SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Genel Sekreterlik

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.
 

 • Genel Sekreter

  İlhan BAYRAM

  5 Mayıs 1961'de Amasya Taşova'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamlamış olup, Ankara Atatürk lisesi mezunudur. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 29 Ağustos l983 yılında bitirdi. Bir süre özel sektörde şantiye şeiği yaptıktan sonra 7 Mart l984 yılında İller Bankası l5. Bölge (Sivas) Müdürlüğünde göreve başladı.
  16 Nisan 1985-31 Mart 1986 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerliğini Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak  Daire Başkanlığı Su-İkmal Şube Müdürlüğü'nde askeri garnizonların içme suyu işleri konusunda yaptı. Askerlik dönüşü İller Bankası içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin etüd-proje ve kontrollük işlerinde çalıştıktan sonra, 14 Haziran 1996 yılında aynı bölge müdürlüğünde şube müdürü, 31 Aralık 1998'de Bölge Müdür Yardımcısı, 19 Haziran 2000 tarihinde Bölge Müdür vekili, 24 Ocak 200l tarihinde asaleten Bölge Müdürü olmuştur. 20 Şubat 2003 tarihinde İller Bankası 1. Bölge (İstanbul) Müdürlüğüne Bölge Müdür Vekili olarak naklen atandı. 17 Kasım 2005 tarihinde İSU Genel Müdürlüğüne atanan İlhan Bayram evli ve 3 çocuk babasıdır. 2017 -2019 yıllarında Koceli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.2019 Nisan ayında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı.

 • Genel Sekreter Yardımcısı

  Zennube ALBAYRAK
  1968 Yılında Ankara'da doğdu.
  İlk öğrenimini Merzifon, Orta Öğrenimini Terme'de tamamladı.
  Üniversite eğitimini Yıldız Teknik üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde 1990 yılında tamamladı.
  1991 Yılında Samsun Belediyesinde Şehir ve Bölge Plancısı olarak göreve başladı.
  Halen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
  Evli ve bir çocuk annesidir.
   

 • Genel Sekreter Yardımcısı

    Ali Seyfi KÜÇÜKGÖNCÜ