16.01.2015 Günlü Meclisinde Görüşülen 2/8 ve 2/10 Sayılı Meclis Kararları

16 Temmuz 2015 Perşembe | Hizmet Birimleri / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı | |

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.03.2015 gün ve 584 ile 601 sayılı yazıları ile kabul edilmiştir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım