Misyon & Vizyon

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / İç Denetim Birimi | |

Belediyemiz faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için; yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerine ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak;  faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle  amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla Uluslararası İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına tam uyumlu olarak yürüttüğü denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile Belediyemiz çalışmalarına değer katan ve geliştiren, yeterli sayıda ve nitelikli denetim elemanı ile yeterli mali ve teknolojik imkanları olan etkin ve etkili bir denetim biriminin kurulması sağlamaktır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım