Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

16 Temmuz 2015 Perşembe | Hizmet Birimleri / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı | |

5216, 6360 ve 5393 Sayılı Kanunlar ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde Başkanlığın çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak,

Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak,

İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak,

Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,

Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri  yerine getirmek,

Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatları vererek önerileri dinlemek,

Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,

Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek,

Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,

Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık Makamına sunmak,

Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ile aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım