Başkan Yılmaz Çerkeslere Seslendi

15 Ağustos 2013 Perşembe | Haberler | |

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2014 Kış Olimpiyatlarının Soçi’de düzenlenmesine tepki gösteren Çerkeslere seslendi.

Başkan Yılmaz Çerkeslere Seslendi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2014 Kış Olimpiyatlarının Soçi’de düzenlenmesine tepki gösteren Çerkeslere seslendi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2014 Kış Olimpiyatları nın Soçi’de düzenlenmesine tepki gösteren Çerkeslere seslenerek, olimpiyatın iki halk arasında dostluğun geliştirilmesinde bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve bu o rganizasyonun dostluk ve sevgiye dönük geleceği planlamak için önemli olduğunun altını çizdi.Konu ile ilgili İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Başkan Yılmaz, bir toplumun şekillenmesinde yaşadığı şehrin tarihinın ve kültürel derinliğinin etkili olduğunu belirtti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı  Yusuf Ziya Yılmaz, “Bu etkinin gerçekleşebilmesi için bölgenin geçmişi araştırılmalı ve tespitler tarihi şeridi içerisinde yerine oturtulup değerlendirilmelidir. Samsun 1783 yılında Kırım, 1864 yılında Kafkas, 1912 yılında Balkan Savaşı, 1915 - 1918 yılları arasında Trabzon ve Şark, 1923 yılında Mübadil göçmen ve mültecilerinin sığındığı bir kenttir. Dolayısıyla, Samsunluların ve biz idarecilerin bu olayları bilmemiz gerekir. Burada şunu da ifade etmek isterim ki, kendimi, şehrimi, ülkemi tanımam ve anlamam için tarih ve tarih çalışmalarına ihtiyaç duyarız. Birey ve toplum, yaşadığı anı ve geleceğini anlamlandırabilmek ve inşa edebilmek için geçmişi bilmek durumundadır. Bunun için de, tarihe ihtiyaç duyarız. Tarihin geçmişi yargılama ve cezalandırma gibi bir amacı yoktur. Amaç, belge ve kaynaklarla geçmişi algılamaya ve anlamaya çalışmaktır” dedi.

Kendisinin Kafkasya’dan Samsun’a göç etmiş bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Uzun yıllar ülkeme bürokrat ve yerel idareci olarak büyük bir özveri ile hizmet verdim ve vermekteyim. Birey olarak tahsil hayatım ve sonrasında okuduklarımdan şunu öğrendim ki, Rusya özellikle 19. yüzyılda dünyadaki siyasi gelişmeler ve sınırların yeniden belirlenmesiyle Türkistan’da, Balkanlarda ve Kafkaslarda sınırlarını genişletmiştir. Bunun bir sonucu olarak Kafkas toplulukları kitlesel boyutta Osmanlı coğrafyasına göç etmek ve geniş bir coğrafyaya dağılmak zorunda kalmıştır. Söz konusu göçmenler gittikleri yerlerde yıllarca büyük zorluklara ve sıkıntılara göğüs germişlerdir. Bu nedenle, söz konusu olayların en yoğun olarak yaşandığı 1864 yılı, gerek göç etmeyip Kafkasya’da kalanların ve gerekse göç edenlerin toplumsal hafızasında önemli bir yer edinmiştir. Bu topluluklar bütün bu tarihi süreci gelecek nesle aktarmak için her yıl 21 Mayıs’ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedirler. Toplumsal hafızayı oluşturmak ve korumak adına söz konusu yıl dönümlerinde kültürel ve bilimsel etkinliklerin yapılmasının gerekli ve yerinde olduğu inancındayım. Ancak bu etkinlikler tarihi yargılamak ve tarihte meydana gelen olaylardan dolayı günümüzde bir devleti veya toplumu sorumlu tutmak ve cezalandırmaya kalkışmak gibi bir eyleme dönüştürülmemelidir. Bu felsefeyi kabul etmiş ve geçmişini bilen bir birey ve aynı zamanda yerel idareci olarak Kafkasya ile Samsun arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının yararlı olacağı düşüncesinden hareketle burada bulunan ve bölge için önemli bir liman kenti konumunda olan Türk tarihinde Soğucak Kalesi, Soğucak Muhafızlığı isimleriyle yer alan bugünkü Novorossisk kentiyle 2010 yılında kardeş şehir olduk. 2010 yılından itibaren gerek Kafkasya ve gerekse Rusya ile ticari, turistik ve kültürel ilişkilerimizi geliştirerek devam ettirmeye çalışmaktayız. Bu anlamda ilişkilerimizi sağlam temellere oturtmak amacıyla karşılıklı olarak çocuklarımızı şehirlerimizde misafir etmekteyiz. Geleceğimizi güzellik, barış ve huzur içinde inşa etmek için birlikte düşünelim, birlikte hayatın konforlarını paylaşalım istiyorum” diye konuştu.

“TARİHİ OLAYLARI BİR TEPKİ SİYASETİNE DÖNÜŞTÜRMEYELİM”
2014 Kış Olimpiyatlarının Soçi’de yapılmasına tepki gösteren Çerkeslere de seslenen Başkan Yılmaz, “Soçi’de tarihi süreçte yaşananlar ile 2014 Kış Olimpiyatlarının yapılması arasında bağlantı kurmanın sağlıklı bir tepki olmadığı düşüncesindeyim. Tarihi olayları bir tepki siyasetine dönüştürmeyelim. Kafkaslardan o günün şartlarında Anadolu’ya göç eden büyük bir kitlenin ferdi olarak, şu anda yaşadığımız vatanımıza en küçük bir olumsuzluk getirmeyecek şekilde tarihi olayları değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Çağımızda küçülen dünyada birlikte yaşama zorunluluğumuzu da dikkate alarak komşumuz Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmenin herkesin yararına bir yaklaşım olacağına yürekten inanıyorum. Tüm hemşerilerimizin 2014 Soçi Olimpiyatları’nı iki halk arasında dostluğun geliştirilmesine bir fırsat olarak değerlendirmelerini diliyorum. Bu büyük organizasyonun dostluk ve sevgiye dönük geleceği planlamak için önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım