Sivil Savunma Uzmanı

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | |

Vizyon

Çok iyi yetişmiş personelimizle verimliliği esas alarak,teknoloji kullanıma öncelik tanıyarak,tüzük,yönetmelik ve yasalara önem vererek ,Kurumumuzun Sivil Savunma hizmetlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirerek,eğitimli,gerekli bilgi ve beceriye sahip,yeterli düzeyde araç ve teçhizatla donatılmış,arama ve kurtarma ekipleri ile verilecek tüm görevleri yerine getirerek hizmette en ileriye ulaşmaktır.

Misyon

Samsun Büyükşehir Belediyesinde mevcut olan ekiplerimiz ve araçlarımızla, kurumumuza, şehrimize, Ülkemize din,dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin,doğal afetlerde, seferberlik ve savaşların en az zararla ile atlatılmasına yardımcı olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Amaç: Ülke savunmasının top yekün savunma amacına uygun olarak Silahlı Kuvvetlerle birlikte gerçekleştirilecek olan diğer güç unsurları tarafından Sivil Savunma,Koruyucu Güvenlik ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları konusunda yürütülecek faaaliyetlerin barıştan ititbaren planlanması, tatbikatlarla denenmesi,ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu suretle hükümet ototritesinde devamlılığın sağlanması,Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve görev verilen Özel Sektör kuruluşlarının desteklenmesi ve halkın hayatının idame ettirilmesi ,doğal afetlerde ihtiyaç duyulan, arama kurtarma,iş makinaları,araç- gereç,insan gücü v.b.konularda gerekli faaliyetlerin hızlı,etkin ve kaliteli yönetim sistemine paralel olarak standartlar geliştirilmesidir. 

Hedef : Eksik olan Sivil Savunma planları tamamlanacak ve yapılmış olan planların tekrar gözden geçirilerek güncelleştirilmesi yapılacaktır.Kurulan sivil savunma servislerinde görevli personelin her yıl öncelikli olarak eğitimleri yaptırılacak.Kurum çalışanlarına da aynı şekilde eğitim verilecektir. Eğitimi sivil savunma konularında kurs almış konusunda uzman personel tarafından,günün şartlarına uygun olarak elde etmiş olduğu  bilgi donanımını ,teknolojik araç-gereçler kulanarak,verimlilik,kalite,standartlaşma ve zaman planlamasını etkin şekilde kullanarak gerçekleştirilmesi  ve Hizmet binalarına ,personel ve bina güvenliği için güvenlik sistemlerinin kurulması öncelikli hedefimizdir. Yapılan Sivil Savunma Planları ve Sivil Savunma eğitimleri en doğru ve en ince noktalarına göre araştırılarak yapılır ve günün şartlarına uygun bir şekilde doğru karar vermek.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım