Yetki, Görev Ve Sorumluluklar


  • Ulusal kültürümüz ve  sanatımızın eğitim ve öğretimini vermek, geçmiş kültürümüzün ürünlerini biriktirmek ve arşivlemek,
  • Ulusal kültürümüzü oluşturan işitsel ve görsel ürünlerin kamuya tanıtımını yapmak, Türk sanat ürünlerini ulusumuzun ve dünya uluslarının yararına sunmak,
  • Yöresel folklor araştırmaları yapmak, dershane, sergi salonu, kütüphane, atölye ve benzeri eğitsel mekânlar kurmak,  dergi, broşür, kitap ve cd gibi envanterler üreterek yayınlamak, güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek.
  • Yurt içi ve yurt dışında, gezi ve incelemeler yapmak, çeşitli yarışma, festival, halk konserleri, tiyatro gösterileri  düzenlemek ve sergiler açmak,
  • Konservatuar’ın bütün bölümlerinde aktif olarak eğitim ve öğretim verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Kentin tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmak, panel, sempozyum, açık oturum vs. düzenlemek ve kültür yayınları hazırlamak

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım