SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.07.2019 MECLİS GÜNDEM İLANI


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 TEMMUZ 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.    

             Duyurulur.                                                                                                                            03.07.2019

 

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.05.2019 Tarih Ve 20990 Sayılı; Samsun Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Saski) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ Den Kullanacağı  Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi İçin 2.182.432,00 (İkimilyonyüzseksenikibindörtyüzotuziki) Tl Ek Krediye İlişkin Her Türlü  İş Ve İşlemlerin  Yürütülmesi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı  Mustafa Demir 'İn Yetkili Kılınması Teklifi.
 2. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25269 Sayılı; Samsun Fuar Ve Kongre Merkezi İşletme Ve Yatırım A.Ş., Samsun Ulusal Ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş. Ve Samgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ’nin Yönetim Kurulu Ve Genel Kurulunda Belediyemizi Temsilen Görev Yapacak Temsilci Belirlenmesi Teklifi.
 3. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25278 Sayılı; Belediyemiz Tarafından Yürütülen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi” Kapsamında 16-30 Eylül 2019 Tarihleri Arasında Portekiz’e Yapılacak Olan Çalışma Ziyareti İçin Katılımcılara Hizmet Damgalı Pasaport Verilmesi Teklifi.
 4. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 30.05.2019 Tarih Ve 20992 Sayılı; Büyükşehir Belediyemize Ait Olan Üstü Açık Gezi Otobüslerinden 1 Adedini;  Şoförü, Akaryakıtı, Bakımı Ve Onarımı  Alaçam Belediyesine Ait Olmak Üzere Tahsisi Ve Alaçam Belediye Başkanlığı İle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasında Yapılacak Olan Protokolü İmzalamak Üzere; Belediyemiz Adına  Genel Sekreterimiz  İlhan Bayram' In Yetkili Kılınması Teklifi.
 5. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.06.2019 Tarih Ve 24610 Sayılı; Çarşamba (Samsun) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Yapımı İşinde Kullanmak Üzere Maliyetin 1.600.000.-(Birmilyonaltıyüzbin) Tl’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine Konulan Katı Atık Programı (Kap) Ödeneğinden Karşılanmasına, Kalan 1.950.352,99.(BirmilyondokuzyüzelliBinüçyüz elliikitldoksandokuzkr)Tl’si İçin İller Bankası A.Ş.Den Kredi Kullanılması İle İlgili Her Türlü İşlemi Yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Yetkili Kılınması Teklifi.
 6. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.06.2019 Tarih Ve 24611 Sayılı; Samsun (Merkez) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Yapımı İşinde Kullanmak Üzere Maliyetin 2.750.000.-(İkimilyonyediyüzellibin) Tl’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine Konulan Katı Atık Programı (Kap) Ödeneğinden Karşılanmasına, Kalan 3.794.861,42.-(Üçmilyonyediyüzdoksan Dörtbinsekizyüzaltmışbirtlkırkikikr) Tl’si İçin İller Bankası A.Ş.Den Kredi Kullanılması İle İlgili Her Türlü İşlemi Yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkili Kılınması Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25365 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Ve Bölgesel Alt Yapı Alanı (Eğitim Alanı) Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25367 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.                                         
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25378 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Atakum Revizyon İmar Planı Kapsamında Sehven Yapılan Dönüşüm Hatasının Düzeltilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25379 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Bir Kısmının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25380 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25381 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25382 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Biokütle Enerji Tesisi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25383 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenerek Cami Ve Park Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25384 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25385 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.   
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25386 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25387 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25355 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanının Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25356 Sayılı; Asarcık İlçe Belediye Sınırlarında Küçük Sanayi Sitesi Ve Resmi Kurum Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25357 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı İle Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25359 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 3 Katlı 2 Adet Kütlenin Mevcut İnşaat Haklarından Daha Düşük Olacak Şekilde Birleştirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25360 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanlarının Ve Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25361 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Zemin Katta Ticaret (İşyeri) Yapılabilecek Plan Notunun Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25363 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Dairesine İadesi Kararının Görüşülmesi Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25400 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
 27. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 Tarih Ve 25280 Sayılı; Yapılan Atamanın Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.