SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09/04/2018 Meclis Gündemi


SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 Nisan 2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.

Duyurulur.                                                                                                                                                             04.04.2018

 1. 1. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
 2. 2. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu.
 3. 3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi.
 4. 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği; 
  A)Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonun Kurulacağı, 
  B) Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı, 
  C)Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağının Belirlenmesi Ve Komisyon Üyeleri Seçimi  Teklifi.
 5. 5. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurularak Bir Yıl Müddetle Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 5 Üye Seçimi.
 6. 6. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.03.2018 Tarih Ve 842 Sayılı; Işıklı Kent Mobilyalarının Kiralanması Ve Bu Alanlara Reklam Asma Hakkı Süresinin 10 Yıl Olarak Belirlenmesi Teklifi.
 7. 7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.03.2018 Tarih Ve 1114 Sayılı; Vezirköprü Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu İnşaatı İçin 1.250.000,00.-Tl’lik Ek Kredi İçin Saski Genel Müdürlüğüne Garanti Verilmesi Teklifi.
 8. 8. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 868 Sayılı; İlan Ve Reklam Vergisi İle İlgili Yer Tahsis Ücreti Ve Haftalık Fiyat Listesi Teklifi.
 9. 9. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 Tarih Ve 398 Sayılı; Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletme Hakkının 450 Gün Olarak İhale Edilmesi Teklifi.
 10. 10. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 13.03.2018 Tarih  Ve 209 Sayılı; Bilgi Ve Kültür Evlerine İlişkin Yönetmelik Teklifi.
 11. 11. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 14.03.2018 Tarih Ve 171 Sayılı; Avusturya Samsunlular Derneğinin Davetlisi Olarak Bu Ülkeye Gidecek Olan Konservatuar Personeline Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport Verilmesi Teklifi.
 12. 12. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23.03.2018 Tarih Ve 39 Sayılı;  Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesinde Yer Alan Emine Koç’ A Ait Mesken Nitelikli Taşınmazın Şartlı Bağış Teklifi.
 13. 13. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 21.02.2018 Tarih Ve 90 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Teklifi.
 14. 14. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01.03.2018 Tarih Ve 129 Sayılı; Havza İlçesine 50 Adet, Asarcık İlçesine 40 Adet C Plaka Verilmesi Teklifi.
 15. 15. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21.03.2018 Tarih Ve 1855 Sayılı; Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Firması İle Büyükşehir Belediyemiz Adına Protokol İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi Teklifi.
 16. 16. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.03.2018 Tarih Ve 1893 Sayılı; Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Olan Samsun İl Sınırları İçerisindeki Muhtelif Yaya Alt Geçitleri Ve Yaya Üst Geçit Köprülerine, Büyükşehir Belediyemizce Dekoratif Aydınlatma Yapılması İle İlgili Hazırlanan Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Coşkun Öncel’ İn Yetkili Kılınması Teklifi.
 17. 17. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 30.03.2018 Tarih Ve 2048 Sayılı; Tcdd Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü İle Yapılacak Protokolü İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi Teklifi.
 18. 18. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.03.2018 Tarih Ve 776 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 Ada, 10 No.Lu Parselde Kayıtlı, İmar Planında Blok Nizam 7 Katlı Ticaret Ve Katlı Otopark Alanı Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 1.017,04 M² Yüzölçümlü, “Arsa” Nitelikli Taşınmazın, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 Ada, 1 No.Lu Parselde Kayıtlı “Dükkan” Nitelikli 6 No.Lu Bağımsız Bölümün Ve İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7936 Ada, 1 No.Lu Parselde Kayıtlı, “Asma Katlı Depolu Dükkan” Nitelikli, 4 No.Lu Bağımsız Bölümünün Satışı Teklifi.
 19. 19. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 Tarih Ve 794 Sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait, İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Dereköy Mahallesi, 428 Ada 1 Nolu Parselde Kayıtlı, 2102.67 M² Yüzölçümlü Taşınmazda Bulunan Dereköy Şehit Ümit Semerci Eski Okul Binası “Buzağı Ve Can Sütü” Projesi Kapsamında Kullanılmak Üzere Tahsis Alınması Teklifi.
 20. 20. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 Tarih Ve 801 Sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Çelikalan Mahallesi, 173 Ada, 23 Parsel Numaralı 9.760,00 M² Yüzölçümlü Taşınmazın Tahsis Alınması Teklifi.
 21. 21. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.03.2018 Tarih Ve 837 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 Ada 2 Nolu Parselde Kayıtlı, İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 4.196,41m² Yüzölçümlü Taşınmazın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. Maddesi Kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Satılması Teklifi.
 22. 22. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 859 Sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11867 Ada, 9 No.Lu Parselde Kayıtlı Olup, İmar Planında "Adli Tıp Alanı" Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 10.000,00 M² Yüzölçümlü, “Arsa” Nitelikli Taşınmazdaki Belediyemize Ait 500000/1000000 Hissenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. Maddesi Kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Satılması Teklifi.
 23. 23. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 860 Sayılı; Alaçam İlçesinde Kitaplı Konağı Olarak Bilinen 3 Katlı Kağır Taşınmazın Şartlı Bağış Teklifi.
 24. 24. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.04.2018 Tarih Ve 869 Sayılı;Mülkiyeti Belediyemize Ait Kavak İlçesi Sınırlarında Bulunan Bölge Parkı, Tirit Evi İle Müştemilatları, Değirmen Ve Mescidinin;  Temizliği, Bakımı, Korunması, Kollanması, Güvenliği,  Onarımı Vb.  Her Türlü Tedbir Ve Masrafların Kavak Belediyesi’nce Sağlanması Karşılığında, Kullanımına Ve İşletilmesine Yönelik Protokolde Belirtilen Hususlar Dahilinde, Kavak Belediyesi’ne Tahsis Edilmesi Teklifi.
 25. 25. Özel Kalem Müdürlüğünün 02.04.2018 Tarih Ve 64 Sayılı; 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonasında Bayan Ve Erkek Sporcuların Altın İle Ödüllendirilmesi Teklifi.
 26. 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1128 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Hastane Olarak Kullanılmak Üzere Kentsel Ve Bölgesel Sosyal Alt Yapı Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 27. 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1129 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Hastane Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1130 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı Doğrultusunda  Kullanım Alanlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1131 Sayılı;  Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1132 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama Planı Değişikliği Teklifi.
 31. 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1133 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1134 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenerek Belediye Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1135 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1136 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planına Yapılan İtirazım Değerlendirilmesi Teklifi.
 35. 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1137 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Merkezi Kullanımının Turizm + Ticaret Ve Sağlık Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 36. 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1138 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımı İle Birlikte Düzenlenecek Park Alanı Kullanımı Ve Otopark Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 37. 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1139 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 38. 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1140 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1142 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında 6 Nolu Parsel, Sosyal Tesis Alanı (Özel Yurt) Kullanımında Olup 7 Nolu Parselin Konut Kullanımından Sosyal Tesis Alanı (Özel Yurt) Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1145 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Enerji Nakil Hattının Altına Gelen Kısmın Yol Olarak Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazı Red Eden Meclis Kararı.
 41. 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1146 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Özel Sağlık Tesis Alanı Kullanımının Yurt Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1147 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1148 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planını Red Eden Meclis Kararı.
 44. 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1149 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 45. 45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1150 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının İbadet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 46. 46. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1151 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 47. 47. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1152 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Konut Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin İtirazı Kabul Eden Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 48. 48. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1153 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Konut Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 49. 49. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 Tarih Ve 1154 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 50. 50. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.03.2018 Tarih Ve 1100 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.