Yetki, Görev ve Sorumlulukları


Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediyeleri ilgilendiren Tüm Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmektedir.
  • Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,
  • Büyükşehir Belediye Encümeni çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,
  • Başkanlık Makamı’nca yapılan tüm yazışmaların takibinin yapılması,
  • Genel Evrak,  kayıt ve yazışma işlemlerinin yapılması,
  • Gelen evrak ve postaların dağıtımını yapmak,
Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin tüm çalışmaları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; her ay yapılan toplantı gündemi hazırlanarak, internet ortamında ve Yerel Gazetede ilanı yapılmakta ve toplantı zabıtları ve alınan kararlar usulüne uygun olarak yazılıp, ilgili birim ve kuruluşlara iletilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince oluşturulan Encümenin, gündeminin hazırlanması, alınan kararların ilgili birimlere geciktirilmeden ulaştırılması sağlanmaktadır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım