Genel Sekreter

12 Temmuz 2015 Pazar | Hizmet Birimleri / Genel Sekreterlik | |

Coşkun ÖNCEL

Coşkun ÖNCEL1954 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Okulu, Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 01.01.1977 tarihinde özel sektörde ilk çalışma hayatına, ardından  01.08.1977 tarihinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak memuriyete başlamıştır.

15.08.1978 - 31.01.1980 tarihinde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 18.04.1980 tarihinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde mühendislik görevine dönmüştür.

01.03.1982 tarihinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde Makine Şefliği ve Arazi Mühendisliği görevini yapmış, 31.08.1990 tarihinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde Makine İkmal Baş Mühendisliği görevinden sonra, 16.05.1994 tarihinde Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Baş Mühendisliği görevine atanmıştır.

10.02.1997 tarihinde Karayolları 11.Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı görevine başladıktan sonra, 16.12.1998 tarihinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

02.03.2000 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanan Coşkun Öncel, 25.09.2014 tarihinden itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter olarak ve SASKİ Genel Müdür V. olarak görevine devam etmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım