Yetkileri

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / İç Denetim Birimi | |

İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir.(İç Den.Çal.Us.ve Es.hk.Yön. md:16):
  • Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
  • Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
  • Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
  • Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım