Çalışma Şekli Ve İşleyiş


Çalışma Şekli ve İşleyişi

Evrak ve Kayıt İşlemleri

MADDE 11 – (1) Daire Başkanlığınca Müdürlükleri gönderilen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Şube Müdürü tarafından okunup, gereği yapılmak üzere işleme konulur. İşlemi bitirilen evrak hakkında yasal işlemler yapılır. Yapılan başvuru ve talepler yasalar çerçevesinde değerlendirilerek başkanlığın görüşü doğrultusunda ilgilisine cevap verilerek veya meclise sunularak sonuçlandırılır.

Müdürlüklerde Tutulacak Defter ve Dosyalar

MADDE 12 – (1) Müdürlükte tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

a)    Genel Evrak Defteri,

b)    Zimmet Defteri,

c)     Gelen – Giden Evrak Defteri,

d)    İhale İşleri Dosyası,

e)     İlçe Belediyeleri Yazışma Dosyası,

f)     Meclis Yazışma Dosyası,

g)     Faaliyet Raporları Dosyası,

h)    Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Protokol Dosyası,

i)      İşyeri Ruhsat Kayıt Defteri,

j)      İşyerlerinin Ruhsat Dosyaları,

k)    Evcil Hayvan Kayıt Defteri,

l)      Sokak Hayvanları Kayıt Defteri

m)  Hayvan Sahiplendirme Formu,

n)    Dezenfektan Tutanağı,

  • o)    Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakım ve Tedavi Defteri,

p)    Aşı Defteri,

q)    İlaç Sarfiyatı Defteri,

r)      Günlük Defin Programı Defteri,

s)     Günlük Defin Kayıt Defteri,

t)      Müdürlüklerde hizmetleri nedeniyle tutulması zorunlu olan diğer evraklar.

Arşivleme

MADDE 13 – (1)    Müdürlüklerde tutulan evraklar, dosyalar, ihale dosyaları, projeler, hakkediş dosyaları, defterler ve benzeri evrakların tümü “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e göre arşivlenir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım