Kuruluş - Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği


Bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının her türlü Çalışma hizmet ve işlemlerim, yasalarda belirtilen şekil ve süre içinde düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak genel ilkelerini ve bu görevleri yürütecek Şube Müdürlerinin çalışma koşullarım düzenler.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım