SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09/01/2018 Meclis Gündemi


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 Ocak 2018 Salı Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.

 

Duyurulur.                                                                                                                                                                           03.01.2018

1. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 19.12.2017 Tarih Ve 734 Sayılı; 2018 Yılı İçin Halde Faaliyet Gösterenlerden Alınacak Teminat Tutarının, Kiracılar İçin Haldeki İşyerinin, Malikler İçin İse Bulunduğu Toptancı Halinde Kiralama Yoluyla İşletilen Emsal İşyerinin Bir Yıllık Kira Bedelinden Az Olmamak Üzere Güvence Teminatlarının Belirlenmesi Teklifi.

2. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.12.2017 Tarih Ve 1203 Sayılı; Kadro Değişikliği Cetveli Teklifi.

3. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2017 Tarih Ve 1226 Sayılı; Sözleşmeli Personellerin 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Ödenecek Net Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.

4. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2017 Tarih Ve 1227 Sayılı; 2018 Yılı Geçici İşçi Vize Cetveli Teklifi.

5. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve Sayılı; Belediyemiz Zabıta Ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personelin Aylık Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.

6. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.12.2017 Tarih Ve 2752 Sayılı; Mülkiyeti Bafra İlçe Belediyesine Ait Olan 101744.3 M²’Lik Yüzölçümlü Taşınmazın 17592,92 M²’Lik Kısmının Park Ve Mesire Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Teklifi.

7. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.12.2017 Tarih Ve 2753 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mülkiyeti Saski Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz İçerisinde Bulunan Misafirhanenin Gelir Getirici Faaliyetlerde Kullanılmamak Kaydı İle Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübüne Tahsis Edilmesi Teklifi.

8. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.12.2017 Tarih Ve 2754 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Bulunan İkiz Paşa Konağı’nın Atölye Olarak Kullanılmak Üzere Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğüne Tahsis Edilmesi Teklifi.

9. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Büyükcamii Önünde Yer Alan Yer Altı Otoparkının İşletme Hakkının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne Devredilmesi Teklifi.

10. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlimiz İlkadım İlçesi, Rasathane Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı Üzerinde Yer Alan Anneler Parkı Otoparkının İşletme Hakkının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne Devredilmesi Teklifi.

11. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Olup, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7703 Ada,   1 No.Lu Parselde Kayıtlı, İmar Planında “Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret Alanı” Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 421,32 M² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerindeki Binada Yer Alan“Büro” Ve “İşyeri” Nitelikli Taşınmazların, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Satılması Teklifi.

12. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 17 Sayılı; Mülkiyetleri Osman Topçuoğlu’na Ait, Tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi 250 Ada, 1 No.Lu Parselde Kayıtlı, 5.000,00 M2 Yüzölçümlü, “Arsa” Nitelikli Taşınmaz İle 2 No.Lu Parselde Kayıtlı, 6.069,73 M² Yüzölçümlü, “Arsa” Nitelikli Taşınmazdan Oluşan Toplam 11.069,73 M²Lik Alan Üzerinde, Belediyemiz Tarafından İmam Hatip Eğitim Kurumu Yapılması Ve Yapılacak Eğitim Kurumuna Mehmet Topçuoğlu Adının Verilmesi Şartıyla Bahse Konu Taşınmazların Emlak Rayiç Bedeli Üzerinden Belediyemize Bağışlanması Teklifi.

13. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 1 Sayılı; “Sbb Sınırları Dahilinde İlçeler Ve Muhtelif Cadde, Sokak Ve Bulvarların Bitümlü Sıcak Karışımlı Ve Asfalt Sathi Kaplama Yapımında  Kullanılmak Üzere Asfalt Bitümü Temini İçin”, İller Bankası A. Ş.’Den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) Tl Kredi Kullanılması Teklifi.

14. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 2 Sayılı;   “Samsun Bilim Merkezi İnşaatı” İşi İçin İller Bankası A. Ş.’Den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) Tl Kredi Kullanılması Teklifi.

15. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 3 Sayılı; “Samsun Hafif Raylı Sistem Mevcut Üniversite İstasyonu - Omü Kampüs Hattı Yapılması İşi İçin, İller Bankası A. Ş.’Den 40.000.000,00 (Kırkmilyonlira) Tl İlave Kredi Kullanılması Teklifi.

16. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 4 Sayılı; “Samsun İli Atakum İlçesi Alanlı Mahallesine 24 Derslikli Okul Binası Yapımı” İşi İçin, İller Bankası A. Ş.’Den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) Tl  Kredi Kullanılması Teklifi.

17. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 5 Sayılı; “Merkez Kulacadağ Plenti  Binder Ve Aşınma Karışımları İçin Kalker Veya Bazalt Orjinli Taş Ocaklarından İdarece İstenen Gradasyonda Konkasör İle Kırılmış Elenmiş Agrega İle Asfalt Mıcırının Ocaktan Çıkartılması, Üretilmesi Ve Nakli” İşi İçin, İller Bankası A. Ş.’Den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) Tl Kredi Kullanılması Teklifi.

18. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 6 Sayılı; “Bafra Kızılırmak 2. Etap Peyzaj Ve Rekreasyon Yapım İşi” İçin, İller Bankası A. Ş.’Den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) Tl  Kredi Kullanılması Teklifi.

19. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 7 Sayılı; “Bafra Çok Amaçlı Salon İnşaatı” İşi İçin, İller Bankası A. Ş.’Den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) Tl  Kredi Kullanılması Teklifi.

20. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 8 Sayılı; “Samsun Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Tüm İlçelerde Yapımı Devam Etmekte Olan Bsk Ve Beton Kaplama Yol Yapımı İşlerinde (Ekli Listedeki Muhteviyatı İşler İçin ) Kullanılmak Üzere” İller Bankası A. Ş.’Den 50.000.000,00 (Ellimilyon) Tl İlave  Kredi Kullanılması Teklifi.

21. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 Tarih Ve 9 Sayılı; Belediyemizin Yürütmekte Olduğu, 2018 Yilina Ilişkin Yatirim Harcamalari Içerisinde Yer Alan (Altyapi Ve Üstyapi, Çevre Ve Peyzaj, Kentsel Dönüşüm, Kültür Ve Turizm Vb.) Projeleri  Ödemelerinde Kullanılmak Üzere 60.000.000,00 Tl (Atmişmilyonlira) Kredi Kullanılmasi Teklifi.

22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanliğinin 03.01.2018 Tarih Ve 37 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Hastane Olarak Kullanılmak Üzere Kentsel Ve Bölgesel Sosyal Altyapi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plani Değişikliği Teklifi.

23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanliğinin 03.01.2018 Tarih Ve 83 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Hastane Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazim Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 20 Sayılı; Canik Ve Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 21 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü Ve Bağlantı Yollarının Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 22 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Otopark Ve Park Alanı Kullanımı Oluşturmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 23 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Oluşturmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Teklifi.

28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 24 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 25 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 26 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 27 Sayılı; İlkadım Ve Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine  İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 28 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 29 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Eğitim Alanı Kullanımı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 30 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Cami Ve İlköğretim Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 31 Sayılı;  19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu, Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Görüşülmesi Teklifi.

36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 32 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Otopark Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Görüşülmesi Teklifi.

37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 33 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Özel Sağlık Tesisi Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Görüşülmesi Teklifi.

38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 34 Sayılı;  Havza İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Cami Alanı Kullanımının Cami, Park Ve Otopark Kullanımı Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 35 Sayılı;  Havza İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum, Park Ve Ticaret+Konut  Alanı Kullanımlarının Park Ve Resmi Kurum Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 36 Sayılı;  Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 38 Sayılı;  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesiyle Birlikte Sağlık Tesis Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 39 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Mevcut Yapılaşma Koşulu Olan E= 1.60 Taks=0,40 Korunacak Şekilde Özel Eğitim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 40 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 15 Mt. En Kesitli Trafik Yolu Bağlantısının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 41 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 42 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

46. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 43 Sayılı;  Kavak İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.

47. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 44 Sayılı;  Ladik İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

48. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 45 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Yol Kullanımları İle Birlikte Yapılaşma Koşullarına Yapılan İtirazı Reddeden Meclis Kararı.

49. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 46 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenerek Trafo Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

50. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 47 Sayılı;  Terme İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

51. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 48 Sayılı;  Terme İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

52. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 49 Sayılı;  Canik  İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Alanı Kullanımının Eğitim Ve Yurt Alanı Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

53. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 50 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

54. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 72 Sayılı;  Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Özel Sağlık Tesis Alanı Kullanımının Yurt Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

55. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 Tarih Ve 73 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

56. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.12.2017 Tarih Ve 6066 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.

57. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2017 Tarih Ve 1230 Sayılı; Teftiş Kurulu Başkanı Olarak Görev Yapmakta Olan Kadir Koçak’ın, Daire Başkanı Kadrosunda Başkanlık Koordinatörü Olarak Yapılan Atamanın Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.12.2017 Tarih Ve 985 Sayılı; Denetim Komisyonu Üye Seçimi Teklifi. list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 18.0pt 32.2pt 71.25pt'>56. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.12.2017 Tarih Ve 6066 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.

 

57. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2017 Tarih Ve 1230 Sayılı; Teftiş Kurulu Başkanı Olarak Görev Yapmakta Olan Kadir Koçak’ın, Daire Başkanı Kadrosunda Başkanlık Koordinatörü Olarak Yapılan Atamanın Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

58. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.12.2017 Tarih Ve 985 Sayılı; Denetim Komisyonu Üye Seçimi Teklifi.