SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09 Ocak 2019 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 12.12.2018 Tarih Ve 8404 Sayılı; 2018 Mali Yılı Bütçesinde 2.660.000,00-Tl’lik ödenekler arası  aktarma yapılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarih ve 21295 sayılı; Belediyemiz ve Kızılırmak Havzası Kalkınma Ajansı ortaklığında %75'i  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli yürütülen Buzağı Can Sütü Projesi kapsamında Collostrum (Ağız Sütü) toplanması amacıyla 1 adet soğutuculu Panelvan araç alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarih ve 21297 sayılı; 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında; Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla bu maddeye göre teminat vereceği, üçüncü fıkrasında; Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarının, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirleneceği hüküm altına alınmıştır.                                                      Samsun Büyükşehir Belediyesinin 15 Ocak 2018 tarih ve 3 nolu kararı ile Belediyemize bağlı Samsun Merkez, Bafra ve Çarşamba Hallerinde 2018 yılı Güvence Teminatı miktarları;       1-İşyeri büyüklüğü 120 m² (dahil)’ye kadar olanlardan                                    :   6.000.-TL          2-İşyeri büyüklüğü 121 m² (dahil)’den 200 m² (dahil)’ye kadar olanlardan     :   9.000.-TL          3-İşyeri büyüklüğü 201 m² (dahil)’den büyük olanlardan                               : 12.000.-TL olarak uygulanmaktadır.                                                                                                                                          Belediyemize bağlı Sebze ve Meyve Hallerindeki işyerlerinin 2019 yılı işyeri kiraları 2018 yılı Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE) oranında artırılacağından, işyerlerinden alınacak güvence teminat miktarlarının da Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE) oranında artırılması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 31.12.2018 tarih ve 21433 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Kurumumuz Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı adına “Kızılırmak Vadisinin Doğa, Tarih ve Spor Vadisi Olarak Düzenlenmesi İçin Fizibilite Raporunun Hazırlatılması İşi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Daire Başkanlığımızı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “Ramazan AYDIN”ın yetkili kılınmasına, proje kapsamında doğacak eşfinansmanın Kurumumuz tarafından karşılanması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2018 tarih ve 21572 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2019 yılı ekli geçici işçi vize cetveli teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2018 tarih ve 21573 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele 01/01/2019 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bu itibarla;                                                                                                                             1- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet Yavuz ÖDEMİŞ’in,                                       2- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet KAYA’nın,                                                    3- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Hüseyin GENÇ’in,                                                       4- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Cengiz KAPLAN’ın,                                                   5- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Recep YAZGAN’ın,                                                 6- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Cihangir DEMİRTAŞ’ın,                                              7- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Savaş KAYGUSUZ’un,                                           8- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Çevre Mühendisi Elif ÖZCAN'ın,                                                 9- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Zafer Emre ALBAYRAK’ın,        10- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Ekonomist Dilek ÖZGEN,                                                                    11- Belediyemizde boş bulunan 5 inci derece Teknisyen kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Teknisyeni Burhan KAPICI’nın,                                      12- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Sosyal Çalışmacı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Sosyal Çalışmacı Kübra KAHVECİ’nin,                                         13- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Cem BİLGİN’in,                                          14- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi İlker YERİŞGİN’in,                                           15- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Teknikeri Muhammet Sefa ASLAN’ın,                                                 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2019 yılı için tespit edilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretlerinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2018 tarih ve 21574 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre;                                                                         1-Zabıta personeline  : 527,00 TL.,                                                                                                  2-İtfaiye personeline : 527,00 TL.’yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği ile ilgili 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.                                                                     Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi;                                                                             Aylık fazla maktu çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,                                                                                      Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık fazla çalışma ücretleri;                                    a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi sürecinde,                                                                                                                         b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,                                                               c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,                                                                                                       ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,                                                                                                                                                ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.                                                                                                                                                    01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;                                                                         1) Zabıta Personeline aylık  527,00  TL.,                                                                                          2) İtfaiye Personeline aylık 527,00 TL. ödenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.12.2018 tarih ve 21172 sayılı; Terme Belediye Başkanlığı 25.06.2018 tarih, 1398/4036 sayılı yazısında, İlimiz Terme İlçesi Fenk Mahallesinde imar planında Resmi Kurum Alanı-İdari Hizmet Alanı kullanımında bulunan 89 ada, 46 parsel üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait olan zemin kat 1, 2, 3, 9, 10 numaralı, dükkan nitelikli 5 adet bağımsız bölümü 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca Meclislerinin 6.6.2018 tarih, 48 sayılı kararı üzerine 19.07.2018 tarih, 312 sayılı Encümen kararı ile tespit ettikleri 95.000,00TL (Doksan beş bin Türk Lirası) bedel ile satın almayı talep etmektedir.                                  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasında “Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde uyarınca bedelini tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 5. Fıkrasında ise “Bu suretle devir alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, 23 üncü madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir. Denilmektedir.                                                                                                                                                          Yapılan incelemede Belediyemiz Encümenin 18.01.2018 tarih, 25 sayılı kararıyla kurulan Kamulaştırma kıymet takdir komisyonunca taşınmazın bedelinin tespiti konusunda gerek mahallinde gerekse ilgili kurumlarından aldığı bilgiler ışığında düzenlediği kıymet takdir raporu da ekte sunulmuştur. Belediyemiz komisyonunca tespit edilen bedele göre taşınmazın daha değerli olduğu anlaşılmıştır.                                                                                                                          Bu nedenle, her iki bedelin incelenerek tespit edilecek bedel üzerinden söz konusu 5 adet bağımsız bölümün 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca Terme Belediye Başkanlığına satışı ve imar planının değiştirilerek Resmi Kurum Alanı-İdari Hizmet Alanı dışında kullanılamaz şerhinin tapuya tescili teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 399 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2018 tarih ve 1367 sayılı yazısı ile, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Altı Dükkânlardan 4 ve 5 no.lu dükkanların işletme hakkını ulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere şirketlerine verilmesini talep etmektedir.                                                                             5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,                                                                                                           Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Altı Dükkânlardan 4 ve 5 no.lu dükkanların işletme hakkının, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. Kalkınma Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarih ve 16809 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. Kalkınma Dairesi Başkanlığının 28.12.2018 tarih ve 16810 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi saha (anket) hizmeti işbirliği protokolü, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 370 sayılı; İlkadım Belediyesi sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının, bulunduğu alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'nün  koruma amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin; (PİN: 1077-455) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-262) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                   Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.                                                                                                                                                     
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 371 sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftası, uygulama imar planı F36b.17d.1a ve F36b.17d.1b  paftalarının, bulunduğu alanda,; koruma amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin; (PİN: 1077-452) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve (PİN: 28802-26) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlanmıştır.
          Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile  plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 372 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09c paftası, uygulama imar planı  F36a.09c.1c paftasının bulunduğu alanda SASKİ Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2018 23705022-1024-11879 sayılı yazısına istinaden, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere, 1/5000 ölçekli dolgu  ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli dolgu ilave uygulama imar planı teklifi hazırlanmıştır.                                                                         3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan,  1/5000 ölçekli dolgu ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli dolgu ilave uygulama imar planının Bakanlığa sunulması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 373 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Nalbantlı Mahallesi, nazım imar  planı  F34c.14b ve F34c.15a  paftalarının bulunduğu alanda,  kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 4897-40) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 76384922-755.02.99-E.40 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                         Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 374 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bahşi Mahallesi, nazım imar  planı  G35b.08c  paftasının  bulunduğu alanda, yurt alanı içinde , yurt kullanımının ihtiyacını karşılamak amacıyla zemin katta ticaret yapılabilir plan notunun eklenmesine ilişkin:  (PİN: 6588-22) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün  20.12.2018 tarih ve 60648281-170.01-E.181667 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                       Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 375 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs  Mahallesi, nazım imar  planı  F36c.05d  paftası 398 ada 9 nolu parselin  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının resmi kurum alanı (müftülük) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN: 1077-454) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının  26.12.2018 tarih ve 30673830-754-E.8634 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 376 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bahşi Mahallesi, nazım imar  planı G35b.08c paftası, 229 ada10 nolu parselin  bulunduğu alanda, Ladik Belediye Başkanlığının 28.08.2018 tarih ve 94488807.310.99/518 sayılı yazısına istinaden  park alanı kullanımının, ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin:  (PİN: 6588-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                                 Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 422 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Nalbant Mahallesi, uygulama imar planı F34c.15b.2b ve F34c.15a.1a paftalarının  bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 4760-39) 05 sayılı kararıyla; kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 02.01.2019 tarih ve 76384922-755.02.99-E.40 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 377 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Gürgenyatak Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03a.3a, F36c.03a.3b, F36c.03a.3c ve F36c.03a.3d paftalarının , bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve (PİN: 4848-63) 20/63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/533 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak hazırlanan, üniversite alanı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 07.12.2018 tarih ve 11547413-301.03-E.193964 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                         Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 378 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Derecik Mahallesi uygulama imar planı F36b.21b.1c paftası, 6929 ada 22 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve (PİN: 1055-254) 19/63 sayılı kararıyla; 1421.sokağın 10 metre en kesitli trafik yolu olarak belirlenmesine ilişkin;oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.12.2018 tarih ve 94651478-301.05.03-519/E.16315 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 379 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, İstasyon ve Badırlı Mahalleleri uygulama imar planı F36b.22d.4d ve F36b.21c.3c paftaları, 160,161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 60,65, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ve 104 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve (PİN: 1055-253) 19/61 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/396 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, etrafında yapılan imar uygulamalarına uyumluluğunun sağlanması amacıyla park, konut, yol ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.12.2018 tarih ve 94651478-301.05.03-519/E.16315 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                              Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 404 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2c paftası, 3525 ada 6,7,10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve (PİN: 1055-251) 19/60 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/434 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.12.2018 tarih ve 94651478-301.05.03-519/E.16315 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 380 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Tepecik ve Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36.21c.2c ve F36b.21b.2b paftaları, 6508 ada ile 6304 ada 26 nolu  parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve (PİN: 1055-252) 19/62 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/389 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı mezbaha ve park alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.12.2018 tarih ve 94651478-301.05.03-519/E.16315 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 405 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Tikenli Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IVc paftası, 646 ada 71 nolu parselin bulunduğu alanda, , Vezirköprü Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve (PİN: 4760-34) 75 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/399 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım alanının yeniden belirlenerek özel sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 07.12.2018 tarih ve 76384922-755.99-E7460 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                                                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 406 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Cumhuriyet Mahallelesi 1713 ada 1 nolu parsel, 1734 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 3695 nolu  parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve (PİN: 905-116) 25/157 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/398sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine, ilişkin;oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.12.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.8404 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih ve 407 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.3a paftası 293 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve (PİN: 905-114) 20/135 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin;oybirliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.10.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.7226 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                   &nb