SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.05.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR       

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 752 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Ahulu Mahallesi, nazım imar planı F36a.20d ve F36a.25a paftalarında ve uygulama imar planı F36a.20d.3c, F36a.20c.4d ve F36a.25a.2b paftalarının bulunduğu alanda idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla kullanım kararlarında düzenleme yapılmasına  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 746 sayılı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2012 günlü genelgesi dikkate alınarak Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmelik değişikliği, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 747 sayılı; İlkadım İlçesi Belediyesi sınırında, Çatalarmut Mahallesi, F36b4 paftasında özel rekreasyon alanı belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 748 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a  paftasında 516 adanın bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının sadece otel olarak kullanılmak üzere turizm tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 666 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20a ve F36a.20b paftaları, 2067 parselin bulunduğu alanda ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ortak kullanımlarıyla yapılacak eğitim yerleşkesi oluşturulmasına ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı için Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2012 gün ve B.08.4.MEM.0.55.42.04.755-3520 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 575 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b ve F36b.16a paftaları, 11107 ada 1 parsel ve 12 ada 16 parselin bulunduğu alanda Anadolu Lisesi yapılması amacıyla ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında ortaöğretim alanı kullanımındaki alanında ilköğretim alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı için Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.04.2012 gün ve 10056 sayılı ile Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 05.04.2012 gün ve B.08.4.MEM.0.55.42.04.756-3263 sayılı yazıları ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 632 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Köyü, nazım imar planı F36a.20b paftasında 6242 ada 2, 6, 7 ve 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yurt alanı kullanımının büyültülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 18.04.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 749 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, dere yatağı ve arazi yapısı dikkate alınarak yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 643 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanlı, nazım imar planı F36a.20b paftasının bulunduğu alanda orman alanı kullanımının Resmi Kurum (Emniyet Hizmet Alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı için Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 18.04.2012 gün ve B.05.1.EGM.4.55.43957-(81743)-189 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 395 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanı  ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2012 gün ve 6/95 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından  29.03.2012 gün ve B.07.4.Def.55.05.00/55180107313/605 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 750 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.1c paftasının  bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2012 tarih ve 6/91 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 751 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.3a ve F36b.16b.3d paftalarının bulunduğu alanda ağaçlar dikkate alınarak yolun daraltılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 629 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasında 39 ada 51 parselin yapılaşma hakkının raylı sisteme bedelsiz terkin karşılığında yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 17.04.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 574 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Gürgenyatak, nazım imar planı F36c.03a paftası,  10620, 10621 ve 10623 nolu adaların bulunduğu alanda 15m en kesitli yolun 25m en kesitli olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-879 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 584 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3a paftası 5917 adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.04.2012 gün ve 7/22 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafesinin adanın güney kısmında kaldırılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.04.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-92 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 421 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a paftasında, 11645 ve 11646 nolu adaların bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğu ile kabul eden  Canik Belediye Meclisinin 05.03.2012 gün ve 5/15 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 07.03.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-58 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 329 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.1c ve F36b.16c.1d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/22 sayılı kararıyla; otopark alanlarının birleştirilerek konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 473 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15d.3c, F36a.15d.3d, F36a.15d.4c, F36a.20a.2a, F36a.20a.1a,  F36a.20a.1b, F36a.20a.1c, F36a.20a.1d, F36a.19b.2b ve F36aa.19b.2c paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.03.2012 gün ve 6/36 sayılı kararıyla bölgede yeniden planlama yapılana kadar imar ile ilgili her türlü işlemin durdurulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 645 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.15c.4c paftası, 284 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.04.2012 gün ve 8/50 sayılı kararıyla; parselin formunun yapılaşmaya uygun hale getirilmesi için ada kenarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 646 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası, 180 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.04.2012 gün ve 8/51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/49 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak BHA kullanımının MİA kullanımına dönüştürülmesi ve “Kentsel İş Merkezi Alanının otopark gereksinimi kendi parseli içinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 648 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20a.1c, F36a.20a.3a ve F36a.20a.4b paftaları, 11517, 11518, 11519, 11522, 11523, 11534 adalar ile 1489, 1491, 1492, 1493, 2677, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.04.2012 gün ve 8/53 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/47 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlarının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 671 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.4b paftasında 413 nolu adanın bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.04.2012 tarih ve 6/71 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/55 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımından otopark alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı ve değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 24.04.