Yetki Görev ve Sorumluluklar


  • Belediye Başkanımız ve Kurumumuzun halka tanıtılması,
  • Kurumumuz çalışmalarının halka doğru ve eksiksiz anlatılması,
  • İstek ve şikayetlerin daha hızlı çözüme kavuşması
  • Vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşam seviyesinin yükseltici kurs, seminer, yarışmalar, şenlikler, ve benzeri aktiviteler hazırlamak,
  • Kitle iletişiminin en önemli olan yazılı, sözlü ve görsel medya kuruluşlarının belediyemizle ilgili haber gereksinimlerini düzenli şekilde karşılamak,
  • Güncel konularda gerek duyuldukça basın toplantıları, basın mensupları ile sohbet ve basın bilgilendirme gezileri düzenlemek,
  • Yerel, yaygın ve dış kaynaklı basında belediyemiz hakkında çıkan tüm yazılar ve görüntüler derlenerek arşivlemek,
  • Belediye Başkanımız adına, evlenen çiftlere kutlama mesajıları göndermek, yeni yıl ile dini ve resmi bayramlarda kutlamalarda bulunmak. Bunların yanı sıra insanlarımızın acılarını paylaşmak üzere taziye mesajları yollamak, protokol listelerini düzenlemek ve hazır bulundurmak,
  • Samsun Büyükşehir Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten; 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetim kanunu ve ilgili yönetmeliği, personel işleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1050 sayılı M.U.K., 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 4734 KİK, 4735 sayılı sözleşme kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereklerini yerine getirmekle görevlidir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım