SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 • Yetki Görev ve Sorumluluklar

  • Belediye Başkanımız ve Kurumumuzun halka tanıtılması,
  • Kurumumuz çalışmalarının halka doğru ve eksiksiz anlatılması,
  • İstek ve şikayetlerin daha hızlı çözüme kavuşması
  • Vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşam seviyesinin yükseltici kurs, seminer, yarışmalar, şenlikler, ve benzeri aktiviteler hazırlamak,
  • Kitle iletişiminin en önemli olan yazılı, sözlü ve görsel medya kuruluşlarının belediyemizle ilgili haber gereksinimlerini düzenli şekilde karşılamak,
  • Güncel konularda gerek duyuldukça basın toplantıları, basın mensupları ile sohbet ve basın bilgilendirme gezileri düzenlemek,
  • Yerel, yaygın ve dış kaynaklı basında belediyemiz hakkında çıkan tüm yazılar ve görüntüler derlenerek arşivlemek,
  • Belediye Başkanımız adına, evlenen çiftlere kutlama mesajıları göndermek, yeni yıl ile dini ve resmi bayramlarda kutlamalarda bulunmak. Bunların yanı sıra insanlarımızın acılarını paylaşmak üzere taziye mesajları yollamak, protokol listelerini düzenlemek ve hazır bulundurmak,
  •  Samsun Büyükşehir Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda yerine getirmekle görevlidir.

 • Amaç ve Hedefler

  • Belediye Başkanı ve Kurumumuzun  vatandaşla olan iletişimi ve her türlü sosyal etkinlik ve faaliyetlerini halka duyurup katılımını sağlamak, Belediyemizin çalışmalarından halkı haberdar etmek, vatandaşların istek ve şikayetlerini en kısa zamanda gerekli birimlere iletmek ve çözümünü takip etmek.
  • Amaçlanan sosyal politika çerçevesinde her vatandaşımızın asgari düzeyde yaşam standartlarını yakalaması için çalışmak.
 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Basın-Yayın Şube Müdürlüğü
  • Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü