SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.04.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

1. (K.NO:142)Mali Hizmetler DairesiBaşkanlığının 17.03.2015 tarih ve 908 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2014 yılına ait "Faaliyet Raporu" oybirliği ile kabul olundu.

2. (K.NO:143)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 306 sayılı teklifi üzerine;5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonunun hazırlanmış olduğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2014 yılına ait, "Denetim Komisyonu Raporu" Meclisin bilgisine sunuldu.

3. (K.NO:144) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 305 sayılı teklifi üzerine;5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden Büyükşehir Belediye Encümeninde 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle;

1- AYDIN KARMİL 2- KEMAL ŞENOCAK

3- RECEP ERTAN

4- YASEMİN TASALI

5- MEHMET ALİ ELBİR Büyükşehir Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.

4. (K.NO:145) Gündemimizin 3. maddesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği işaretle oylama ile;

a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,

b) Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,

c) Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,

d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,

e) Ulaşım Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,

f) Hukuk Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,

g) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Kurularak 7 Üyeden oluşması,

h) Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşleri Komisyonu Kurularak 7 Üyeden oluşması ve bu Komisyonların 1 yıl müddetle görev yapmaları kabul olunmuş ve:

a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Turan ÇAKIR (Atakum), 2-Tahsin CANİKLİ, 3- Mustafa NUMANOĞLU, 4- Anıl Seyfi ARSLAN, 5- Kemal ŞENOCAK, 6-Kemalettin GÖKÇE 7-Yılmaz ERSOY 8-Hasan ASLAN, 9-Erkan AKYÜZ,

b) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Aydın KARMİL, 2- İsmail YAMAN, 3-Mahmut ÇAKMAK, 4- Mustafa ERBAY, 5- Salim ÖZAL, 6-Mustafa KESKİNOĞLU, 7-Süleyman SEMİZ 8-İbrahim SEZGİN, 9- Hatice Sönmez GÜNEŞ,

c) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; 1- Fikret OY, 2- Dursun UZ, 3- İnci VARIŞ, 4- Şerif KORKMAZ, 5- Hayrettin AKKUŞ, 6-Recep ÖZTEL, 7-Erol KÖROĞLU, 8- Fevzi ER, 9- Mustafa TÜFEK,

d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine; 1- Mehmet Hulusi EKİNCİ, 2- İsmail KURT, 3- Aydın ÇİFT, 4- Kazım YILDIZ , 5- İshak KÖKSAL, 6-İlknur GÜMÜŞ, 7-Ali İLTEKİN, 8- Özhan TOP, 9- Tansu ÇIKIŞ,

e) Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; 1- Sebahattin TURAL, 2- Aydın YILMAZ, 3- Ali YİĞİT, 4- Sedat KARAKOÇ, 5- Recep ERTAN, 6- Nazif AKIN, 7- Kaşif KURTOĞLU, 8-Ali ŞENER, 9-Mücahit UYDU,

f) Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; 1- Salih SEFACI, 2- Gültekin ÖZÇELİK, 3- Mustafa SEKMEN, 4-Sabri ARSLAN, 5-Süleyman EROĞLU, 6-Esra TÜRKOĞLU, 7-Hacı Bilal ARSLAN, 8-Recep GÜLEROĞLU, 9-Ali KAPLAN,

g)Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliklerine; 1-Nihat SOĞUK, 2-Sadık SAĞLAM, 3-Hayrettin ŞAHİN, 4-Murat SARP, 5-Yasemin TASALI, 6-Kemal EPİK, 7-Kurtça YALÇINKAYA,

h )Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonu Üyeliklerine; 1-Yavuz YILMAZ, 2-Celal TUZCU, 3-Mehmet KOCA, 4-Turan ÇAKIR(Yakakent), 5-Mehmet Ali ELBİR, 6-Hüseyin BENZER, 7-Cumhur KAYA, oybirliği ile seçilmişlerdir.

5. (K.NO:146) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle oylama ile 1- İnci VARIŞ, 2- İlknur GÜMÜŞ, 3- Yasemin TASALI, 4-Ali İLTEKİN, 5-Hüseyin BENZER oybirliği ile seçilmişlerdir.

6. (K.NO:147) Samsun Büyükşehir BelediyesiÖzel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmeliği gereği kurulan komisyonda 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle oylama ile, 1- Hayrettin AKKUŞ, 2- Sadık SAĞLAM, 3- Dursun UZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.03.2015 tarih ve 282 sayılı; 61735251808 TC. nolu Mehmet BOZACIOĞLU, İdaremize vermiş olduğu 11.02.2015 tarihli dilekçesi ile, İlimiz Bafra İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 65 ada 48 nolu parselde eski eser tescilli yapının ve arsasının Belediyemizce her ilçede uygulanacak olan Mahalle Kültür ve Bilgi Evi Projesi kapsamında kamulaştırılmasında uzlaşmaya varılmasından sonra, yine mülkiyeti kendisine ait 65 ada, 46, 47 ve 49 nolu parselleri Belediyemize şartlı olarak bağışlayacağını beyan etmiştir. Söz konusu İlimiz Bafra İlçesi, Gazipaşa Mahallesi 65 ada, 48 nolu 543.00 marsa ve üzerindeki bina için Encümen'in 05.02.2015 tarih, 84 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiş ve toplam 400.000,00 TL bedeli karşılığında uzlaşmaya varılmıştır.

S. NO ADI SOYADI MAH. ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ASGARİ EMLAK RAYİÇ BEDELİ (TL.)
1 Mehmet BOZACIOĞLU Bafra 65 46 148.00 m² 5.180,00
2 Mehmet BOZACIOĞLU Bafra 65 47 239.00 m² 8.365,00
3 Mehmet BOZACIOĞLU Bafra 65 49 267.00 m² 9.345,00

TOPLAM: 654.00 m² 22.890,00 TL

Bu nedenle yukarıda ada, parsel ve taşınmaz bilgilerinin yer aldığı tabloda belirtilen 65 ada, 46, 47 ve 49 nolu parsellerin; uzlaşma sağlanan 65 ada, 48 nolu parselde yer alan binada Belediyemizce belirlenecek kullanım amacının önüne isminin yazılması şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi uyarınca emlak rayici değerleri üzerinden bağışları teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.03.2015 tarih ve 524 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır. Bu kapsamda, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, tapuda İlimiz, Asarcık İlçesi,F36d.25b.4a pafta,144 ada, 74 no'lu parselde kayıtlı,10.505,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alan; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanıma imkân sağlayan "Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı " olarak kullanılmak üzere kiralanması düşünülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu ve Resmî Gazete'nin 22.03.2007 tarih 26470 sayısında yayımlanan " Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, söz konusu taşınmazın Belediyemize kiralanması Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'nden istenmiştir.

Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, tapuda İlimiz, Asarcık İlçesi,F36d.25b.4a pafta,144 ada, 74 no'lu parselde kayıtlı, 105.050,00 m² yüzölçümlü taşınmazın kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına 1 yıl süre ile imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI'nın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.03.2015 tarih ve 526 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır. Bu kapsamda, İlimiz, Ayvacık İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Suat Uğurlu Barajının üst tarafında bulunan orman niteliğindeki taşınmazın bulunduğu alan; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanıma imkân sağlayan "Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı " olarak kullanılmak üzere kiralanması düşünülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu ve Resmî Gazete'nin 22.03.2007 tarih 26470 sayısında yayımlanan " Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, söz konusu taşınmazın Belediyemize kiralanması Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'nden istenmiştir.

Bu nedenle; İlimiz, Ayvacık İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Suat Uğurlu Barajının üst tarafında bulunan orman niteliğindeki taşınmazın kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına 1 yıl süre ile imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI'nın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.03.2015 tarih ve 547 sayılı; İlimiz Canik İlçesi, Hasköy Mahallesi, 199 ada, 10 nolu parselde kayıtlı 114,70 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla 2886 sayılı D.İ.K.'nun ilgili maddesi uyarınca satışı düşünülmektedir.

Bu nedenle İlimiz Canik İlçesi, Hasköy Mahallesi, 199 ada, 10 nolu parselde kayıtlı 114,70 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın; 2886 sayılı D.İ.K.'nun ilgili maddesi uyarınca satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 552 sayılı; Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesinin 23.02.2015 tarihli ve 2015-5 sayılı dilekçesinde; İlimiz İlkadım İlçesi Kale Mahallesi 6222 Ada 2 no.lu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. Kat 41 no.lu taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarihli ve 18-1-387 sayılı kararına istinaden 2 yıl süreyle taraflarına tahsis edildiği bildirilerek tahsis süresinin dolması nedeniyle taşınmazın tekrar tahsisinin yapılması talep edilmektedir.

Bu nedenle kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesine, İlimiz İlkadım İlçesi Kale Mahallesi 6222 Ada 2 no.lu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. Kat 41 no.lu taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 75/d ve 18/e maddeleri uyarınca tahsisi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 568 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz tarafından Canik Balıkçı Barınağındaki balıkçıların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesis yapılması kararı alınmış ve bu amaçla proje hazırlatılarak sosyal tesis inşaatına başlanmıştır. Bahse konu sosyal tesis binası ile ilgili olarak Belediyemiz ve Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü arasında; "Karadenize Kıyısı Olan İllerde Uygulanacak Protokol" kapsamında düzenlenecek bir protokolle binanın kullanım hakkının Belediyemize verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu nedenle; Milli Emlak Müdürlüğü ile söz konusu protokolün yapılması ve protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi teklifi, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.03.2015 tarih ve 585 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır.

İlimiz, Canik İlçesi, Gürgenyatak Mahallesi, Gebiyolu mevkii 103 Ada 43 Parselde bulunan 923.164,33 m² yüzölçümlü orman niteliğindeki taşınmazın bulunduğu alan; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, alternatif turizme uygunluğu ile günübirlik kullanıma imkân sağlamaktadır. Orman niteliğindeki bu alanın belirli bir kısmının; sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarının halkımızın hizmetine sunulması amacıyla "Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı" olarak düzenlenmesi düşünülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu ile 22.03.2007 tarih ve 26470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, söz konusu taşınmazda; mesire alanı olarak düzenlenmesi düşünülen kısmınınBelediyemize kiralanması Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'nden istenmiştir.

Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, tapuda İlimiz, Canik İlçesi, Gürgenyatak Mahallesi, F36-C-03-D-1 pafta, 103 ada, 43 no'lu parselde kayıtlı, 923.164,33 m² yüzölçümlü taşınmazda mesire alanı olarak düzenlenmesi düşünülen kısmının kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına 1 yıl süre ile imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI'nın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.03.2015 tarih ve 375 sayılı; İlimiz Kavak İlçesi Mahmutlu köyünde ekli krokide sınırları belirtilmiş ada ve parsel bilgileri yazılı taşınmazların bulunduğu yaklaşık 141,60 hektarlık alanın Belediye Kanununun 69. maddesi uyarınca belediyemizin bu bölgede yapacağı planlama ve uygulama işlemlerinde kullanılmak üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesi uyarınca satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinde "Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir." denilmektedir.

Bu nedenle ekli krokisinde belirtilen taşınmazların Belediye Kanunun 69. maddesinde belirtilen hizmetlerde kullanılmak üzere Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi uyarınca doğrudan temin usulü yoluyla satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 tarih ve 613 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 25.03.2015 tarihli, 328 ve 329 sayılı yazıları ile; işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarihli, 12-224 sayılı kararı ile şirketlerine 10 yıl süre ile devredilen, İlimiz Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes sahil yolu üzerinde bulunan Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi teslim etmek istediklerini belirtmiştir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 27.03.2014 tarihli, 0048 sayılı yazısı ile; İlimiz Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes sahil yolu üzerinde bulunan Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatı ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının belirli bir bedelle şirketlerine verilmesini talep etmektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. maddesindeki " Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir." hükmüne istinaden, Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; işletme hakkı Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine devredilen İlimiz Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında yer alan Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatı ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatının teslim alınması ve Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatı ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. Maddesi uyarınca işletme hakkının belirlenecek süre ve kira bedeli ileSamsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 24.03.2015 tarih ve 234 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın ekli görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmelik teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17. Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 240 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2012 tarih ve 4/77 sayılı kararı ile kabul edilen " Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Kent Merkezindeki Cadde,Bulvar ve Sokaklar Üzerinde Parkomat Makinaları İle Otopark İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik" in iptali için Belediyemiz aleyhine Samsun 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davada Mahkemece 2013/1112 Esas, 2015/42 Karar sayılı 23.01.2015 tarihli karar ile Yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir. Mahkemenin iptal kararını karşılayacak yeni bir yönetmelik hazırlanıncaya kadar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi gereğince Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla mevcut Yönetmeliğin iptali teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 1442 sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan sepet montajlı 1 adet kamyon satın alınacaktır.

Taşıt Kanununda yapılan değişiklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmüne istinaden, 1 adet sepet montajlı kamyon satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 tarih ve 1527 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 1060 sayılı;

İlgi : (a) Tekkeköy Belediyesinin 19.03.2015 tarih 1365 sayılı yazısı (b) Tekkeköy Belediyesinin 19.03.2015 tarih 1366 sayılı yazısı (c) Tekkeköy Belediyesinin 23.03.2015 tarih 1386 sayılı yazısı

5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu' nun 7/g maddesi uyarınca;

1-)İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Kerimbey Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1623.Sokak (T.N:27) olarak isimlendirilmesi,

2-)İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre1622.Sokak (T.N:6.1) olarak isimlendirilmesi,

3-)İlgi (c) yazısında belirtilen Tekkeköy İlçesi Çiftlik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 1624.Sokak (T.N:39), 1625.Sokak (T.N:40), 1626.Sokak (T.N:41), 1627.Sokak (T.N:42) olarak isimlendirilmesi, 4-) İlkadım ilçesi Adalet mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Bursa Caddesi (T.N.59) isminin Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem ŞENGÜL Caddesi (T.N:29.03) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1082 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Çakallı Mahallesi, nazım imar planı F36d.13a ve uygulama imar planı F36d.13a.2a, F36d.13a.2d, F36d.13a2c paftalarının bulunduğu alanda, Çakallı Han ve çevresinin kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:5834-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği, plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1071 sayılı; 6360 sayılı Kanun ile belirlenen sınırlarımız içerisinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi gereğince belirlenen teşkilat şemasına göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ekim 2012 tarih 353 sayılı kararı ile onaylanan " İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Görev ,Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği" oluşturulan yeni birimlere göre düzenlenerek yeniden hazırlanmıştır.

Yeniden kurulan yeni birimler ile görevlerimize göre düzenlenen " İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Görev ,Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği" teklifi, İmar ve Bayındırlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1083 sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında Yol üstü otopark alanları ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın 30.03.2015 gün ve 263 sayılı yazısı doğrultusunda "UKOME kararıyla belirlenen yollarda, (cadde ve bulvarlarda) yol üstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir." plan notu eklenmesine ilişkin(PİN:1077-104)1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1084 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21a.2b paftasının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla kamyon garajı, ambarlar ve otopark alanı kullanımında bulunan imar adası kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin(PİN:1055-71) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1085 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b ve F36a.20c paftaları ve uygulama imar planı F36a.20b.4c, F36a.20b.3d, F36a.20c.2a ve F36a.20c.1b paftalarının bulunduğu alanda, konut, ticaret ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-105) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-48) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yanında park kullanımı belirlenmesine ilişkin ilave imar planı hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilave imar planı , plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1086 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4a paftası, 1412 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda,mülkiyet durumuna uygun olarak yapı yaklaşma mesafesi ve ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4848-20) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1087sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine, ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/54 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşların 24.03.2015 günlü ve 18.03.2015 günlü dilekçeleri ile İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı'nın 13.03.2015 gün ve 939 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.

Sözkonusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1088 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3a paftasının bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 16.03.2015 gün ve 2838442 sayılı yazısı doğrultusunda temel eğitim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5'er metreye indirilmesine ilişkin(PİN:580-49) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1089 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37c.05c ve F37c.05d paftaları ve uygulama imar planı F37c.05c.4a ve F37c.05d.3b paftaları, 85 ada 319 nolu parsel, 102 ada 13, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 105 ada 50 nolu parsel, 144 ada 1 parsel, 318 ada 1 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, meydan, park, belediye hizmet alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-15) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı'nın 25.03.2015 gün ve 1024 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1090 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F33b.25b paftası ve uygulama imar planı F36b.25b.4a, F33b.25b.4b, F33b.25b.4c ve F33b.25b.4d paftaları, 341 ada 50 nolu parselin bulunduğu alanda,Boyabat Barajı Su Toplama Havzası içerisinde kalan ailelerinin iskan edilmeleri amacıylakonut, park, cami alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4760-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4911-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30.03.2015 gün ve 2509 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1091 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c ve uygulama imar planı F36b.17c.1d paftası, 415, 416 ve 417 nolu adaların bulunduğu alanda, arazi yapısı dikkate alınarak park, okul ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-106) 1/5000 ve (PİN:1055-72) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı'nın 23.03.2015 gün ve 36173590-310.01.04.01/1041 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1092 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/46 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına 03.03.2015, 04.03.2015, 09.03.2015, 10.03.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 18.03.2015, 19.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015, 24.03.2015, 25.03.2015, 26.03.2015, 27.03.2015 günlü dilekçeler, TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün 26.03.2015 gün ve 31836 sayılı yazısı, Toros Tarım 26.03.2015 gün ve 119 sayılı yazısı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 27.03.2015 gün ve 3554 sayılı yazısı, Total Oil Türkiye A.Ş'nin 12.03.2015 gün ve 1104 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.

Sözkonusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1093 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası ve uygulama imar planı F36b.17c.4b ve F36b.17c.4c paftalarının bulunduğu alanda, arkeoloji müzesi ve kültürel tesis alanı kullanımıyla bütünlük oluşturacak şekilde, nazım imar planında resmi kurum, uygulama imar planında Toprak Su Araştırma alanı kullanımında bulunan alanın arkeoloji müzesi ve kültürel tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077-107) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-73) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor omisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1094 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.14c pafta, 8165 ada 4, 9, 10ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının öğrenci yurdu yapılmak üzere sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin(PİN:1077-108) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.02.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1095 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Fidancık Köyü, nazım imar planı F37c.21a, F37c.21d ve F37d.25c paftası, uygulama imar planı F36b.21c.2a, F36b.21d.2d, F36b.21d.2c, F36b.21d.3b ve F36b.21c.4a paftaları, 160 ada 1 ve 3 parseller, 135 ada 3 parsel, 114 ada 1, 5, 13 ve 14 parseller, 102 ada 1 parsel ve 133 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Regülatör veHidro Elektrik Santrali Binası tesis edilmesine ilişkin(PİN:11285-2)1/5000 ölçekli nazım imar planı için 17.03.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1096 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftası, 10360 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 17.03.2015 gün ve 2015/1056 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-109) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı'nın 23.03.2015 gün ve 36173590-310.01.04.01/1062 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1097 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı F37c.17a paftası ve uygulama imar planı 30L-IIId paftası, 123 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, sağlık ocağı kullanımının kamu hizmet alanı (emniyet hizmet alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:11285-1-) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İl Emniyet Müdürlüğü'nün 23.03.2015 gün ve 68838231-43957-148 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1106 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3a ve F36d.25a.3b paftaları, 144 ada 24 ve 82 nolu parseller ile 215 ada 1 parselin bulunduğu alanda, karakol alanının park ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında jandarma alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4932-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Asarcık Belediye Başkanlığı'nın 25.02.2015 gün ve 238 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1107 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3b paftası, 151 ada 64, 65 ve 67 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4932-4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Asarcık Belediye Başkanlığı'nın 25.02.2015 gün ve 237 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1108 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3b paftası, 143 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, gençlik merkezi yapılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4932-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Asarcık Belediye Başkanlığı'nın 26.03.2015 gün ve 288 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1098 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.4a pafta, 216 ada 100 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yol ve park alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Terme Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 74 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğini plan değişikliği ile yapılaşma haklarının mevcut yapılar dikkate alınarak hazırlanması Planlama ve Şehircilik İlkelerine aykırı olması yanında şehircilik yönünden kötü örnek teşkil edileceğinden eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul eden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/71 sayılı kararına yapılan vatandaşın itirazını oyçokluğuyla kabul eden Terme Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve 19 sayılı kararı,Terme Belediye Başkanlığının 09.03.2015 gün ve 99795546-301.02/94 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1099 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Kavak Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2/18 sayılı kararıyla; 21.10.2013 gün ve 76 sayılı Kavak Belediye Meclisince onaylanan Revizyon İmar Planında 8. Ve 9. Maddeleri içinde arka bahçe mesafeleri H/2 ile sınırlandırılmış olan plan notlarının Tip İmar Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 16.02.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/303 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1100 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3a paftası, 1500 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve (PİN:580-33) 4/11 sayılı kararıyla, 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının 7 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle reddedilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 84211085-517.03-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1101 sayılı; Yakakent İlçesi sınırında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 7/113 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına verilen uygun görüş doğrultusunda; Yakakent-Gerze yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki uygun görüşü içeren Yakakent Belediye Meclisinin 05.03.2015 gün ve 9 sayılı meclis kararı Yakakent Belediye Başkanlığının 10.03.2015 gün ve 96531062-301.05.02-91 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

45. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1102 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kuşçulu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.4b paftası, 10911 ada 1,2, 11, 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve (PİN:1055-48) 6/22 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 23/420 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 4 adet parselin 7mt'lik yolla ayrılarak konut alanı kullanımının düğün salonu olarak kullanılmak üzere ayrık nizam 4 kat TAKS: 0.30 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 05.03.2015 gün ve 94651478/301.05.03/116/2690 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1103 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20a.2b ve F36a.20b.1a paftaları, 2067 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.03.2015 gün ve (PİN:580-41) 6/23 sayılı kararıyla; ilköğretim alanı kullanımının çekme mesafelerinin 10metre olacak şeklide yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.03.2015 gün ve 84211085-301.01-53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

47. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1104 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c paftaları, 10620 ada 4, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 10623 ada 15, 16 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda, özel üniversite alanı kullanımının konut, park, yol olarak düzenlenmesi, orman alanının kadastroya göre düzenlenmesi, plansız alanında konut, yol ve park olarak düzenlenmesine ilişkin Canik Belediye Meclisinin 04.09.2014 gün ve 16/50 sayılı kararı kabul edilen plan değişikliğini arazi yapısı dikkate alınarak bölge ölçeğinde revizyon imar planı çalışmaları yapılacağından bu kapsamda değerlendirilmek üzere plansız alana çevrilmesi şeklinde değiştirilerek kabul eden Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 gün ve 20/382 sayılı kararına yapılan Canik Başarı Üniversitesine ait itirazı reddeden, vatandaşların itirazını ise oybirliğiyle kabul eden Canik Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 4/11 sayılı kararı,Canik Belediye Başkanlığının 06.02.2015 gün ve 11547413-301.01-60728 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

48. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1105 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3c ve F36b.22c.3d paftaları, 5878 nolu adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 2/6 (PİN:4848-14) sayılı kararıyla; ilköğretim ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.01.2015 gün ve 11547413-301.01-57861 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

49. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1158 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4b ve F36b.22a.3a paftaları, 561 ada 119 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.02.2015 gün ve 5/85 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın 26.03.2015 gün ve 373946-15 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

50. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1160 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c ve F36b.17d paftaları, uygulama imar planı F36b.21c.2a, F36b.21d.2d, F36b.21d.2c, F36b.21d.3b, F36b.21c.4a veF36b.17d.1bpaftalarının bulunduğu alanda park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti de dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesince kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanına çevrilmesi, kaldırılan park alanının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımında olan alandan aynı oranda karşılanması ve aynı yerden Adalet Bakanlığınca kullanılmak üzere Resmi Kurum Alanı ayrılmasına, Atakum F36b.17d.1b pafta, 4035 ada, 12 parseldeki Resmi Kurum ( Adliye İstinaf Mahkemesi ) kullanımı da Büyükşehir Belediyesince kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/47 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 26.03.2015 gün ve 3493 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.

Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

51. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.04.2015 tarih ve 423 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan ekli teşkilat şeması gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

52. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.04.2015 tarih ve 424 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Norm kadro standartlarına ilişkin esaslar gereğince hazırlanan ve ilişikte sunulan kadro cetveli gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

53. (K.NO:148)Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turan ÇAKIR ve Arkadaşlarının 08.04.2015 tarihli; İlkadım İlçesi sınırlarında bulunan ve Atatürk Bulvarı Baruthane Mevkiinde, Atatürk Bulvarının Baruthane ve Kalkancı Mahallelerine ulaşımını sağlayan köprülü kavşakta yer alan köprüye, uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten ve Hakkın rahmetine kavuşan "Kenan ŞARA Köprüsü" isminin verilmesi ile ilgili önergesi gündeme alınarak, oybirliği ile kabul olundu.

54. (K.NO:149)Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İshak TAŞÇI ve Arkadaşlarının 08.04.2015 tarihli; İlimiz Atakum İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde ekli krokide gösterilen Adnan Menderes Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında 104. ve 105. Sokaklar arasında imar planında park olarak gösterilen parka "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Parkı" isminin verilmesi ile ilgili önergesi gündeme alınarak, oybirliği ile kabul olundu.

(14 NİSAN 2015 Salı günü Saat 14:00'de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 16.30'da toplantı kapatıldı.)