SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı

 • Misyon & Vizyon

  Misyon 
  Kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içersinde yaşayan kent halkına esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasında çağdaş, eşit, şeffaf bir yönetim anlayışı ile zabıta hizmeti sunmak.

  Vizyon 
  Samsun halkına sunulmak istenen kaliteli hizmete öncülük edip içinde yaşayan insanların yaşamaktan zevk alacağı bir kent oluşmasına katkı sağlamaktır.

 • Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

  Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.
  Sunulan Hizmetler

  1. Trafik hizmetleri,
  2. Ticari Araç İşlemleri Hizmeti,
  3. Çevre, Sağlık, huzur ve düzenin sağlanması için verilen zabıta hizmetleri,
  4. Kamu Kurumlarına ve Belediyemize ait birimlere verilen destek hizmetleri
  5. Büro Hizmetleri,
  6. Belediye suçlarını önleyici hizmetler,
  7. Sosyal ve Kültürel etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici hizmetler,
  8. Kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini gözetme ve koruma hizmetleri,
  9. Kamu Kurumları ve İlçe Belediyeleri ile yürütülen koordinasyon hizmetleri,
  10. Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen denetim görevlerinin yürütülmesi hizmetidir.

  AMAÇ VE HEDEFLER
  Stratejik Amaç: Sorumluluk alanlarımızda yeterli ve nitelikli personelle etkin ve verimli zabıta hizmeti sunmak,
  Stratejik Hedef: 2009 yılına kadar sorumluluk bölgelerimizde ilgili birimlerle denetim ve kontrolü sağlayacak ekiplerin ve karakolların oluşturulmasını sağlamak, Personelin Norm Kadroda belirlenen rakamlara ulaştırmak ve mevcut personelin eğitimini sağlamak, İlgili kuruluşlarla ve işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve denetim birimlerini oluşturmaktır

 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Zabıta Şube Müdürlüğü
 • Yönetmelikler