Yetki, Görev ve Sorumluluklar

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / 1. Hukuk Müşavirliği | |

Hukuk Müşavirliğimiz 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası ve Avukatlık Yasası’nın verdiği yetkilerle görevini sürdürmektedir.

Görevleri;
Belediyenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda, hukuk kuralları içinde kalmak koşulu ile, haklarının korunması ve kollanması, çıkarlarının gözetilmesi, hukuksal sorunların geciktirilmeden çözümlenmesi, Belediye hizmetlerinin düzenli, gerektiği gibi yürütülmesi ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda gerekli hukuksal alt yapının oluşmasına katkı sağlamak Müşavirliğimizin görev alanını belirlemekte, aynı zamanda varlık gerekçesini oluşturmaktadır.

Yetkileri;
  • Belediyeye karşı açılan davalarda Belediye Başkanı adına idaremizi temsil etmek,
  • Bu temsil görevi kapsamında davalarda gerekli beyanlarda bulunmak ve işlemleri yürütmek,
  • Belediyemizce tesis edilen işlemlerde, gerekli hallerde hukuka uygunluk açısından görüş belirtmek,
  • Personele memur sicil formu (1. ve 2. derece) düzenleme,  bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak,
  • Başkanlık Makamınca verilecek başkaca yetkileri kullanmak.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım