SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09 EKİM 2019 MECLİS GÜNDEMİ


İlan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

 

            Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 EKİM 2019 Çarşamba Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.   

             Duyurulur.                                                                                                                           04.10.2019

 

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.09.2019 Tarih Ve 38517 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Yılı Stratejik Plan Teklifi.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.09.2019 Tarih Ve 37939 Sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi Ve Tic. A. Ş.’(Samulaş)’nin Mevcut Sermayesinin  50.000.000,00 TL’ den  20.000.000,00 TL İlave İle 70.000.000,00 TL’ ye Çıkartılması Teklifi.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.10.2019 Tarih Ve 38895 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi Kapanan Ve Birleşen Daire Başkanlıklarına Ait Ödeneklerin Yeni Kurulan Daire Başkanlıklarına Aktarılması Teklifi.
 4. Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23.09.2019 Tarih Ve 37457 Sayılı; 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Kızılırmak Deltası Ziyaretçi Yönetim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesine Ortak Olunması, Belediyemiz Adına Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı Hakan Çiftçi' nin Yetkili Kılınması Ve Proje İçin Gerekli Eş-Finansmanın %50 Si Olan 186.000 TL ‘nin  Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanması Teklifi.
 5. Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23.09.2019 Tarih Ve 37456 Sayılı; 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Samsun’ Da Engelsiz Mavi Bayraklı Plajlar Projesi Sunulması, Belediyemiz Adına Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı  Hakan Çiftçi’ nin Yetkili Kılınması Ve Proje İçin Gerekli 175.000 TL’ lik Eş-Finansmanın Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanması Teklifi.
 6. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01.10.2019 Ve 38894 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Bulunan Tüm Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Onarım İşlerinin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılması İle İlgili Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter İlhan Bayram’ In Yetkili Kılınması Teklifi.
 7. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30.09.2019 Tarih Ve 38584 Sayılı; Kadro İhdas Cetveli Teklifi.
 8. Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığının 30.09.2019 Tarih Ve 38367 Sayılı; Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği İle 2019-2020 Sanat Sezonunda Üye Tiyatro Grupları İçin Belediyemize Ait Atakum Sanat Merkezi Salonlarının Tahsisine İlişkin Protokolü İmzalamaya Daire Başkanı İdris Akdin’ İn  Yetkili Kılınması Teklifi.
 9. Teftiş Kurulu Başkanlığının 26.09.2019 Tarih Ve 38176 Sayılı; Yönetmelik Değişikliği Teklifi.
 10. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2019 Tarih Ve 38016 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasının Yanındaki 550 M² Yüzölçümlü Yeşil Alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hava Ambulansı Yeri Olarak Kullanılmak Üzere Bafra Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü' Ne Tahsisi Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39316  Sayılı; Bisiklet Yolu Projelerine Taahhüt Verilmesine İlişkin Meclis Kararı  Teklifi.                                                                                            
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39317  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.                                               
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39318  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39319  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39320  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39321  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İle İlgili İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39322  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği  İle İlgili İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39323  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39324  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Cami Kullanım Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39325  Sayılı; Ladik İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Belediye Hizmet Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.                                                                                     
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39326  Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Park Ve Konut Alanı Kullanımının Yeniden Belirlenerek Park Ve Konut Alanı  Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39327  Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanı Kullanımının Yeniden Belirlenerek Park Ve Resmi Kurum Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39328  Sayılı; Ayvacık  İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenerek Turizm Tesis Alanı (Otel) Kullanımı Oluşturulmasını Reddeden Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39329  Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Kullanım Alanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı  Değişikliği Teklifi
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39333  Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39332  Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Çekme Mesafelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi                       
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39334  Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesini Reddeden Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39335  Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39336  Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39337  Sayılı; Yakakent  İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanı Kararlarının Oluşturulmasına İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Teklifi
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39338  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39339  Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Başkanlığının 12 Adet Trafo Kullanım Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi    
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39340  Sayılı; 19 Mayıs  İlçe Belediye Başkanlığının Orman Sınırının İmar Planına İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39341  Sayılı; 19 Mayıs  İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39342  Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenerek Cami Ve Park Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39343  Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.                                                                                                                                                                                                                     
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39344  Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Park Alanı Kullanımının Yeniden Belirlenerek Park Ve Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39345  Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanı Kullanımının Yeniden Belirlenerek Park Ve Resmi Kurum Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019  Tarih Ve 39346   Sayılı; Çarşamba  İlçe Belediye Başkanlığının Biyokütle Enerji Santrali Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39330  Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
 41. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.10.2019 Tarih  Ve 39174 Sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şirket Temsilcisi Belirlenmesi Teklifi.
 42. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.10.2019 Tarih Ve 39331 Sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret A.Ş’ne  Temsilci Belirlenmesi Teklifi.                                                              
 43. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27.09.2019 Tarih Ve 38370 Sayılı; Türkiye-İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Kapsamında; 18-21 Eylül 2019 Tarihleri Arasında Prag/Çek Cumhuriyetinde “Ab-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği Ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi Çalışma Ziyaretine Katılmış Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Görevlendirmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.