Yetki, Görev ve Sorumluluklar

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |

  • Bu yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen teşkilat şeması içindeki birimlerin kendi aralarında koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin verimli ve düzenli yürütülmesini temin eder.
  • 9 Temmuz 1984 tarih ve 18453 sayılı resmi gazetede yayınlanan 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun gereğince kendi hizmet alanları içine giren görevleri yatırım programları dâhilinde yapmak olup Belediyeye ait tüm araçların bakım ve onarımları ile yedek parçaların ambarda stoklanmasından sorumludur.
  • Daire Başkanı, belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve raporla Genel Sekreter Yardımcısı kanalı ile Büyükşehir Başkanlığına bildirmeye yetkilidir.Şube Müdürlükleri’nin kişisel ve gizli sicillerinin düzenlenmesi ve şube müdürlüklerinin her türlü özlük ve sosyal haklarının takibi Daire Başkanı’nın yetki ve sorumluluğundadır.
  • Daire Başkanı görev alanına giren işlerle ilgili başvuruları cevaplandırmak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli olup, görev ve hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım