Sorumlulukları

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / İç Denetim Birimi | |

İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder.
  • Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
  • Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
  • İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.
  • Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.
  • Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
  • Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım