Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu

18 Haziran 2012 Pazartesi | Haberler | |

Kardeş şehir Kiel'de temaslarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, ‘Belediye Yönetimlerine Halk Katılmalı mıdır?’ konulu Uluslararası Şehir Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu

Almanya’nın Kiel şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 21 şehrin katıldığı toplantıda yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin, ulusal demokrasileşmeye katkı sağlayacağını savunan Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, günümüzde hemen hemen her alanda artan yerelleşme taleplerinin sonucu olarak, merkeziyetçilik kavramının öne çıktığına değindi.

 Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, “Kendini yenileyememiş, değişime kapalı, baskıcı, merkeziyetçi ve otoriter siyasal ve toplumsal örgütlenme modelleri yerini yavaş yavaş güçlü ve demokratik yerel yönetim modellerine bırakmaktadır. Böyle bir sürecin yaşandığı ortamda, bu çalışmanın konusunu oluşturan, yerel yönetimler ve demokrasi ilişkisi her geçen gün biraz daha önem kazanmakta; yerel demokrasi ve demokratik yerel yönetim kavramları her geçen gün daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Ülkemizde özellikle son on yılda yerel yönetimlerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için oldukça fazla yasal düzenleme yapılmış olup, bu konu yeni anayasa çalışmalarında da öncelikli unsur olarak yer almaktadır. Yerel yönetimler, yönetime katılım, hizmetlerde etkinlik, demokratik uygulamalar, özgürlük gibi demokrasinin pek çok değerinin hayata geçirildiği mekanlar olarak, toplumun demokratikleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır.” dedi.

“Demokrasi, insan hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bir yönetim şeklidir” diyen Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, “Bu bağlamda yerel demokrasi, demokratik değerlerin yerel yönetimler için geçerli kılınmasını ve halkın karar süreçlerine doğrudan ya da temsilcileri aracılığı ile katılımını sağlar. Yerel demokrasi, halkı doğrudan etkileyen, günlük hayatını önemli ölçüde belirleyen gerçek ve somut sorunların gündemi belirlediği, tartışılıp karara bağlandığı ve uygulamaya konulduğu küçük ölçekli bir dünyadır. Yerel demokrasinin temel şartlarından birisi, yerel siyasal süreçlerin açık ve herkesin görebileceği şekilde işlemesidir” şeklinde konuştu.

 Yerel yönetimlerin daha fazla demokratikleşmesini ve halkın yönetime katılımının şart olduğunu vurgulayan Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, bunun için de dört ana başlığın mutlaka hayata geçirilmesini savundu. Bu dört ana başlığın yerel demokrasiyi önemli ölçüde destekleyeceğini belirten Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, dört başlığı şöyle açıkladı:

 "Yerel yönetim süreçlerine halkın katılımının sağlanması, karar alma ve alınan kararları yürütebilme yetkisi, yetki ve kaynak sahibi olma, yönetim şeffaflığı."

Varlık nedeni topluma hizmet etmek olan yerel yönetimlerin planları, programları ve uygulama kararları üzerinde yerel halkın bilgi edinme hakkı olması gerektiğine değinen Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, "Bu hakkın kullanılabilmesi için, yerel otoriteler ile halk arasındaki iletişim kanallarının iki yönlü olarak aktif olması gerekir” ifadesini kullandı.

Başkan Yusuf Ziya YILMAZ, konuşmasının sonunda yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli ölçütün, yerel halkın yerel nitelikteki kararların oluşumuna yaptığı katkının derecesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu katkı ne kadar fazla ise yerel demokrasinin o oranda gelişmiş olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, yerel yönetimlerde halk katılımı hem yerel hem de ulusal anlamda demokrasi gelişmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ‘ortak akıl’ alanı oluşturularak kentsel öncelikler ve çözümler daha kolay belirlenecektir" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu
Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu
Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu
Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu
Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Kıel'de Konuştu

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım