Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Mümin TAN

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

1953 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

İlk memuriyetine 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başladı.

Askerliğini 1983 yılında İzmir, Foça Komando Tugayı’nda Asteğmen olarak yaptı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu.

Samsun Müftülüğü’nde Şube Müdürü iken 2007 yılında Samsun İl Özel İdaresi’ne naklen geçerek Özel Kalem Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na Şube Müdürü olarak atandı.

Halen Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı olarak görev yapmakta olan Mümin TAN evli ve beş çocuk babasıdır.
Misyon
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

Vizyon
Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediyeleri ilgilendiren Tüm Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmektedir.
  • Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,
  • Büyükşehir Belediye Encümeni çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,
  • Başkanlık Makamı’nca yapılan tüm yazışmaların takibinin yapılması,
  • Genel Evrak,  kayıt ve yazışma işlemlerinin yapılması,
  • Gelen evrak ve postaların dağıtımını yapmak,
Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin tüm çalışmaları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; her ay yapılan toplantı gündemi hazırlanarak, internet ortamında ve Yerel Gazetede ilanı yapılmakta ve toplantı zabıtları ve alınan kararlar usulüne uygun olarak yazılıp, ilgili birim ve kuruluşlara iletilmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince oluşturulan Encümenin, gündeminin hazırlanması, alınan kararların ilgili birimlere geciktirilmeden ulaştırılması sağlanmaktadır.
  • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
  • Kararlar Şube Müdürlüğü
  • Arşiv Şube Müdürlüğü
Bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının her türlü Çalışma hizmet ve işlemlerim, yasalarda belirtilen şekil ve süre içinde düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak genel ilkelerini ve bu görevleri yürütecek Şube Müdürlerinin çalışma koşullarım düzenler.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım