SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Genel Sekreterlik

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde Başkan Yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki Büyükşehir Belediyeleri'nde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.
 

 • Genel Sekreter

  İlhan BAYRAM

  5 Mayıs 1961'de Amasya Taşova'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamlamış olup, Ankara Atatürk lisesi mezunudur. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 29 Ağustos l983 yılında bitirdi. Bir süre özel sektörde şantiye şefliği yaptıktan sonra 7 Mart l984 yılında İller Bankası l5. Bölge (Sivas) Müdürlüğünde göreve başladı.
  16 Nisan 1985-31 Mart 1986 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerliğini Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak  Daire Başkanlığı Su-İkmal Şube Müdürlüğü'nde askeri garnizonların içme suyu işleri konusunda yaptı. Askerlik dönüşü İller Bankası içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin etüd-proje ve kontrollük işlerinde çalıştıktan sonra, 14 Haziran 1996 yılında aynı bölge müdürlüğünde şube müdürü, 31 Aralık 1998'de Bölge Müdür Yardımcısı, 19 Haziran 2000 tarihinde Bölge Müdür vekili, 24 Ocak 200l tarihinde asaleten Bölge Müdürü olmuştur. 20 Şubat 2003 tarihinde İller Bankası 1. Bölge (İstanbul) Müdürlüğüne Bölge Müdür Vekili olarak naklen atandı. 17 Kasım 2005 tarihinde İSU Genel Müdürlüğüne atanan İlhan Bayram evli ve 3 çocuk babasıdır. 2017 -2019 yıllarında Koceli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.2019 Nisan ayında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı.

 • Genel Sekreter Yardımcısı

  Zennube ALBAYRAK
  1968 Yılında Ankara'da doğdu.
  İlk öğrenimini Merzifon, Orta Öğrenimini Terme'de tamamladı.
  Üniversite eğitimini Yıldız Teknik üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde 1990 yılında tamamladı.
  1991 Yılında Samsun Belediyesinde Şehir ve Bölge Plancısı olarak göreve başladı.
  Halen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
  Evli ve bir çocuk annesidir.
   

 • Genel Sekreter Yardımcısı

  Şenol YILDIZ

   

   

  İŞ TECRÜBESİ:
  02/2020 –Devam             Genel Sekreter Yardımcısı
                                          SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Samsun, TÜRKİYE
  10/2019 – 02/2020          Dr. Öğretim Üyesi
                                          İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul, TÜRKİYE
                                          Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapılmıştır.
  07/2016 – 07/2019         Genel Müdür
                                          UGETAM A.Ş. İstanbul, TÜRKİYE
                                          (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
                                          Yürütülen Faaliyetler;
                                         TS ISO IEN 17020 Personel Belgelendirme, TS ISO IEN 17024 Muayene-Denetim, TS ISO IEN 17025 Test ve Kalibrasyon (Su, Atıksu, Doğalgaz, Telekomünikasyon alt yapı malzemeleri ve sayaçlarında), Akıllı su yönetimi, Aktif su hatlarında kesintisiz su temini için canlı bağlantı yapma (Hot Tapping)

                                          Temin Edilen Kurumsal Kazanımlar:
                                          Stratejik planlama, hedeflerle yönetim ve Stratejik plan temelli bütçe yönetimi,
                                          Kurumsallaşma ve Kurumsal Varlık Yönetimi,
                                          Faaliyet sahası çeşitliliğinde % 200 artış,
                                          Personel istihdamında % 100 artış,
                                          Ciroda % 400 artış,
                                          Karlılıkta % 300 artış.

  03/2012 - 07/2017              Genel Müdür Yardımcısı
                                              İSTAÇ A.Ş. İstanbul, TÜRKİYE
                                               (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A,Ş.)
                                               Yürütülen Faaliyetler;
                                              Atık Yönetimi Mastır Planlarının Hazırlanması (Türkiye, İstanbul ve diğer şehirler), İstanbul için İklim Eylem Planı Hazırlanması,
                                               Çevre alanında Ar-Ge Faaliyetlerinin yürütülmesi, Atık Yönetiminde Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama, Kompostlaştırma, Biyometanizasyon, Yakma, Sterilizasyon, Solidifikasyon/Stabilizasyon, Sızıntı Suyu MBR Arıtım tekniklerinin projelendirme ve uygulaması ve İstanbul’ daki atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin işletilmesi yürütülmüştür.
  09/2011 – 12/2013               Dr. Öğretim Görevlisi
                                              YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, TÜRKİYE
                                                İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi olarak görev yapılmıştır.
                                               Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler,
                                               Kompost Üretim Teknolojileri
                                              dersleri okutulmuştur.

  01/2004 – 03/2012             Proje Etüt Müdürü
                                            İSTAÇ A.Ş.
                                           Özelde atık yönetiminde genelde ise çevre alanında Ar-Ge, proje etüt ve yönetim
                                           faaliyetleri yürütülmüştür. Kurumda en fazla Ar-Ge projesi yapılan ve Ar-Ge Fonlarından
                                           destek alınan dönem olmuştur. TÜBİTAK Kamag programı ve İSTKA gibi Fonlar
                                           kullanılmış ve Sanayi-Üniversite işbirliği temin edilerek kamu hizmetine sunulan
                                           uygulama projeleri yapılmıştır. Türkiye’de ilk kez İstanbul’da açmış olduğumuz Belediye
                                           atıklarından RDF uygulaması bir Kamag programı Projesiyle yapılmıştır.
  12/2002-12/2003             Öğretim Görevlisi
                                          Robert Morris University Pittsburgh/ABD CHEM1215
                                          Chemistry for Engineers Lab (Mühendisler İçin Kimya Laboratuvarı) dersi okutulmuş ve
                                          yıl sonu sınıf genel başarı oranı %95 seviyesinde gerçekleşmiştir.
  03/1997-05/2001            Aktarma Merkezleri ve Geri Kazanım Şefi
                                          İSTAÇ A.Ş.
                                         Altı adet katı atık aktarma merkezlerinin işletilmesi ve iki adet düzenli depolama
                                         sahasıyla koordine edilmesi gerçekleştirilmiştir. 400 personel, 1100 adet çöp kamyonu
                                         ve 350 taşıyıcı tır ile 9000 ton günlük katı atığın lojistiği gerçekleştirilmiştir. Sistemde
                                         yapılan iyileştirme çalışmaları ile Aktarma Merkezlerinde araç çöp boşaltma zamanı 14
                                         dakikadan 9 dakikaya indirilerek toplam işletme maliyeti azaltılmıştır.
                                         Kullanılmış kâğıtların geri dönüşümü ve atık pillerin toplanması için İstanbul bazında 500
                                         adet geri kazanım noktası belirlenerek proje uygulamaya geçirilmiştir. Kullanılmış pillerin
                                         bertarafı için gerekli projeler çizilmiş ve uygulaması Türkiye’de ilk kez İstanbul’da
                                         yapılmıştır.

  11/1994-03/1997          Çevre Mühendisi
                                       İSTAÇ A.Ş.
                                       Türkiye’de ilk defa Katı Atık Düzenli Depolama Sahası uygulamaya geçirilmiş ve
                                       İstanbul’da iki adet düzenli depolama sahası işletilmiştir. Ayrıca CH2-MHILL (Amerika),
                                       DANWASTE (Danimarka) ve Rust(Almanya) firmalarının teknik işbirliği ile 10 adet katı
                                       ilave depolama sahası projelendirilerek inşası yapılmıştır.

