SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

07.12.2009 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 17 Kasım 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1735 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında tapuda Atakum Mahallesi 8426 ada 1 parsel ve 8428 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut imar planı ile kadastral durumu uygun hale getirmek amacı ile Resmi Kurum(PTT), BHA, ticaret ve otopark kullanımları ile ilgili yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediyesinin 01.10.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.13/5467 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1950 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Uluçayır Köyü nazım imar planı F36d.15c paftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.07.2007 gün ve 715/44878 sayılı yazısına uygun olarak İlköğretim Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli yerel nazım imar planı için Canik Belediyesinin 18.11.2009 gün ve M.55.06.CAN.0.13.01.00.09-01-2421 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  yerel nazım  imar planı teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1925 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.3c, F36b.16c.2b, F36b.16b.3d, F36b.16b.4c, F36b.16b.4a, F36b.16a.3b, F36b.16a.3a, F36b.16a.1d, F36a.20b.2c, F36a.20b.2b ve F36a.15c.3d paftalarında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.11.2009 gün ve M.55.0.SBB.0.15-09-723 sayılı yazısı doğrultusunda raylı sisteme denk gelen alanda, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 2001 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasında, Saitbey Mahallesi 9969 adanın bir kısmının bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımın ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1997 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftasında, Kökçüoğlu Mahallesi  5069 ada 16 parsel ve 7209 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda Belediye Hizmet Alanı ve camii kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 2002 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23a paftasında, tapuda Yeni Mahalle 1129 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2009/1097 kararını  yerine getirmek amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1795 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Pazar Mah.  F36b.22b.1a paftasında, 798 ada,  19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğünün 16.10.2009 gün ve B.16.0.KVM.4.55.00.02/55.00.467/1327 sayılı yazısı doğrultusunda tescilli binanın plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 2005 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kurupelit Bölgesi uygulama imar planı F36a.15c.1a ve F36a.15d.2b paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 gün ve 18/261 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak üniversite sahası içerisinde raylı sistem depolama alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1978 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftasında 499 ada 29 nolu parselin bulunduğu alanda; ticaret alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.11.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 2000 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında, Samsun Merkez tapulaması Balaç Köyü 8427 ada, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda; sağlık tesisi ve park alanı kullanımlarının konut alanı kullanımına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanı kullanımının karşılığı olarak da aynı parsel sahiplerinin raylı sisteme denk gelen 10400 ada 1 parsel, 10402 ada 1 parsel, 10403 ada 1 parsel ve 10405 ada 1 parseldeki toplam hisselerinin bedelsiz terkini karşılığında park alanına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 gün ve 18/264 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından, 17.11.2009 gün ve 1943, sayılı dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1998 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09c ve F36a.09d paftasında, Çakırlar Yalı Mahallesi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 955 ve 931 nolu parseller ile 1291 nolu adanın bulunduğu alanda polis okulu, resmi kurum, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1979 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a ve F36b.16b paftalarında tapuda Atakum ve Balaç Mahalleleri 8431,8432 nolu adalar ile 372, 373, 374, 375, 693 ve 1223 nolu parsellerin bulunduğu alanda okul alanı, BHA, Spor Alanı, Pazar yeri, park ve otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediyesinin 24.11.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.13/6650 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1999 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3b, F36b.16a.1c, F36b.16a.3a ve F36b.16a.4b paftalarında, tapuda Atakum Mahallesi 8427 ada 14, 15 ve 16 parsel ile 10400, 10402, 10403 ve 10405 nolu adaların bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 tarih ve 18/264 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1991 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b ve F36b.16b.4b paftalarında, tapuda Atakum Mahallesi 10401 ada 1 parsel ve 8342 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda raylı sisteme denk gelen parseldeki hissesinin bedelsiz terkini karşılığında  aynı mülk sahibine ait ticaret alanı kullanımının yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1989 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2b pafta, Alanlı  Mahallesi 259 ada 8 nolu  parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2009 gün ve 22/107 sayılı kararıyla; konut ve ticaret kullanımında bulunan söz konusu parselin toplam inşaat alanının kullanılabilmesi için ruhsatlı mevcut yapıya ek olarak 4 katlı kütle ilave edilmesine ilişkin  oy birliğiyle red edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 06.11.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/305 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1990 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.3b ve F36b.16c.4a paftalarında, Beypınar Köyü tapulaması Akyazı mevkii 88 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2009 gün ve 22/109 sayılı kararıyla; söz konusu parselin Özel Eğitim Alanına ilave edilmesine ilişkin  oy birliğiyle kabul edilen ilave imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 06.11.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/305 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1959 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23c.3d paftasında, Asarağaç Mahallesi 216 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.11.2009 gün ve 30/153 sayılı kararıyla; akaryakıt istasyonunun kıyı kenar çizgisi içinde kalan kısmının tesisin yan tarafındaki park alanına taşınması ve kaldırılan park alanının karşılığı da tesisin kıyı kenar içerisinde kalan kısmından karşılanması yanında otopark kullanımının da kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.11.2009 gün ve 3775 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği- ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1993 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çivril Köyü uygulama imar planı F36a.25a.2c ve F36a.25b.1d paftalarında, 11226 ada 5 nolu parselin ( 1041–735 parsel)  bulunduğu alanda,  İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2009 gün ve 21/69 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 tarih ve 16/221 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımının E:0.80 ve H:6.50 m yapılaşma koşullu Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.11.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1995 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mah. uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında, 7146 ada, 14 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2009 gün ve 21/71 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün ve 16/218 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması ve plan notu işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.11.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 1996 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi uygulama imar planı F36b.17d.3c paftasında, 7440 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2009 gün ve 21/72 sayılı kararıyla; blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, TAKS:0.30 ve E:2.25 yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.11.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/11/2009 tarih ve 2133 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2009 Mali Yılı Bütçesinde 5.021.000,00.-TL ödenek aktarılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 22/11/2009 tarih ve 1589 sayılı; Büyükşehir Belediyemize ait Aşağı Avdan  mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama çöp sahası 15.05.2008 tarihi  itibariyle hizmete açılmıştır ve sahaya çöp alınmaktadır. Saha içerisine gaz oluşumu başlamış olup kanun ve yönetmelikler gereğince bu gazın toplanıp sahadan uzaklaştırılması gerekmektedir. Saha içerisinde bulunan gazlar borularla toplanarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesine istinaden elektrik enerjisine dönüştürmek için elektrik enerji üretim tesisi yapılacaktır. Bu amaçla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesi uyarınca  ilgili mevzuatlar çerçevesinde YAP-İŞLET modeliyle  bir tesis kurulması ve bu tesisin en fazla 29 yıllığına işletilmesi için istekli firmalara ihaleye çıkılarak verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. Zabıta Dairesi Başkanlığının 01/12/2009 tarih ve 2854 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile, ayrıca 28/09/2009 tarih ve 2009/4-2 sayılı UKOME kararı ile;
  • Belediyeevleri kavşak civarı,
  • Atakum Yeşilyurt AVM civarı,
  • Duruşehir ve Atasam Hastanesi civarı,
  • Araştırma Hastanesi ( Yeni inşa edilmekte olan)
  • OMÜ Kurupelit Yerleşkesi,
  • Tekkeköy Kaymakamlığı civarı,
  • Atatürk Bulvarı Tekkeköy Kavşağı,
  • Atatürk Bulvarı Organize Kavşağı mevkiinde en az beş araçlık en fazla sekiz araçlık olacak şekilde Durak Taksi kurulmasına karar verilmiştir.
 25. Bahse konu alanlardaki Durak Taksi işleticiliği ve yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale edilecek olup, 5393 sayılı yasının 18. maddesinin ( e ) bendi gereğince ihale süresinin 10 yıl olarak belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 3656 sayılı; Doğal taş üretim tesislerinde üretilen malzemelerin fiyat tarifesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.