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/176/1253 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.                                                                                                                                                                                                                                                                 İtfaiye Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 tarih ve 218 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi Başkanlığı “ Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği“ teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25/04/2012 tarih ve 1640 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendinde “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında belirtilmiştir.           Yine aynı Kanunun 27. maddesi “Büyükşehir kapsamındaki Belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe Belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda Büyükşehir Belediye Meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe Belediyeleri arasındaki bölüşümü Büyükşehir Belediye Meclisince yapılır” hükmüne istinaden; 1- Mevcut imar planında ve yeni yapılacak olan planlarda yol genişlikleri14,5 metre ve üzerinde bulunan sokak, cadde, bulvar ve anayolların 5216 sayılı yasanın 7/g maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alması,   2- Mevcut ve yeni yapılacak park alanları için ise, imar planında yer alan ve yüzölçümü 10.000m²(dahil) ve üstünde olan parklar ile yüzölçümü 10.000m²’nin altında bile olsa, parselin uzun kenarı ana artere bakıyorsa sorumluluğunun (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb.) Büyükşehir Belediyesine, altındakilerin ise İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 tarih ve 827 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Belediye Encümeninin 20.04.2012 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi gereği tasdiki teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 tarih ve 3598 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ilgili ücret tarifesindeki değişiklik ve teklifler ekte sunulmuştur. Ekli Ücret tarifesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27/04/2012 tarih ve 3618 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ilgili değişiklikler ekte sunulmuştur. Ücret tarifesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 tarih ve 2893 sayılı; Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü 09.04.2012 tarih, B.16.0.KVM.0.07.02.00/166.05-77537 sayılı yazısı ile,  Ulugazi Mahallesi,  374 ada, 24 nolu  parselin ifraz işlemi sonunda ikiye ayrılarak 31 ve 32 parsel numaralarını alan ve tescilli Koruma Bölge Kurulu binası 374 ada, 31 nolu parsel üzerinde kalan; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 374 ada, 31 nolu parselde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Hizmet binası olarak kullanımı devam eden taşınmazın bedelsiz olarak; Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesini talep etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”  denilmektedir. Sözkonusu; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 374 ada, 31 nolu parselde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 tarih ve 809 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2007 tarih, 116/6 sayılı kararı ile; “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelerine bırakılmıştır.” Buna göre; 1) Samsun İli Tekkeköy İlçesi Kirazlık mahallesinin mevcut imar planlarına göre cadde ve sokakları ekli krokide gösterildiği şekilde,   2) Samsun İli İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen cadde ve sokakların isimlerinin numarataj yönetmeliği uyarınca 1780. CADDE, 1781. SOKAK, 1782. CADDE, 1783. CADDE olarak,  3) Samsun İli İlkadım İlçesi Kale Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1784. SOKAK olarak İsimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 27/04/2012 tarih ve 23 sayılı; Samsun ile Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan Krasnador Bölgesi arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Samsun İli’nin tarihi ve kültürel alanlarının tanıtımının yapılarak turistik faaliyetlerinin arttırılması, uçak, gemi ve deniz seferleri ile Karadeniz Bölgesi’ne hizmet verilmesi, Tur programlarının karşılıklı olarak düzenlenmesi, gemi, uçak ve tren seferlerinin sayısında ve yolcu sayılarında artışın sağlanması, karşılıklı fahri konsolosların atanmasını sağlanarak işbirlikleri ve ulaşım, tanıtım gibi alt yapı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Samsun- Rusya arasında Sosyo Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi’nin oluşturulması, Proje kapsamında Samsun Valiliği İl Özel İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak hareket edilmesi amacıyla Ortaklık İşbirliği Protokolü oluşturulması ve gerekli onayların alınarak imza edilmesi düşünülmektedir.  Bu nedenle Samsun- Rusya arasında Sosyo Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi’nin oluşturulması, projenin Samsun Valiliği İl Özel İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 5393 Sayılı Kanun’un 75. Maddesi gereğince ortak proje olarak hazırlanması, Samsun Büyükşehir Belediyesi adına ortak olarak ortaklık protokolünü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması, 2012 yatırım programına ek olarak anılan proje için Büyükşehir Belediye Başkanlığı Protokol ve Dışilişkiler Müdürlüğü altında tertip açılması, açılan bütçe tertibine bütçe imkanları dahilinde ödenek aktarılabilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. (K.NO:172) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 tarih ve 2267 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ; Almanya’nın Kiel Kenti ile Kardeş Şehir Protokolü imzalama törenine ve Fransa’nın Paris Kentinde düzenlenen İş makineleri Fuarına 16/04/2012-21/04/2012 tarihleri arasında katılmış bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yukarıdaki görevlendirmeleri Meclisin bilgisine sunuldu.
 30. (K.NO:173) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 27/04/2012 tarih ve 446 sayılı; 5 üyeden oluşan ve 1 yıl müddetle görev yapmak üzere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak üyeliklere: AKP’den Adem ALAN, Tahsin CANİKLİ, Kerami GÜRBÜZ, CHP’den Feride Günay TOSAN, MHP’den İsmail SEVİNDİK  oybirliği ile seçilmişlerdir.
 31. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA’nın 09/05/2012 tarihli önergesi; 5747 Sayılı Yasa ile 6 Belde Belediyesi birleştirilerek Atakum İlçe Belediyesi oluşturulması sonucu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı F36B09d pafta, 2074 ada, 2 ve 3 numaralı parseller üzerindeki mülkiyeti Atakum Belediyesi’ne ait “Belediye Hizmet Alanı” kullanımında bulunan eski Çatalçam Belediyesi Hizmet Binası Alanı’nın, günün koşullarına göre daha iyi değerlendirilmesi amacıyla, imar planındaki konumu, kadastral durumu, mevcut haliyle bir kullanım talebi olmadığından ve kullanılmayan binanın yıpranmakta olması da gözetilerek; yörenin gelişim ve kalkınmasına katkı yağlayacak, “Merkezi İş Alanı (MİA)” kullanımına dönüştürülmesini öngören plan değişikliği teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32.  
 33. (15 MAYIS 2012 Salı günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)