SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.11.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 13/10/2010 Tarih ve 78 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı Performans Programı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14/10/2010 tarih ve 2152 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 18/10/2009 Tarih ve 563 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 08/10/2009 Tarih ve 279 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 21/10/2009 Tarih ve 221 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 21/10/2009 Tarih ve 3771 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/10/2010 tarih ve 1950 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;               a) İlkadım Belediyesi’nin 12.10.2010 tarih 1385 sayılı yazısında belirtildiği üzere;                1.Samsun İli İlkadım İlçesi Kale Mahallesi 193 Ada ve 194 Ada arasında bulunan sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1306.SOKAK olarak,
 8. 2.Samsun İli İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi 9560 Ada ve 9561 Ada arasında bulunan sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1425.SOKAK olarak,
 9. 3.Samsun İli İlkadım İlçesi Kale Mahallesi 3233 Ada ve 3234 Ada  arasında bulunan sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1426.SOKAK olarak,
 10. 4.Samsun İli İlkadım İlçesi Toybelen ve Derecik Mahallelerinde ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1301.SOKAK olarak,          b) Samsun İli Canik İlçesi Teknepınar Mahallesinde ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca Ebe Bahriye YILMAZ SOKAK olarak, isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık,  Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25/10/2010 tarih ve 385 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı’ na satın alacağımız Araç Üstü Katlanır Bomlu Hidrolik Vinçte kullanılmak üzere 1 adet 6x2 Damper Şasi  Kamyon satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. Makina İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 26/10/2010 tarih ve 388 sayılı; Ulaşım sorunları her geçen gün büyüyen Samsun genelindeki trafik problemlerinin çözümü için ulaşım sistemleri ve altyapısının geliştirilmesine yönelik uzun vadeli, kapsamlı ulaşım planlama çalışmaları ve yatırımların yanı sıra, mevcut yapının iyileştirilerek yolcu ve araç hareketleri açısından daha verimli kullanıma yönelik önlemleri içeren kısa sürede uygulanabilecek, düşük maliyetli “Trafik Düzenleme Projeleri” de büyük önem taşımaktadır.          “Trafik Düzenleme Projeleri” nin hayata geçirilmesi ile; var olan yol ağının kullanımındaki eksik ve yanlışlıkların tespit edilmesini ve düzeltilmesi ile yol ağının kapasitesinde kullanımını, mevcut yol ağı altyapısının standartlarının iyileştirilmesi ve daha verimli kullanımının sağlanması, yolculuk süresi ve trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşım maliyetlerinin azaltılması, toplu taşım hizmet düzeyinin yükseltilmesi, ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılarak çevrenin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanması, trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların azaltılması, yayaların koşullarının iyileştirilmesi, bölgede daha güvenli ve konforlu bir yaya dolaşımının sağlanması, yol üzeri park yerlerinin, tespit edilerek, projelendirilmesi, parkomat cihaz yerlerinin tespit edilmesi, yol üzeri otobüs, minibüs ve taksi durak yerlerinin projede gösterilmesi gibi bir çok faydalar sağlanmaktadır.            Bu faydalar doğrultusunda  Samsun’un sorunlu koridorlarında “Trafik Düzenleme Projeleri” kapsamında (PARKOMAT) uygulamasına geçmeyi planlamış bulunmaktayız.      İşin adı “Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezindeki karayolu şebekesi üzerinde Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Projelerinin hazırlanarak Samsun Geneli 1.Derece Kent Merkezleri Yol Üzeri Park Yerlerinin Tespiti, Projelendirilmesi ve Parkomatlar konularak Yap-İşlet-Devret modelinde İşletilmesi İşi”dir.         Samsun Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki karayolu ağında Parkomatlarla yol üstü otopark işlettirilmek üzere  ; trafik etüdü ve sirkülasyon planları eşliğinde  trafik akışını rahatlatmak için yol üstü otopark lokasyonlarının tespit edilmesi, lokasyonlarla ilgili geometrik düzenleme ve uygun projeler hazırlanarak güzergah ve ücret tarifelerini belirlemek üzere UKOME Genel Kurulu’nun onayına sunulması, Merkezi Parkomat Sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmesi ve bu iş ve işlemlerin yapılması, yap-işlet-devret modeliyle 10 yıl süreyle işlettirilmesi için ihale yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na ve Encümen’e verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 403 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.      Bu itibarla,Toplu taşıma ve servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 27+1+1 kişilik Otobüs satın alınması, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 26/10/2010 tarih ve 983 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında (Referans No: TR83/2010/ALTYAPI/01) Kurum/kuruluşumuz adına “Samsun Engelliler Eğitim-Dinlenme Kampı ve Plajı”  başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi ÇAMAŞ’ın yetkili kılınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 26/10/2010 tarih ve 984 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında (Referans No: TR83/2010/ALTYAPI/01) Kurum/kuruluşumuz adına “Samsun Kent Müzesi”  başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi ÇAMAŞ’ın yetkili kılınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25/10/2010 tarih ve 3398 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında (Referans No: TR83/2010/ALTYAPI/01) Kurum/ kuruluşumuz adına “ Adnan Menderes Bulvarı Atakent Sahil Yolu Düzenleme Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Fen İşleri Dairesi Başkanı Mustafa YURT’un yetkili kılınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27/10/2010 tarih ve 3424 sayılı; 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ;               “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” şeklindedir.      31.12.2010 da sona erecek olan; işçilik hizmet alımı ihalelerinin , belediyemiz hizmetlerinin aksamadan ve kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla  01/01/2011 – 31/12/2013 tarihleri arasında yıllara yaygın olacak şekilde “Belediye Dahilindeki Park Ve Bahçelerde Bitki ve Şehir Mobilyalarının Denetimi için İşçilik Hizmet Alımı”,  “Doğal Taş Kesme Üretim Tesisleri Granit Plaka Kesme Cilalama ve Ebatlama Tesisi Makine Grubunda Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” işlerinin  ihale  edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1677 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, F36a3 paftasında, Batı Çevre Yolunun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2010 gün ve B.11.1.TCK.1.07.02.00/160-26517 sayılı yazısı doğrultusunda mevcut planları da dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.            Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1675 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a pafta 8428 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına çevrilmesi ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 gün ve 18/261 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından 15.10.2010 gün ve 1595 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur.               Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1590/7461 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimahalle Mahallesi uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında 367 ada 2 parselin bulunduğu alanda raylı sistem güzergahına bedelsiz terkin karşılığında yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 gün ve 18/276 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından 14.10.2010 gün ve 1590 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur.             Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1651/7845 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Mahallesi nazım imar planı F36a.15c paftasında 1633 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının yurt olarak kullanılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.10.2010 gün ve 1651 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1649/7842 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Güzelyurt Mahallesi nazım imar planı F36a.09d paftasında 7521 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.10.2010 gün ve 1649 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1689 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında bölge kat nizamı dışında inşaat yapılabilmesi ve inşaat alanı artışına neden olan her ölçekteki mevcut plan notlarının kaldırılması ve uygulama imar planlarındaki var olan plan notlarının da ilgili belediyelerince hazırlanarak uygulama imar planı değişiklikleriyle kaldırılmasına ilişkin plan notu hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1685 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22a paftasında,  25m enkesitli yol üzerinde kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1676 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09a paftasında park kullanımının Resmi Kurum Alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1686 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22B paftasında,  resmi kurum alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1615/5676 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Dereler Mahallesi nazım imar planı F36b.23c paftasında 9215 ada 1 parsel, 4697 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 4698 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parseller, 9636 ada, 9637 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 9638 ada 1 parsel, 11097, 11098, 11099 ve 11100 nolu adaların bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı ve park alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına çevrilmesi yanında kaldırılan park alanının konut alanından karşılanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2010 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-2881 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.        Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1687 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.3a paftasında bulunduğu alanda; 30m en kesitli yola ve 12m enkesitli yollara bağlantı sağlayan refüjün trafik güvenliği açısından kapatılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1674 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Balaç Mahallesi, Küçükkolpınar Mahallesi, Atakum Mahallesi ve Çobanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.2b, F36b.16a.3a, F36b.16a.3d, F36b.16a.4a, F36b.16a.4c, F36b.16a.4d, F36b.16c.1a, F36b.16c.1c, F36b.16b.4d, F36b.16d.1b, F36b.16d.2b, F36b.16c.2d, F36b.16c.1d ve  F36b.16d.2c  paftalarında 9409 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 9413 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 9414 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 9415 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 1389 ada 1 parsel, 10429  ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 9425 ada 1,8 parseller, 5750 ada 3, 4 parseller, 5759 ada 4, 5 parseller, 9374 ada1, 9 parseller, 8485 ada 6, 7, 8 parseller, 209 ada 1, 2, 9, 10 parseller, 6761 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/259 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  , konut alanı,  park alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 28.10.2010 gün 1674 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1656/7871 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4a ve F36b.16a.4b paftalarında 8420 ada 3 parsel, 8421 ada 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller, 9359 ada 1 parsel, 10401 ada 1 parsel,  252 ada 9 parsel, 9393 ada 1 parsel, 150 ada 1 parsel ve 243 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/256 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  park alanı, konut alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 26.10.2010 gün 1656 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1690 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17d.4a, F36b.16c.3b, F36b.16c.3c, F36b.16c.3d, F36b.17d.1b, F36b.21b.2b,  F36b. 17d.4d, F36b.17d.1d paftalarının bulunduğu alanda; İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.              Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1682 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Köyü, uygulama imar planı F36b.16c.4a paftasında, 6927 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 19/101 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih ve 12/174 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy çokluğuyla ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/563 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1569/126 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında, 1066 ada 61 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 19/102 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 tarih ve 15/213 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının h:22.50m yapılaşma koşullu özel sağlık tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy çokluğuyla ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.10.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/557 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1683 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, koruma amaçlı imar planı F36b.22c.2a paftasında, 2800 ada ve 879 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 19/103 sayılı kararıyla; 10mlik yolun 2. derece arkeolojik sit alanı sınırına doğru kaydırılmasına ilişkin oy birliğiyle ile kabul edilen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/563 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1684 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1b paftasında, 3628 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 19/104 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımına trafo işlenmesine ilişkin oy birliğiyle ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/563 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1691 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi uygulama imar planı F36c.04b.3d ve F36c.04c.2a paftalarında;  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 21/139 sayılı kararıyla; Samsun içme suyu isale hattı kamulaştırma sınırlarına göre yapı adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.10.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/3813 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1681 sayılı;  Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.2b paftasında 255 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 07.10.2010 gün ve 18/40 sayılı kararıyla; ada köşesinin kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.10.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-279 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1679 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Gazi Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.1a paftasında 1284 nolu adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 07.10.2010 gün ve 18/38 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/266 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Resmi Kurum alanı kullanımının blok nizam 7 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.10.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-279 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1678 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Karşıyaka ve Gaziosmanpaşa Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.1c paftasında Canik Belediye Meclisinin 07.10.2010 gün ve 18/37 sayılı kararıyla; kadastro yolunun plana işlenerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.10.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-279 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1680 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.1c paftasında 2666 ada 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 07.10.2010 gün ve 18/39 sayılı kararıyla; lise alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.10.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-279 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1672 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 6480 ve 6481 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 18.10.2010 gün ve 19/114 sayılı kararıyla; ada kenarlarının kadastral duruma göre yeniden düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/222 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1673 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3d paftasında, 1507 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 18.10.2010 gün ve 19/115 sayılı kararıyla; kütlenin yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/222 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1665 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasında, 1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2010 gün ve 16/96 sayılı kararıyla;  ticaret alanı kullanımının ticaret ve konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1666 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan, uygulama imar planı F36a.09a.4d ve F36a.09d.1a paftalarında, 2500, 2501 ve 2502 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/107 sayılı kararıyla; konut alanı TAKS:0.20 KAKS:0.45 ayrık nizam 4 kat yapılaşma hakkının Taflan: Belediyesinin 10.06.1998 gün ve 5 sayılı meclis kararına uygun olarak TAKS:0.35 KAKS:1.40 ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 45. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1667 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.4a paftasında, 112 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/108 sayılı kararıyla; blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu ticaret ve konut alanı kullanımının TAKS:0.40 h:30.50m yapılaşma koşullu ticaret ve konut kullanımına dönüştürülmesi yanında “1-Mevcut inşaat hakkı olan 6880m² inşaat alanı aşılmayacaktır. 2-Bina derinliği ve cephe şartı aranmayacaktır.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 46. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1668 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasında, 1639 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/109 sayılı kararıyla; 4 kat yapılaşma koşullu ticaret ve konut alanı kullanımındaki kütlenin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 47. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1669 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3d paftasında, 1505 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/110 sayılı kararıyla; 7 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki kütlelerin mevcut yapılaşma haklarını aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 48. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1671 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36a.17a.4c paftasında, 2779 ve 2780 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/112 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının; inşaat alanında artış olmadan otel yapılmasına yönelik TAKS:0.30 KAKS:1.00 hmax:12.50 yapılaşma koşullu turistik tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 49. (K.NO:344)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 3917 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, 24-28 Ekim 2010 tarihleri arası Rusya’nın Krasnadar ve Soçi Kentinde, Maykop ve Krasnadar Belediyeleri ve yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bu ülkeye gitmiştir.             İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  Rusya’nın Krasnadar ve Soçi Kentinde, Maykop ve Krasnadar Belediyeleri ve yetkililerle görüşmelerde bulunan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın görevlendirmesi Meclisin bilgisine sunuldu
 50. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02/11/2010 tarih ve 1337 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.07.2010 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 20.07.2010 tarih ve B.07.0.BMK.0.19-115708-10983  sayılı genelgesinde belirtilmiştir.             Belediyemizde boş bulunan 1. derece  Mühendis   kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan İnşaat Mühendisi Mustafa Volkan KIVILCIM’ın söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.  (12 KASIM 2010 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)