Atama


  • Daire Başkanının Atanması
    1. MADDE 6: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ilgili mevzuata göre Başkan tarafından atanır. Yapılacak atamada en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.
  • Şube Müdürlerinin Atanması
    1. MADDE 7: Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürleri ilgili mevzuata göre daire başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından atanır.
  • Diğer yardımcı Personelin Atanması
    1. MADDE 8: Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde görev alacak personelin atanması bu yönetmeliğin 7. maddesine göre yapılır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım