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda büfe ve küçük sanayi sitesi kullanımının kaldırılarak mevcut akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanına ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.05.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 459 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında,  Total Oil Türkiye A.Ş. tarafından 905m2 alan üzerinde yapılması düşünülen deniz dibi boru hattına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.                             Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 960 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında F36b.17d.2a ve F36b.17d.2b paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2009 tarih ve 8/124 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yol ve kavşak düzenlemelerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 965 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında F36c.05b.4c, F36c.05b.3d ve F36c.05b.3c paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2009 tarih ve 8/123 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sebze hali ve tersanenin bulunduğu alanda kavşak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 959 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Köyü, uygulama imar planı F36b.23d.4a ve F36b.23d.4d paftaları, 1494 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda cami alanı ile yol ve park kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Canik Belediye Meclisinin 06.01.2009 gün ve 2/6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 4/54 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazı oy birliğiyle reddeden Canik Belediye Meclisinin 06.05.2009 gün ve 10/34 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 07.05.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-118 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 958 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mah uygulama imar planı F36b.23d.1b paftasında.  1369 ada, 17 parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.05.2009 gün ve 10/36 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 4/47 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; akaryakıt ikmal İstasyonu kullanımına LPG kullanımının eklenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.05.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-118 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 963 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi uygulama imar planı F36c.04a.1d paftasında 191 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.05.2009 gün ve 10/51 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih ve 6/79 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  akaryakıt istasyonu kullanımına LPG eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.05.2009 gün ve 1233 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 964 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 3.derece arkeolojik Sit Alanı içerisinde Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.05.2009 gün ve 10/52 sayılı kararıyla Samsun Kültür ve Tabiat Varlıları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, 1. derece arkeolojik sit sınırının işlenmesi, E:0.30 yapılaşma hakkının E:0.15 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen koruma amaçlı imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.05.2009 gün ve 1233 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 962 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kara Samsun Mah. F36b.17d.3a, F36b.17d.3d, F36b.17d.4b ve F36b.17d.4c paftalarında 2460 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.05.2009 gün ve 10/26 sayılı kararıyla ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına uygun olarak konut, otopark ve park olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.05.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-458 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve 932 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Hürriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1c paftasında 2826 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.05.2009 gün ve 9/37 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut+ticaret kullanımındaki alanın yapılaşma haklının korunarak otel kullanımının eklenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.05.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İlkadım Belediye Başkanlığının 11/05/2009 tarih ve 458 sayılı; İlkadım Belediye Meclisinin 08/05/2009 tarih ve 10/30 sayılı kararı ile kabul edilen 2009 yılı toplam gider bütçesinin; 7.879.000,00.-TL arttırılarak 67.420.286,00.-TL’den 75.299.286,00.-TL’ye, 61.521.372,00.-TL olan  2009 yılı Toplam Gelir Bütçesinin; 7.879.000.00.-TL arttırılarak 69.400.372,00.-TL’ye yükseltilmesi ile ilgili ek bütçe teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. Zabıta Dairesi Başkanlığının 21/04/2009 tarih ve 883 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin Kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Buna göre her yıla ait Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların Meclis Kararı ile satın alınabileceğinden, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 125 cc’lik 4 adet motosiklet satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/05/2009 tarih ve 973 sayılı; 23/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi kanunu gereği Canik Belediyesi Mücavir sahası içine orman köyü olarak katılan Yeniköy, Sarıbıyık, Muratlı, Kestanepınar köylerinin uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla “köy yerleşik alanı sınırlarının” belirlenmesi ile ilgili Canik Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih, 33 sayılı kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/05/2009 tarih ve 1016 sayılı; Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ, Başkanlık Makamından havaleli 12.05.2009 tarih, 3643 sayılı dilekçesi ile; mülkiyeti Belediyemize ait tapuya Saitbey Mahallesi, 284 ada 52 no’lu parselde kayıtlı imar planında (BHA) olan 325,60 m²’lik taşınmazı Muhtarlar Derneği Hizmet Binası yapmak ve bu amaçla kullanmak üzere 5 yıl süre ile derneklerine tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 26/05/2009 tarih ve 1238 sayılı; İlimiz Kazım Paşa İlköğretim Okulu Danone Küçükler Futbol İl birinciliğinde Samsun 3.sü olarak ilimizi 12-13 Martta İzmir Bornova’da temsil etmiş ve grubunda birici olmuştur. Kazım Paşa İlköğretim Okulu Danone Küçükler Futbol Turnuvası’nın 28-29-30 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de oynanacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanmış olup konuyla ilgili belgeler ekte sunulmuştur. Ancak adı geçen okulun Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gidebilecek maddi imkanları olmadığından Belediyemize maddi destek talebi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 25/05/2009 tarih ve 485 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/05/2009 tarih ve 1404 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Vergi, Harçlar ve  Ücret Tarifesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve 1781 sayılı;  AYKOME Yönetmeliğinin 8.maddesinin 1.Fıkrası çerçevesinde, Üstkurul’un 02/06/2009 tarih ve 2009/01 no’lu toplantısında kabul edilen, ekli 2009 yılı Altyapı Koordinasyon Merkezi zemin tahrip bedeli ücret tarifesi teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. (12 HAZİRAN 2009 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’ toplantı kapatıldı.)