İtfaiye Dairesi Başkanlığı

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Rıza ZENGİN

İtfaiye Dairesi BaşkanlığıGümüşhane İli köse İlçesi Kabaktepe köyünde 1971 yılında doğdu. İlkokulu Kabaktepe köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Samsun da tamamladı.1987 yılında girdiği Üniversite imtihanını kazanarak aynı yıl İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırdı.1991 yılında Üniversiteden mezun oldu. Ağustos 1993 yılında Yedek subay olarak başladığı Askerlik görevini 31 Aralık 1994 yılında bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1995 yılının Nisan ayında açılan memur sınavını kazanarak 26 Temmuz 1995 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı’nda göreve başladı. Hizmet içi eğitimden sonra 1 Şubat 1998 tarihine kadar İtfaiye Eğitim Merkezi’nde İtfaiye Eğitmeni olarak görev yaptı. 4 ay süren Grup Amir Yardımcılığı görevinden sonra 10 Haziran 1998 tarihinde Bakırköy Bölge İtfaiye Grup Amiri olarak atandı. 23 Eylül 2002 tarihinden itibaren ise Avcılar Bölge İtfaiye Grup Amiri olarak göreve başladı. 28 Temmuz 2005 tarihinde İtfaiye Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. İstanbul Avrupa Yakası 4.Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürken 20 Şubat 2006 tarihinde Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü 2. Bölge Müdür Yardımcılığına atandı. 02.07.2012 tarihi itibariyle de tekrar Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü; 4. Bölge(Avcılar) İtfaiye Müdür Yardımcılığı görevine getirildim. 06.06.2013 tarihinden itibaren de Samsun İtfaiye Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İtfaiye Teşkilatının gelişmesi, halkın bilgilendirilmesi ve İtfaiyeci yetiştirilmesi için üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindedir.
Her türlü itfaiye olaya, uluslar arası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamaktır.

Afet öncesi, Önlem ve Denetim amaçlı kontrolleri ile; Afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli ve profesyonel personeliyle Dünya çapında, öncü bir İtfaiye Teşkilatı olmaktır.
 • İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)
 • İtfaiye Şube Müdürlüğü (Önlem ve Eğitim)
 • İtfaiye Şube Müdürlüğü (İdari)
Belediye itfaiye teşkilatı; 29.11.2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
 • İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 • Su baskınlarına müdahale etmek,
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 12.6.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 • 5.6.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
Baca Temizleme Yetkili Firmalar

 • SAMSUN Baca Temzileme - Yangın Ekipmanları (Dilaver MIRIK) Cep : 0536 878 18 52 - 0535 341 58 74   Tel: 0362 999 65 05
 • BA-TU-KA Baca-Tuvalet-Kanazlizasyon (Zafer KÖSE) Tel İş: 0362 230 61 26   Cep : 0533 772 79 72
 • BA-TU-KA Baca-Tuvalet-Foseptik (İbrahim DURMUŞ) Tel İş: 0362 542 64 11   Cep:  0543 224 77 31
 • SAM-BACA Temizlik Bakım ve Onarım Tel: 0506 154 66 29
 • BİNBİR ÇEŞİT İŞ Baca Temizlik Tel : 0551 555 13 20

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım