Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Zabıta Dairesi Başkanlığı | |

Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.
Sunulan Hizmetler
  1. Trafik hizmetleri,
  2. Ticari Araç İşlemleri Hizmeti,
  3. Çevre, Sağlık, huzur ve düzenin sağlanması için verilen zabıta hizmetleri,
  4. Kamu Kurumlarına ve Belediyemize ait birimlere verilen destek hizmetleri
  5. Büro Hizmetleri,
  6. Belediye suçlarını önleyici hizmetler,
  7. Sosyal ve Kültürel etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici hizmetler,
  8. Kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini gözetme ve koruma hizmetleri,
  9. Kamu Kurumları ve İlçe Belediyeleri ile yürütülen koordinasyon hizmetleri,
  10. Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen denetim görevlerinin yürütülmesi hizmetidir.
AMAÇ VE HEDEFLER
Stratejik Amaç: Sorumluluk alanlarımızda yeterli ve nitelikli personelle etkin ve verimli zabıta hizmeti sunmak,
Stratejik Hedef: 2009 yılına kadar sorumluluk bölgelerimizde ilgili birimlerle denetim ve kontrolü sağlayacak ekiplerin ve karakolların oluşturulmasını sağlamak, Personelin Norm Kadroda belirlenen rakamlara ulaştırmak ve mevcut personelin eğitimini sağlamak, İlgili kuruluşlarla ve işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve denetim birimlerini oluşturmaktır

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım