Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Serkan ÇAM

Serkan ÇAM
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde altyapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.
Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak, İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek, Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine
getirmek,Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,
Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık
Makamına tekliflerde bulunmak.

Yetkileri;
Başkanlığı ile ilgili görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,
 • Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
 • Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
 • Başkanlığı ve bağlı personele memur sicil formu (1. ve 2. derece) düzenleme,  bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
 • Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak.
 • Bina-Tesis Yapım Onarım Şube Müdürlüğü
 • Yol, Köprü ve Sanat Yapıları Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü
 • İhale İşleri ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
 • Taşocakları İşletme ve Doğal Taş Elemanları Üretim Şube Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
 • Elektrik ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü
 • Yol Kaplama ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü
 • AYKOME Şube Müdürlüğü
ARA HAKEDİŞ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Hakedişinizin standart bir kapak sayfası olmalıdır. İşin adı, İdare, hakediş no, tarihi, Yüklenici adı gibi bilgiler muhakkak olmalıdır.
 • Hakedişin her sayfasında hakediş No olmalıdır.
 • Hakedişnizin alt sayfalarının numarası, kapakta dizin pusulası olmalıdır.
 • Hakedişinizin alt sayfalarında idare ve yükleinici için Unvan-İsim-İmza satırı olmalıdır.
 • Hakedişinizin altlıklarında metraj hesapları idarelerin ataşman formatlarında olmalıdır.
 • Hakedişlerde Yeşil defter, İç sayfa, Metraj İcmallerinde poz numaraları, sıra nosu aynı olmalıdır.
 • Hakedişinizde gerekmeyen evraklar olmamalıdır. (Birim fiyat teklif cetveli, teklif mektubu vb.)
 • Metraj hesapları yaparken birimlere dikkat edilmelidir. Farklı hesaplama yöntemlerine ait pozlar alt alta aynı yerde hesap edilmemelidir. (Örnek : Beton pozu hesap ederken en x boy x yük. kullanabilirsiniz ancak demir hesabı birim ağırlıktan hesap edilmekte bu bağlamda alt alta olmamalıdır.)
 • Hakedişinizdeki sayfalar işlem sırasına göre olmalıdır. (Örnek : metraj sayfası, yeşil defterden önce olmamalıdır.)
 • Hakedişinizi denetim elamanına imzalatmadan teslim etmeyiniz.
 • Her ara hakedişte hakedişin digitalini, hesap altlıklarını, plan ve projeleri, iş ilerleme fotoğraflarını bir CD ye yazıp tarafımıza vermeniz gerekmektedir.
 • Hakediş eki projeleri hakedişe koymadan A4 ebatında çıktı alıp, okunup-okunmadığı kontrol edilmelidir.
 • Hakedişinizde hesap hatası yaptıysanız tarafımıza teslim etmeden fark ettiyseniz kendiniz paraf atmayınız. Kontrol elemanına veya tarafımıza belirtiniz.
 • Her hakediş de All risk sigorta poliçenizi ekleyiniz.
 • Toprak işleri ile ilgili çalışmalarda muakkak ilk durum – son durum rölevelerinin digitallerini hakedişe ekleyiniz.
 • Hakedişinizi teslim etmeden kontrol ediniz, okunmayan rakam, hesap, ölçü olup olmadığına dikkat ediniz.
 • İşçi borcunun olmadığına dair sgk prim ve işçi maaş bordroları hakedişe ekleyiniz.
Not: Müşavir firma olarak oluşturduğumuz dokuman arşivinden yararlanınız.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım