İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Ercan UÇARLI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

1963 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden, 1989 yılında, Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu.


1989-1990 yıllarında İstanbul’da doğalgaz altyapı projelerinde çalıştı.1991 yılında askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.


1992 yılında, Sinop İli, Güzelkent Belediyesinde mühendis olarak devlet memurluğuna başladı.1993 yılında, Kutlukent Belediyesine mühendis olarak tayin oldu.2009 yılına kadar İmar İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Daha sonra Tekkeköy Belediyesinde 2009 yılından 2012 yılına kadar sırasıyla, Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İmar İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu.


2012 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesine Harita Şube Müdürü olarak, 2017 yılında da İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevine atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.

5216, 6360 ve 5393 Sayılı Kanunlar ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde Başkanlığın çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak,

Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak,

İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak,

Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,

Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri  yerine getirmek,

Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatları vererek önerileri dinlemek,

Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,

Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek,

Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,

Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık Makamına sunmak,

Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ile aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

  • İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü
  • Yapı Denetim Şube Müdürlüğü
  • Planlama Şube Müdürlüğü
  • Harita Şube Müdürlüğü
  • Teknik Altyapı Şube Müdürlüğü
  • Coğrafi Sistem Şube Müdürlüğü
  • Numarataj Şube Müdürlüğü
  • KUDEB Şube Müdürlüğü
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.03.2015 gün ve 584 ile 601 sayılı yazıları ile kabul edilmiştir.
 1   2   3   »

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım