Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı | |

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımızın görev yetki ve sorumlulukları;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 22’nci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 48, 49 ve 50’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Belediyemizmemur ve işçi personelin özlük işleri, atama, yer değiştirme, asıl memurluğa geçme, terfi, intibak, izin, emeklilik,  kadroların iptal ve ihdas işlemleri ile maaş, harcırah,  ölüm, doğum gibi tahakkukların düzenlenmesi,

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince norm kadro çalışmalarının yapılması,

Disiplin Kurullarınca ve Disiplin Amirlerince ceza verilen personel hakkında gerekli işlemlerin yapılması,

Memurların hizmet bilgilerine ait veri girişlerinin elektronik ortamda HİTAP  üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması,

İşçi giriş ve çıkış bildirimlerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna, Çalışma ve  İş Kurumu’na ve Sendikaya bildirilmesi,

İşçilerin “ Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri”  elektronik ortamda  e- bildirge uygulaması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, 

Birimimize gelen ve giden evraklarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması,

Personel Politikasını belirlemek ve birimlerin ihtiyaçlarına göre plan yaparak personel teminini ve dağılımını sağlamak.

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge,  Bakanlar Kurulu Kararı ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen hususları uygulamak.

Personelin mesleki eğitim, hizmet içi eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konularında  seminerler düzenlemek.

 

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım