Meclis Gündemi

03 Şubat 2016 Çarşamba | Kurumsal | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 EKİM 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 Tarih Ve 1696 Sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi, Fuar Caddesi 10845 Ada, 2 Nolu Parsele Kayıtlı Balık Satış Merkezi İçerisinde Yer Alan 5.30 M2 Lik Büfenin İşletme Hakkının Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine Devredilmesi Teklifi.
  2. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 Tarih Ve 1243 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Ladik İlçesi Saray Mahallesi 375 Ada, 1 Parselde Kayıtlı Taşınmaz İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne Tahsisi Teklifi.
  3. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 2.09.2016 Tarih Ve 1682 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlkadım İlçesi Kuşculu Mahallesi, 11864 Ada, 16 Nolu Parselde Kayıtlı, İmar Planında Adli Tıp Alanı Olarak Ayrılmış Olan Taşınmazın Belediyemizin Samsun Vergi Dairesine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Devredilmesi Teklifi.
  4. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 Tarih Ve 1695 Sayılı;  Mülkiyeti Belediyemize Ait İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 Ada, 4 Nolu Parselde Kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı İçerisinde Yer Alan Büfe, Müştemilatı Ve Çay Bahçesinin İşletme Hakkını Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine Devredilmesi Teklifi.
  5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 Tarih Ve 1697 Sayılı; Yeni Yabancılar Çarşısı İle İlgili Olarak Samsun Züccaciye- Bijüteri-Kırtasiye Ve Oyuncakçılar Esnaf Odasının Talepleri Ve Yapılacak Olan Protokolü İmzalamak Üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ A Yetki Verilmesi Teklifi.
  6. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 Tarih Ve 1716 Sayılı; İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi 9749 Ada 15 Nolu Parselde Bulunan Konutların Satışı Teklifi.
  7. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 Tarih Ve 1721 Sayılı; Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı Çay Bahçesi Ve Müştemilatının İşletme Hakkının Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine Verilmesi Teklifi.
  8. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 Tarih Ve 1722 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Badırlı Mahallesi 12202 Ada 4 Nolu Parselde Kayıtlı Sağlık Tesisi Alanı Kullanımına Ayrılmış Olan 71.489,47 M² Yüzölçümlü Taşınmazın Vergi Borçlarımıza Mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Devredilmesi Teklifi.
  9. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 Tarih Ve 1086 Sayılı; Sözleşmeli Personelin Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.

10. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.10.2016 Tarih Ve 1125 Sayılı; Teşkilat Şeması Teklifi.

11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4586 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi  Ve Depolama Alanı Oluşturulması İçin 50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Teklifi.

12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4587 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Revizyon Planı Sırasında Sehven Yapılan Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi İlişkin  Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4588 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Küçük Sanayi Alanı Kullanımının Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4597 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Küçük Sanayi Alanı Kullanımının Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4589 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Korunacak Ağaçlandırılacak Alan Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4590 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4591 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4592 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Dini Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Yanında Belediye Hizmet Alanı Kullanımından Park Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4593 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4594 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4595 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yurt Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4596 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Enerji Nakil Hattına Göre Konut Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4598 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Red Eden Meclis Kararı.

24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4599 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Sayısal Plan Üretilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.

25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4600 Sayılı; Cephe Yenilemesi Teklifi

26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4610 Sayılı; Tamamlanmayan Binaların İskan Ruhsatı Alınmadan Kullanılmasının Engellenmesi İçin İskan Ruhsatı İle Şantiye Suyu Aboneliği Tesis Edilen Binalarda İskan Ruhsatı Alınmaksızın Şantiye Aboneliği İle Temin Edilen Suyu İskan Amaçlı Konut Ve İşyerlerinde Kullanılması Halinde Şantiye Aboneliğinin İptal Edilmesi Teklifi.

27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4611 Sayılı; Camilerin Tuvaletlerinin Ücretsiz Kullanılmasının Sağlanması İçin Cami Tuvaletlerinden Su Parası Alınmaması Ve Cami Tuvaletlerinin Temizliğinin İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması Teklifi.

28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 Tarih Ve 4572 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.

29. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 Tarih Ve     715 Sayılı,Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan ASLAN’dan Boşalan İmar Ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Ve  Gültekin ÖZÇELİK’den Boşalan Hukuk Komisyonu Üyeliğine İşaretle Oylama İle Seçim Yapılması Teklifi.

 

 


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 EKİM 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Belediyeler Birliği Meclisi, 28.09.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda toplanılacaktır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Eylül 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 TEMMUZ 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08 Haziran 2016 Çarşamba Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği, Birlik Meclisi 24/05/2016 Salı günü saat 15:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Binası Toplantı Salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.
Samsun Belediyeler Birliği Meclisi, 24.05.2016 Salı günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 Mayıs 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Nisan 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 Mart 2016 Salı Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 ŞUBAT 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Olağanüstü Toplantı Gündemi; Samsun Belediyeler Birliği Meclisinin, 15/01/2016 Cuma Günü Saat 16:00’da, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda (Cumhuriyet Meydanı) Olağanüstü Olarak Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 OCAK 2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 ARALIK 2015 Salı Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 KASIM 2015 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.
 1   2   3   »

T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,