  EĞİTİM DURUMU:
  01/2005 – 12/2010      DOKTORA
                                      Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul, TÜRKİYE
                                      Çevre Mühendisliği
  08/2002 – 12/2003      YÜKSEK LİSANS
                                      Robert Morris University(www.rmu.edu) Pittsburgh/ABD
                                      Mühendislik Yönetimi (Engineering Management)
  08/2001 – 04/2002     İNGİLİZCE EĞİTİMİ
                                     University of Pittsburgh(www.pitt.edu ) Pittsburgh/ABD
                                     İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Enstitüsü (English Language
                                     Institute)
  09/1996 – 03/2000     YÜKSEK LİSANS
                                     Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli, TÜRKİYE
                                     Çevre Mühendisliği
  10/1990 – 09/1994     LİSANS
                                     Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul, TÜRKİYE
                                     Çevre Mühendisliği

  YABANCI DİLLER:
                                     1. İngilizce: İleri (ÖSYM Kasım 2019 Dil Sınavı Puanı: 91)
                                     2. Arapça: Orta
                                     3. Fransızca: Başlangıç

                                   1. Engineering Management (Mühendislik Yönetimi) Master of Sc. Onur Diploması,
                                    Dean’s List /Robert Morris University, 2003
                                    2. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Üçüncülüğü,1994.

 • Genel Sekreter Yardımcısı V.

  Metin KÖKSAL

  1 Temmuz 1964 tarihinde Çarşamba'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Çarşamba'da tamamlamış olup, Çarşamba Lisesi'nden 1981 yılında mezun oldu. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1987-88 yılları arasında özel sektörde inşaat mühendisi/şantiye şefi olarak çalıştı. Özel sektör deneyiminden sonra 04.02.1987 yılında İller Bankası 15. Bölge (Sivas) Müdürlüğü'nde göreve başladı. Görev süresi boyunca içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin etüd-proje ve kontrollük işlerinde çalıştıktan sonra 1994 yılında İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü'ne naklen atandı. 2001-2003 yılları arasında 1999 Depremi sonrasında Düzce ilinde kalıcı konutlar projelerinde inşaat mühendisi olarak 3 yıl süreyle görev yaptı. 2003 yılından itibaren tekrar İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğünde görevine devam etti. 28 Nisan 2019 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı. 2021 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Metin KÖKSAL evli ve 3 çocuk babasıdır.

 • Genel Sekreter Yardımcısı V.

  Ahmet BAYIR

  15 Ağustos 1971 yılında ’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Batman’da tamamlayarak Batman Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü Isparta mühendislik Fakültesine giriş yaptı. İsim değişikliği yapılarak Süleyman Demirel Üniversitesi olan Fakülteden 1994 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu, 2007-2009 yılları arasında Fırat Üniversitesinde Yüksek Lisansüstü eğitimini tamamlayarak Yüksek İnşaat Mühendisi unvanını almıştır. 1995-1996 yılları arasında Askerliğini yedek subay olarak Suriye hududunda Karakol Komutanı olarak yaptı. 1996-1998 yılları arasında özel sektörde bina inşaatları ve özel granit-mermer uygulamaları konularından çalıştı. 1998-2000 yılları arasında GİBB-Su Yapı Müşavirlik Konsorsiyumunda Antalya ili altyapı proje ve uygulama çalışmalarında bulundu. 2001-2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Hv. Loj. Komutanlığı 2.nci İs. İnş. tb. Komutanlığında Türkiye genelindeki 12 adet hava üsleri, Hv. Meyd. Komutanlıkları, Radar mevzi komutanlıklarında(Kayseri, Diyarbakır, Malatya, Bandırma, Dalaman, Van, Merzifon vb.) Uçak pistleri, Apronlar, Uçak taksi yolları vb. işlerde Beton Yol-pist, BSK yol-pist uygulamalarında Yüksek İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 2013 yılında Kırşehir İl Özel İdaresinde göreve başlayarak 2019 yılında Yol Ulaşım Müdürü olarak ayrıldı. 2019-2021 yıllında Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Kaplama ve Üst yapı Şube Müdürü olarak başladığı görevine 2021 Temmuz tarihiden Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı olarak devam etmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. Katıldığı organizasyonlar: Ulusal Sempozyumlar, Dalış Eğitimi, KGM Kalite Kontrol Semineri, ODTÜ, TODAİE Yöneticilik Semineri