Vizyon

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | |

Amaç
 • MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
 • MADDE 2: Bu yönetmelik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri kapsar.
Dayanak
 • MADDE 3: Bu yönetmelik,
  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
  2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tanımlar
 • MADDE 4 : Bu Yönetmelikte geçen;
  1. Belediye : Samsun Büyükşehir Belediyesini,
  2. Meclis : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,
  3. Başkan : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,
  4. Daire Başkanlığı : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,
  5. Daire Başkanı : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanını,
  6. Şube Müdürü : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerini,
  7. Birim : SamsunBüyükşehirBelediyesi Teşkilat Şemasındaki  birimleri ifade  eder.
Teşkilat
 • MADDE 5: Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu Yönetmelik ekindeki kuruluş şemasında gösterilen birimlerden oluşur.
Daire Başkanının Atanması
 • MADDE 6: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ilgili mevzuata göre Başkan tarafından atanır. Yapılacak atamada en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.
Şube Müdürünün Atanması
 • MADDE 7: Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürleri ilgili mevzuata göre daire başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından atanır.
Diğer Yardımcı Personelin Atanması
 • MADDE 8: Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde görev alacak personelin atanması bu yönetmeliğin 7.maddesine göre yapılır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım