Teknik Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Nitelikleri


Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10

(1)  Görevleri;

a)    Müdürlüklerin görev alanında, kendilerine tevdi olunan görev sıfatları ile ilgili işleri yapmak,

b)    Müdürlükçe havale edilen resmi yazılarla ilgili araştırma yapmak, eklerini hazırlayarak cevap yazmak.

(2)  Yetkileri;

Görevli olduğu konularda müdüre de danışarak, yapılacak işleme karar verme ve karar gereklerine göre işlem yapma yetkisini kullanmak.

(3)  Sorumlulukları;

Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım