SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Genel Sekreterlik

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.
 

 • Genel Sekreter Yardımcısı

  Sefer ARLI
  Doğum Yeri:
  Kavak
  Doğum Tarihi: 01.03.1956
  Medeni durumu: Evli ve iki çocuk babası
  En Son Mezun Olduğu Okul: Ankara Gazi Üniversitesi(1979)
  Mesleği: İnşaat Mühendisi
  Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar: 1979-1999 tarihleri arasında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1999-2004 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Fenişleri Dairesi Başkanlığı görevini yaptı. 2004 yılında başladığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Yardımcısı görevine halen devam etmektedir.

  Görev Yetki ve Sorumlulukları ;
  Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.

 • Genel Sekreter Yardımcısı

  Fikret VATANSEVER
  Görev Yetki ve Sorumlulukları ;

  Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.
   

 • Genel Sekreter Yardımcısı

  Zennube ALBAYRAK
  1968 Yılında Ankara'da doğdu.
  İlk öğrenimini Merzifon, Orta Öğrenimini Terme'de tamamladı.
  Üniversite eğitimini Yıldız Teknik üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde 1990 yılında tamamladı.
  1991 Yılında Samsun Belediyesinde Şehir ve Bölge Plancısı olarak göreve başladı.
  Halen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
  Evli ve bir çocuk annesidir.