SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.05.2019 MECLİS GÜNDEMİ İLANI


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

            Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 MAYIS 2019 Perşembe Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.   

             Duyurulur.                                                                                                                                 03.05.2019

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 Tarih Ve 16775 Sayılı; 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2019 Tarih Ve 16756 Sayılı; İşyerlerinden Alınacak İlan Ve Reklam Vergisinin 2019 Yılı İçin Haziran Ve Kasım Aylarında 2 Eşit Taksit Olarak, 2020 Yılından İtibaren İse Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Dönemleri Olan Mayıs Ve Kasım Aylarında 2 Eşit Taksitte Alınması Teklifi.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17075 Sayılı; Altyapı, Üstyapı Projeleri İle Kültür Turizm Projeleri, Çevre Peyzaj Projeleri, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Kamulaştırma Projeleri Vb. Yatırım Projelerinde İhtiyaç Oldukça, İhtiyaç Kadar Olmak Üzere İller Bankası A.Ş.’Den, Diğer Bankalardan Ve Kredi Veren Finans Kuruluşlarından 200.000.000,00 Tl Kredi Kullanılması Teklifi.
 4. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 Tarih Ve 16773 Sayılı; Samsun Akredite Uluslararası Metal, Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuar İşletmeciliği A.Ş.’nde Bulunan 200.000 (İkyüzbin Adet) Nominal Değeri 200.000,00 Tl (İkiyüzbin Türk Lirası) Tutarındaki %20’lik Hissemizin Tamamını Tüm Hak Ve Vecibeleri İle Türk Standartları Enstitüsüne Devir Edilmesi Teklifi.
 5. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının  02.05.2019 Tarih Ve 16917 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Ve Saski Genel Müdürlüğü Memur Personele Sosyal Denge Tazminatı Bedelinin Belirlenmesi İçin Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2019 Tarih Ve 17056 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17057 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Ticaret+Katlı Otopark Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17053 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Özel Harekat Müdürlüğü Savunma Ve Güvenlik Tesisi Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Kentsel Ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanının Düzenlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17058 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Samsun Özel Harekat Müdürlüğü Savunma Ve Güvenlik Tesisi Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17059 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17060 Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanlarının Yeniden Belirlenerek Belediye Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17061 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu, Belediye Hizmet Alanı, Üniversite Alanı Ve Meslek Lisesi Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Taşıt Yolu Üniversite Alanı İle Mesleki Ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17062 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.     
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17063 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17054 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17064 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17065 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Trafo Merkez Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17066 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut Kullanılan Yolun Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17067 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret (Otel) Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17068 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararı Doğrultusunda Enerji Nakil Hattının İmar Planına İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.                                                                                             
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17069 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut Akaryakıt Ve Servis İstasyonunun Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17070 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17048 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının İlave Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği İle  Sayısallaştırmadan Önceki Duruma Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17049 Sayılı; Yakakent İlçe Belediye Başkanlığının Trafo Merkezi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17050 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17051 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Gazi Belediye Meclisinin 06.10.2006 Tarih Ve 63 Sayılı Kararı İle Revizyon İmar Planına Yapılan İtirazı Reddeden Meclis Kararı.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 Tarih Ve 17052 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.