SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı

 • Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
  • İkmal Şube Müdürlüğü
  • Tasarım ve Grafik Şube Müdürlüğü
  • Yol İşaretleme ve Trafik Güvenliği Şube Müdürlüğü
 • Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  • Bu yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen teşkilat şeması içindeki birimlerin kendi aralarında koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin verimli ve düzenli yürütülmesini temin eder.
  • 9 Temmuz 1984 tarih ve 18453 sayılı resmi gazetede yayınlanan 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun gereğince kendi hizmet alanları içine giren görevleri yatırım programları dâhilinde yapmak olup Belediyeye ait tüm araçların bakım ve onarımları ile yedek parçaların ambarda stoklanmasından sorumludur.
  • Daire Başkanı, belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve raporla Genel Sekreter Yardımcısı kanalı ile Büyükşehir Başkanlığına bildirmeye yetkilidir.Şube Müdürlükleri’nin kişisel ve gizli sicillerinin düzenlenmesi ve şube müdürlüklerinin her türlü özlük ve sosyal haklarının takibi Daire Başkanı’nın yetki ve sorumluluğundadır.
  • Daire Başkanı görev alanına giren işlerle ilgili başvuruları cevaplandırmak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli olup, görev ve hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.
 • Misyon & Vizyon

  Makine parkını daima faal olarak tutmak, Toplu taşımdan yararlanan halkımıza ucuz ve kaliteli hizmet sunmak, Trafik işaretlemelerini doğru ve yerinde kullanarak trafik düzenine katkıda bulunmak, Hizmetlerimizde en son teknolojiyi kullanmaktır.

  Makine parkını daima faal olarak tutmak, Toplu taşımdan yararlanan halkımıza ucuz ve kaliteli hizmet sunmak, Trafik işaretlemelerini doğru ve yerinde kullanarak trafik düzenine katkıdaKentimizin en ücra köşesine kadar belediye hizmetlerinin götürülmesine katkıda bulunmaktır.  bulunmak, Hizmetlerimizde en son teknolojiyi kullanmaktır.

 • İLETİŞİM

  TEL: 236 11 01