İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Çetin KAHVECİ

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı1955 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğremini Samsun'da tamamladı. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İlk memuriyet görevine 1977 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nde başladı. Bundan sonra 1978 yılında Samsun Belediyesinde memuriyet görevine devam etti. Buradaki memuriyeti süresince Özlükve Sicil Memurluğu, Personel Şefliği, Personel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Halen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olan Çetin KAHVECİ, evli ve üç çocuk babasıdır.
Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımızın görev yetki ve sorumlulukları;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 22’nci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 48, 49 ve 50’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Belediyemizmemur ve işçi personelin özlük işleri, atama, yer değiştirme, asıl memurluğa geçme, terfi, intibak, izin, emeklilik,  kadroların iptal ve ihdas işlemleri ile maaş, harcırah,  ölüm, doğum gibi tahakkukların düzenlenmesi,

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince norm kadro çalışmalarının yapılması,

Disiplin Kurullarınca ve Disiplin Amirlerince ceza verilen personel hakkında gerekli işlemlerin yapılması,

Memurların hizmet bilgilerine ait veri girişlerinin elektronik ortamda HİTAP  üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması,

İşçi giriş ve çıkış bildirimlerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna, Çalışma ve  İş Kurumu’na ve Sendikaya bildirilmesi,

İşçilerin “ Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri”  elektronik ortamda  e- bildirge uygulaması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, 

Birimimize gelen ve giden evraklarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması,

Personel Politikasını belirlemek ve birimlerin ihtiyaçlarına göre plan yaparak personel teminini ve dağılımını sağlamak.

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge,  Bakanlar Kurulu Kararı ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen hususları uygulamak.

Personelin mesleki eğitim, hizmet içi eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konularında  seminerler düzenlemek.

 

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
  • Eğitim Şube Müdürlüğü
  • Tahakkuk Şube Müdürlüğü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım