Genel Sekreter Yardımcısı

12 Temmuz 2015 Pazar | Hizmet Birimleri / Genel Sekreterlik | |

Sefer ARLI

Sefer ARLIDoğum Yeri: Kavak
Doğum Tarihi: 01.03.1956
Medeni durumu: Evli ve iki çocuk babası
En Son Mezun Olduğu Okul: Ankara Gazi Üniversitesi(1979)
Mesleği: İnşaat Mühendisi
Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar: 1979-1999 tarihleri arasında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1999-2004 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Fenişleri Dairesi Başkanlığı görevini yaptı. 2004 yılında başladığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Yardımcısı görevine halen devam etmektedir.

Görev Yetki ve Sorumlulukları ;
Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım