Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı

31 Ekim 2013 Perşembe | Haberler | |

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve ana teması “Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları” olan Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na katıldı.

Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı

Büyük Samsun Oteli’nde yapılan forumun açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Songül Altınışık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof.Dr. Fatih Yüksel, Rektör Yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Forumun açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Başkanı ve OMÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Fatih Yüksel, “Kamu yönetimi, yürütmenin daha iyi işlemesi ve kamusal mal hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde karşılanması amacıyla örgüt, personel, uygulamalar ve yöntemlerle ilgilenen bir disiplin ve çalışma alanıdır.” dedi.
Kamu kurum ve kuruluşların bir bütün halinde hareket etmesi gerektiğini belirten OMÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Kamu yönetimi deyince hepimizin içinde olduğu bir yönetim anlayışından bahsediyoruz. Hem üniversitelerimiz hem belediyelerimiz, hem de odalarımız ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte bir bütünün bir parçasını oluşturuyoruz” diye konuştu.
Kamu yönetiminin önemine dikkat çeken Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Songül Altınışık, “Sosyal bilimlerin devletle doğrudan ilişkili dalı olan kamu yönetimi, son yıllarda yönetimde öne çıkan yeniden yapılanma yönetimi geliştirme, e-devlet, mobil devlet ve karşılaştırılmalı çalışmalarından etkilenerek yeni arayış ve uygulamalara geçilmiştir” şeklinde konuştu.
Belediyeler Birliği çalışmaları hakkında bilgi veren TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, “Türk kamu yönetiminin sorunlarının tartışıldığı 2 önemli forum var. Bunlardan biri KAYSEN, bir diğeri de KAYFOR’dur. TBB ülkemizdeki bütün belediyeleri temsil eden ulusal düzeyde kurulmuş bir birliktir.” ifadelerini kullandı.
1950 yılından sonra insanların Samsun’un merkezine hücum ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise şöyle konuştu: “Türkiye,  dünyada yükselen bir değer olan merkezi hükümet yetkilerinin yerele aktarılması yani ülkelerin yönetimlerinin merkezi hükümet yetkilerinin taşraya taşınması yönündeki AB’yi kapsayan dünyada da yükselen bir değer olan anlayışı benimsemiştir. Yetkilerin ve kararların, bu kararların sonucunda ortaya çıkacak olan uygulamaların tümünün yapılacağı, yerelin yetkilerini yükselten bir kamu yönetimi anlayışını giderek büyütmeye geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanlık, tarihi boyunca insan hayatının ihtiyaç duyduğu konforları temin etmek için mücadele etmiştir. Bu mücadele esnasında da bir araya gelmişlerdir. Samsun’un 1950’li yıllarda kent merkez nüfusu 50 bin civarındaydı. Şehir, genel nüfusu ilçelerle beraber 1 milyonun üzerindeydi. Şu anda da 1 milyon 250 bin. 1950 yılından bugüne kadar Samsun’un nüfusu 250 - 300 bin civarında artmış. Toplam nüfusta fazla bir artış yok. Ama kent merkez nüfusu 1950’de 50 bin iken, şimdi 600 binlere gelmiştir. Yani insanlar Samsun’a hücum etmişler. Samsun’da yaşayan ve kırsal alanda geçim şartları olmayan insanlar gelip de sanayileşme yolunda bir adım atmış olan Samsun’da yaşamayı tercih ediyorlardı. 1950 yılından sonra Türkiye’de nüfusunun yüzde 70’şi şehirlerde yaşar hale geldi. Bu kadar hızlı ve kısa sürede şehirleşince bu şehirlerimizde çirkinlikler ve bazı ucubelikler çıktı ortaya. 1980 yılında Türkiye dışarıya açılmaya başladı. 1980 öncesi Türkiye kapalı bir ülkeydi. Bu ülkenin aydınlarının, dünyayı bilmeleri, tanımaları yetmiyor. Bana göre günümüz yöneticilerinin yapması gereken bir tane şey var. Günümüz yöneticisi bir şeyi düşünüp, yapmak istiyorsa bununla ilgili tatbikatını yapacak. O tatbikatı gösterecek, bizim insanımız o zaman etkilenir. Onun için dünyada bunun örnekleri var. Samsun’da Adnan Kahveci Parkı’nın orada borsa sitesi vardı. Piazza’nın bulunduğu yerde sebze-meyve hali ve otogar vardı. Bunları buradan kaldıracağımız zaman insanlar ayaklandılar ve yürüyüş yaptılar. Bunları buradan alıp, Ankara yolunun oraya taşıdık. Aradan 10 yıl geçti. Şu andaki aklım olsa bunları bence Kuşçulu ve Uzgur mevkisinin arkasına götürmemiz gerekirdi,diye düşünüyorum. Estetiği, mimariyi, duyguyu ve insanca bir takım değerleri taşıyan yöneticiler olmak çok önemli. Bunun için de gerekli eğitimleri alıp insanlara yararlı olmak gerekiyor. Yorulmadan, üzülmeden bir şey olmaz. Çok çalışıp bir takım şeyleri başarmamız lazım.”
Bütün kamu kurumları ile ortak çalışarak iyi bir yönetim sergilemeye çalıştıklarını belirten Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise konuşmasında, “Ulusal kurtuluşun başladığı Samsun’da valilik olarak böyle bir organizasyonun içinde olmaktan onur duyuyoruz. Kamu yönetiminde topluma hizmet anlayışıyla, hizmetlerini vatandaşla paylaşan bir yönetim anlayışını takdirlerinize sunuyorum.” Diye konuştu.

Konuşmaların ardından uygulama oturumu düzenlendi. Başkanlığını Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak’ın yaptığı oturumda Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Özgür yer alırken, oturumda ‘Türkiye’de Belediyecilik Uygulamaları ve Sorunları’ tartışıldı.

Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı
Başkan Yılmaz, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Forumu’na Katıldı

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım